Boekrecensies Minervaria
Alfabetische lijst
Home

Index recensies

Antropologie

Filosofie

Geschiedenis

Gezondheid en welzijn

Maatschappij

Natuurwetenschappen

Pedagogie

Psychologie

Religie

Taal en Communicatie

Nieuw

Gedachten

Contact

Links

ABICHT, L., De Verlichting vandaag. 2007, 199 pp. 

ABRAHAMSON, E & D. FREEMAN, De wet van de stimulerende wanorde. 2007, 320 pp.

ACKERMAN, J., Vrijen, slapen, eten, drinken, dromen. Een dag uit het leven van je lichaam. 2007, 336 pp.

ACZEL, A.D., Het raadsel van het kompas.  2002, 150 pp.

ADMIRAAL, P.V., Euthanasie en de Eed van Hippocrates. Herinneringen van een anesthesioloog. 1998, 168 pp.

ADOVASIO, J.M., O. SOFFER & J. PAGE, De onzichtbare vrouw. De rol van mannen en vrouwen in de prehistorie2008, 301 pp.

AMEN, D.G., Verander uw brein, verbeter uw leven. 2000, 360 pp.

ANDERSON, C., Free. Hoe het nieuwe Gratis de markt radicaal verandert. 2009, 318 pp.

ANNAN, K., Interventies. Een leven met oorlog en vrede. 2012, 448 pp.

APPIAH, K.A., Kosmopolitisme. Ethiek in een wereld van vreemden. 2007, 215 pp.

APPIGNANESI, L., Gek, slecht en droevig. Een geschiedenis van vrouwen en psychiatrie van 1800 tot heden. 2009, 576 pp. 

APTER, T., Zelfvertrouwen voor je kind. Praktisch handboek waarmee je kinderen opvoedt die in zichzelf geloven. 2001 (5e dr.), 287 pp.

ARMSTRONG, K., De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities. 2005, 544 pp.

ARS, B., Troostmeisjes. Verkrachting in naam van de keizer. 2000, 319 pp.

ASBRIDGE, T., De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom. 2010 (5e dr.) 384 pp.

ARSUAGA, J.L., Het halssieraad van de Neanderthaler. Op zoek naar de eerste denkers. 2006, 302 pp.

BAERT, K. & G. VANDERBECK, Als je kind NLD heeft. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. 2006, 166 pp.

BAKER, R. & E. ORAM, De grote babyoorlog. De ware achtergronden van het gezinsleven. 1999, 364 pp.

BANEKE, J., Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen. Over psychologie, criminaliteit en cultuur. 2009, 295 pp.

BARBER, B.R., Jihad vs McWorld. 2001 (2e ed.), 427 pp.

BARBER, B.R., Het rijk van de angst. Oorlog, terrorisme en democratie. 2003, 256 pp.

BARBER, B.R., De infantiele consument. Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt. 2007, 512 pp.

BARNETT, R. & C. RIVERS, Bij gelijke geschiktheid. Waarom mannen en vrouwen hetzelfde zijn. 2005, 320 pp.

BARON-COHEN, S., Nul empathie. Een theorie van de menselijke wreedheid2012, 239 pp.

BECK, J.S., Basisboek cognitieve therapie. 1999, 311 pp. 

BECKER, I ., Liever assertiever. Beter opkomen voor jezelf. 2006, 236 pp.

BENNEMAN, M., In het heetst van de strijd. Moord en doodslag in het dierenrijk. 2009, 286 pp.

BERGER, P. &  A.C. ZIJDERVELD, Lof der twijfel. Hoe we overtuigingen kunnen koesteren zonder daarbij fanatiek te worden. 2010 (2e dr.), 204 pp.

BEUNDERS, H., Publieke tranen. De drijfveren van de emotiecultuur. 2002, 304 pp. 

BHUTTO, B., Verzoening. Islam, democratie en het Westen2008, 320 pp.

BISSCHOP, M., Bouwen aan zelfvertrouwen. Als tiener anders denken over jezelf. 2004, 125 pp.

BLAFFER HRDY, S,  Moederschap. Een natuurlijke geschiedenis. 2000, 672 pp.

BLAFFER HRDY, S., Een kind heeft vele moeders. Hoe de evolutie ons sociaal gemaakt heeft. 2009, 448 pp.

BLECH, J., De ziektemakers. Hoe wij tot patiënt gemaakt worden. 2005, 191 pp.

BLOM, P., Het verdorven genootschap. De vergeten radicalen van de Verlichting. 2010, 444 pp.

BLOMMAERT, J. & J. VERSCHUEREN, Antiracisme. 1994, 157 pp.

BLOOM, W., De positieve kracht van endorfine. Voel jezelf gelukkig en gezond dank zij het ‘voel je goed’-hormoon. 2002, 304 pp.

BLUME, S., Grenzen aan genezen. Over wetenschap, technologie en de doofheid van een kind. 2006, 384 pp.

BOEHME, O., De welvaart en trots van naties. Een geschiedenis van het economisch nationalisme. 2013, 236 pp.

