Boekrecensies Minervaria


de BOTTON, A., Statusangst. A’dam/A’pen, Uitg. Atlas, 2004, 335 pp. – ISBN 90 450 1049 6
Filosofie
Home

Index recensies

Antropologie

Filosofie

Geschiedenis

Gezondheid en welzijn

Maatschappij

Natuurwetenschappen

Pedagogie

Psychologie

Religie

Taal en Communicatie

Nieuw

Gedachten

Contact

Links
De Botton omschrijft statusangst als de kwellende gedachte dat we mogelijk niet in staat zijn te voldoen aan het succesideaal zoals geformuleerd door onze samenleving en dat we dientengevolge het risico lopen te worden gespeend te blijven van waardigheid en respect.

De Botton behandelt het onderwerp in twee delen.

In het eerste deel bespreekt de auteur 5 oorzaken van statusangst in het algemeen en in onze moderne samenleving in het bijzonder. Vooral in samenlevingen waar een ideaal van gelijkheid heerst, en waar vooropgesteld wordt dat iedereen in principe dus dezelfde resultaten zou moeten bereiken, heeft statusangst een grote invloed op het wel en wee van elke persoon. De Botton onderscheidt 5 oorzaken van statusangst: liefdeloosheid, snobisme, verwachting, meritocratie en afhankelijkheid.

Het tweede deel gaat over mogelijke oplossingen om aan statusangst het hoofd te bieden. Hier stelt de auteur verschillende levenshoudingen voor, die elk in een bepaald gebied hun concretisatie vinden: de filosofie, de kunst, de politiek, de religie en de bohème. Is het toevallig dat ook hier 5 oplossingen worden gepresenteerd? In elk geval geeft mij de laatste de indruk er te zijn bij gesleept.

Niettemin is het een boeiend boek. De auteur slaagt erin om inzichten uit verschillende invalshoeken te bundelen tot een zeer vlot leesbaar en begrijpelijk geheel. De logische opbouw en didactische stijl dragen sterk bij aan de inzichtelijkheid van het betoog.

Het boek levert een kritische kijk op de wijze waarop wij in onze maatschappij vaak overdreven bezig zijn met het verwerven van status en ontzettend bezorgd zijn over het (mogelijke) verlies ervan.
Het is geschreven als een roman. Door de vlotte schrijfstijl en de herkenbaarheid van de thema’s lees je dit werk in één adem uit. 

©  R.H. – 04.04