Boekrecensies Minervaria
Geschiedenis
Home

Index recensies

Antropologie

Filosofie

Geschiedenis

Gezondheid en welzijn

Maatschappij

Natuurwetenschappen

Pedagogie

Psychologie

Religie

Taal en Communicatie

Nieuw

Gedachten

Contact

Links

ACZEL, A.D., Het raadsel van het kompas.  2002, 150 pp.

APPIGNANESI, L., Gek, slecht en droevig. Een geschiedenis van vrouwen en psychiatrie van 1800 tot heden. 2009, 576 pp. 

ARS, B., Troostmeisjes. Verkrachting in naam van de keizer. 2000, 319 pp.

ASBRIDGE, T., De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom. 2010 (5e dr.) 384 pp.

BLOM, P., Het verdorven genootschap. De vergeten radicalen van de Verlichting. 2010, 444 pp.

BOESMAN, J., De vliegende neger en de kleine koningin. Major Taylor en het begin van de Tour de France. 2008, 315 pp.

BONDESON, J., Levend begraven. De gruwelijke geschiedenis van onze diepste angst. 2003, 354 pp. 

BOORSTIN, D., De ontdekkers. De zoektocht van de mens naar zichzelf en zijn wereld. 1987, 798 pp.

BROOS, P., Over geneeskundigen en geneeskunst. De evolutie van het medische denken door de eeuwen heen. 2011, 335 pp.

BROWNE, J., Over het ontstaan van soorten van Darwin. 2008, 156 pp.

CARTER, M., De ondergang van het oude Europa. Drie dynastieën, één familie en de opmaat tot de Eerste Wereldoorlog. 2010, 584 pp.

CHUA, A., Wereldrijk voor een dag. Over de opkomst en ondergang van hypermachten. 2009 (2e dr.), 461 pp.

CLERINX, H., Kelten en de lage landen. Vechten om het beste deel. 2005, 294 pp.

COENEGRACHTS, T, COENEN, A, & Y. de RUE (Red.), De Viking. Vriend en vijand. 2006, 119 pp.

COOK, M., De mens. 10.000 jaar geschiedenis. 2005, 407 pp. 

CORBIN, A., Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk. 1999 (2e dr.), 382 pp.

DE GRAAFF, B, Op weg naar Armageddon. De evolutie van fanatisme. 2012, 755 p. 

DEKKER, R. & L. van de POL, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800. 1998, 167 pp.

DENECKERE, G., Leopold I. De eerste koning van Europa. 2011, 736 pp.

DIAMOND, J., Zwaarden, paarden en ziektekiemen. Waarom Europeanen en Aziaten de wereld domineren. 2000, 465 p.

DIAMOND, J., Ondergang. Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? 2005, 702 pp.

EKIRCH, R., Nacht en ontij. Een geschiedenis van het duister. 2006, 397 pp.

FERGUSON, N., Beschaving. Het Westen en de rest. 2011, 431 pp.

FERNANDEZ-ARMESTO, F, Ideeën die de wereld veranderden. 2004, 399 pp.

FERNANDEZ-ARMESTO, F., Dus jij denkt dat je een mens bent? 2005, 200 pp.

FINKELSTEIN, N., De drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis. 2006, 288 pp.

FISK, R., De grote beschavingsoorlog. 2006 (3e dr.), 1437 pp.

GODDEERIS, I & R. HERMANS (Red.), Vlaamse migranten in Wallonië 1850-2000. 2011, 247 pp.

GREER, G., De vrouw van Shakespeare.2008, 478 pp. 

HANNAM, J., Gods filosofen. Hoe in de Middeleeuwen de basis werd gelegd voor de moderne wetenschap. 2010, 448 pp.

HARRIS, R., Lourdes. Geschiedenis van een religieus fenomeen. 1999, 479 pp.

HERMAN, E., Seks met de koning. Het verborgen verhaal van maîtresses aan de Europese vorstenhuizen2007, 320 pp.

HOCHSCHILD, A., Bevrijd de slaven! Het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne. 2005, 478 pp.