BOEKESTIJN, A.J, De prijs van een slecht geweten. Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt. 2010, 339 pp.

BOESMAN, J., De vliegende neger en de kleine koningin. Major Taylor en het begin van de Tour de France. 2008, 315 pp.

BOLHUIS, S., Leren en veranderen bij volwassenen. Een nieuwe benadering. 2001(2e dr.), 313 pp.

BONDESON, J., Levend begraven. De gruwelijke geschiedenis van onze diepste angst. 2003, 354 pp.

BOORSTIN, D., De ontdekkers. De zoektocht van de mens naar zichzelf en zijn wereld. 1987, 798 pp.

BOSCH,, I., Illusies. Over bevrijding uit de doolhof van onze emoties. 2003, 335 pp. 

BOSCH, I., De herontdekking van het ware zelf. Een zoektocht naar emotionele harmonie. 2005 (8e dr.), 283 pp.

BOSGRAAF, E., Gebroken wil, verstorven vlees. Over versterving in het Nederlandse kloosterleven. 2011, 343 pp.

BOSWIJK-HUMMEL, R., Troost vragen, geven en ontvangen. 2003 (2e dr.), 238 pp.

BOTTELBERGHS, I., Consumensjes. Over kinderen, reclame en communicatie. 2007, 134 pp.

BOUVEROUX, J. & L. HUYSE, Het onvoltooide land. 2009, 214 pp.

BOYER, P., Godsdienst verklaard. De oorsprong van ons godsdienstig denken. 2000, 462 pp.

BRAECKMAN, J., de REUVER, B. & T. VERVISCH, Ethiek van DNA tot 9/11. 2005, 320 pp.

BROKS, P., Het land van de stilte. Neurologische vertellingen. 2003, 263 pp.

BROOS, P., Over geneeskundigen en geneeskunst. De evolutie van het medische denken door de eeuwen heen. 2011, 335 pp.

BROWNE, J., Over het ontstaan van soorten van Darwin. 2008, 156 pp.

BUELENS, M., & H. VAN den BROECK, Grootmeester in Beslissen. 2006, 180 pp.

BUIJSEN, M. (red.), Onrechtmatig leven? Opstellen naar aanleiding van Baby Kelly. 2006, 237 pp.

BURGESS, A., Het vaderinstinct. Het vaderschap herzien. 1997, 315 pp.

BURGGRAEVE, R & de TAVERNIER, J. (red.), Is God een Turk? Nationalisme en religie. 1995, 173 pp.

BUSKES, C., Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld. 2006 (2e dr.), 476 pp.

CALVIN, W.H., De opkomst van het intellect. Een reis naar de ijstijd. A’dam, Bert Bakker, 1994, 308 pp.

CARLSON, R., Laat het je een zorg zijn! Wat te doen bij belangrijke gebeurtenissen in je leven. 2003, 288 pp.

CARTER, M., De ondergang van het oude Europa. Drie dynastieën, één familie en de opmaat tot de Eerste Wereldoorlog. 2010, 584 pp.

CHABOT, B., Auto-euthanasie. Verborgen stervenswegen in gesprek met naasten. 2007, 304 pp.

CHABOT, B. & BRAAM, S., Uitweg. Een waardig levenseinde in eigen hand. 2010, 283 pp.

CHARPAK, G. & H. BROCH, Magie van het gezond verstand. Wetenschap, wonderen en paranormale verschijnselen verklaard.  2003, 199 pp.

CHUA, A., Wereldrijk voor een dag. Over de opkomst en ondergang van hypermachten. 2009 (2e dr.), 461 pp.

CLAASSEN, R., Het eeuwige tekort. Een filosofie van de schaarste.  2005, 275 pp.

CLARE, A., De overbodige man. Mannelijkheid in crisis. 2002, 288 pp.

CLERINX, H., Kelten en de lage landen. Vechten om het beste deel. 2005, 294 pp.

CLIFFORD-POSTON, A., Prinsjes en prinsesjes. Begrijp het gedrag van je kinderen. 2007, 327 pp. 

CLITEUR, P., Moderne Papoea’s. Dilemma’s van een multiculturele samenleving. 2002, 223 pp.

CLOVER, C., Leeg. Hoe overbevissing ons dagelijks leven verandert2005, 334 pp.

COENEGRACHTS, T, COENEN, A, & Y. de RUE (Red.), De Viking. Vriend en vijand. 2006, 119 pp.

CONNIFF, R. Beestachtig rijk. De rijken der aarde als eigenaardige diersoort. 2003, 384 pp.

CONWAY MORRIS, S., Hoe het leven de dingen regelt. De mens als noodzakelijke uitkomst van de evolutie. 2004, 506 pp.

COOK, M., De mens.10.000 jaar geschiedenis. 2005, 407 pp.

CORBIN, A., Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk. 1999 (2e dr.), 382 pp.

CRONE, E, Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. 2008, 180 pp.