KENNEDY, P., De zwarte Livingstone. 2006, 256 pp.

KRONDL, M., De smaak van de verovering. Venetië, Lissabon en Amsterdam en de strijd om de specerijen. 2008, 366 pp.

LABRIE, A., Zuiverheid en decadentie. Over de grenzen van de burgerlijke cultuur in West-Europa 1870-1914. 2001.

LANDES, D.S., Arm en rijk. Waarom werd het Westen rijk en bleven andere landen arm?  2006 (6e dr.), 703 pp.

LAVEN, M., Vrouwenkloosters in Venetië. Slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance. 2004, 320 pp.

LE GOFF, J., De cultuur van middeleeuws Europa1987, 503 pp.

LEYTS, B., BALFOORT, B. & VAN DEN WIJNGAERT, M., Koning Filip. De biografie. 2013, 303 pp.

LUCASSEN, L. & W. WILLEMS, Gelijkheid en onbehagen. Over steden, nieuwkomers en nationaal geheugenverlies. 2006, 143 pp.

MAK, G. In Europa. Reizen door de twintigste eeuw. 2007 (19de dr.), 1223 pp.

MANS, I., Zin der zotheid. Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen. 2004. 

MATTHIJS, K., De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering. 2001, 296 pp.

MEIDENBAUER, J., Lexicon van historische misverstanden. Vooroordelen en misverstanden van Alexander tot Zeus. 2005, 326 pp. 

MEIJER, F., Gladiatoren. Volksvermaak in het colosseum. 2003, 253 pp.

MEIJER, F., De oudheid is nog niet voorbij. 2007, 279 pp.

O’SHEA, S., De volmaakte ketterij. Leven en dood van de Middeleeuwse Katharen. 2003, 320 pp.

REES, L., Achter gesloten deuren. De geheime afspraken tussen Stalin, de nazi’s en het Westen. 2008, 427 pp.

RUBENSTEIN, R., Kinderen van Aristoteles.Hoe christenen, moslims en joden verlichting brachten in de donkere Middeleeuwen. 2004, 341 pp.

RUSHBY, K., De zoektocht naar het paradijs. Drieduizend jaar zoeken naar de perfecte wereld. 2007, 271 pp.

SCURR, R., Fatale zuiverheid. Robespierre en de Franse Revolutie. 2006, 439 pp.

SOBEL, D., De dochter van Galilei. Een verhaal van wetenschap, geloof en liefde. 1999, 416 pp.

STUURMAN, S., De uitvinding van de mensheid. Korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil. 2009, 573 pp.

SYBESMA, C., De werkelijkheid heeft mij niet nodig. Over mens, wetenschap en werkelijkheid. 2002, 335 pp.

ter LAAN, Folklore en volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen. 2005 (3e dr.), 542 pp.

VAN CREVELD, M., De evolutie van de oorlog. Van de Marne tot Irak. 2007, 368 pp.

VAN DEN WIJNGAERT, M. (Ed.), België tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2004, 317 pp.

VANHEMELRYCK, F., Marginalen in de geschiedenis. Over beulen, Joden, hoeren, zigeuners en andere zondebokken. 2004 (2e druk), 302 pp.

VAN REYBROUCK, D., Congo. Een geschiedenis. 2010, 680 pp.

van ROSSEM, M., Heeft geschiedenis nut? 2006 (5e dr.), 336 pp.

van UYTVEN, R., De papegaai van de paus. Mens en dier in de Middeleeuwen. 2003, 299 pp.

VERBRUGGEN, J.F. &  R. FALTER, 1302. Opstand in Vlaanderen. 2001, 278 pp.

WATSON, F., Sterrenkijker. De geschiedenis van de telescoop. 2006, 312 pp.

WHEATCROFT, A., De vijand voor de poort. 2010, 408 pp.

WITTE, E., CRAEYBECKX, J. & A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. 2010 (10e dr.), 584 pp.

WRIGHT, R. Nonzero. De logica van de menselijke bestemming. 2000. 


© Minervaria - Pagina laatst aangepast op 26 september 2013