DALRYMPLE, T., Drugs. De mythes en de leugens. 2006, 160 pp.


DAMASIO, A., Het gelijk van Spinoza. Vreugde, verdriet en het voelende brein. 2003, 319 pp.

DAWKINS, R., Een regenboog ontrafelen. Over wetenschap, waanideeën en wonderen. 1999, 303 pp.

de BOTTON, A., Statusangst. 2004, 335 pp.

de BOTTON, A., De architectuur van het geluk. 2006, 307 pp.

de BOTTON, A., Ode aan de arbeid. 2009, 351 pp.

DE COCK, L., Depressies bij ouderen. 1998, 169 pp.

DE GRAAFF, B, Op weg naar Armageddon. De evolutie van fanatisme. 2012, 755 p.

DE GROEF, B. & P. ROELS, De wetenschap van het leven. Over eenheid in biologische diversiteit. 2011, 255 pp.

DE GROOF, K. & T. DE GENDT (Red.), Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen. 2007, 284 pp.

de JONG, S., Een wereld van verschil. Wat is er mis met cultuurrelativisme? 2008, 304 pp.

de KUIPER, M. e.a., De zorg voor kinderen met pijn. 1997, 104 pp.

DE LAENDER, J., Het verdriet van Darwin. Over de pijn en de troost van het rationalisme. 2004, 378 pp.

De LANG, H., V. ICKE e.a, Canon van de natuurkunde. De grootste ontdekkingen en theorieën van 100 belangrijke natuurkundigen. 2009, 348 pp.

de RIJK, L.M., Religie, normen, waarden. Een kritische blik op een maatschappelijk debat.  2006, 304 pp.

de SWAAN, A., De mensenmaatschappij. Een inleiding. 1996, 164 pp. 

DE SOIR, E., Een heel klein beetje oorlog. Omgaan met traumatische ervaringen. 2006, 323 pp.

De TANDEM, Naar de gewone kleuterschool. Praktische suggesties voor integratie en inclusie. 2002, 99 pp.

de VRIES-GEERVLIET, L., Voorbereiden op supervisie. 2001 (5e dr.), 112 pp.

de WAAL, F., Van nature goed. Over de oorsprong van goed en kwaad in mensen en andere dieren. 1996, 327 pp.

de WAAL, F., Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen. 1998, 289 pp.

de WAAL, F., De aap en de sushimeester. Over cultuur bij dieren. 2001, 320 pp.

de WAAL, F., De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn. 2006 (6e dr.), 264 pp.

de WAAL, F., Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving. 2009, 311 pp.

den BOEF, A.H, God als hype. Dwarse notities over religieus Nederland. 2008, 224 pp.

DEGRIECK, S., Denk en doe. Praktische ideeën voor de eerste stappen in het leerproces bij mensen met autisme en mensen met een ontwikkelingsachterstand. Berchem, Uitg. EPO, 2001, 170 pp.

DEHUE, T., De depressie-epidemie. 2008 (8e dr.), 333 pp.

DEKEYSER, M., De media een pretpark. De devaluatie van het nieuws. 2000.

DEKEYSER, M., Ouder worden is een kunst. 2000, 286 pp.

DEKKER, G. & H.C. STOFFELS, Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie. 2005 (6e dr.), 239 pp.

DEKKER, R. & L. van de POL, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800. 1998, 167 pp.

DEKKERS, M., De larf. Over kinderen en metamorfose. 2002, 288 pp.

DEKKERS, M., Lichamelijke oefening. 2006, 352 pp.

DELMOTTE, G., De kus van de cybervrouw. Sociobiologische beschouwingen over evolutie, taal, bewustzijn, reclame o.a. 1997, 375 pp.

DEMYTTENAERE, B., Levenslang. Een blik achter de tralies van de Belgische gevangenissen. 2002, 345 pp.

DEMYTTENAERE, B., In vrije val. Armoede in België. 2003, 229 pp.

DENECKERE, G., Leopold I. De eerste koning van Europa. 2011, 736 pp.

DENNETT, D., De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. 2006, 447 pp.

DENYS, J., Free to work. Voor een open en moderne arbeidsmarkt. 2010, 357 pp.

DESMET, M., Is lijden mensonwaardig? 2000. 

DEWAELE, L., Achter slot en grendel. De verworpenen van de rechtsstaat. 2010, 288 pp.

DIAMOND, J., Het leuke van seks. Over de evolutie van de menselijke seksualiteit. 1998, 156 pp.

DIAMOND, J., Zwaarden, paarden en ziektekiemen. Waarom Europeanen en Aziaten de wereld domineren. 2000, 465 p.

DIAMOND, J., De derde chimpansee. 2001, 440 pp.

DIAMOND, J., Ondergang. Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? 2005, 702 pp.

DICKENSON, D., Lichaam en eigendom. 2006, 102 pp.

DIERICKX, K., Genetisch gezond? Ethische en sociale aspecten van genetische tests en screenings. 1999, 286 pp. 

DIJKSTERHUIS, A., Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. 2007, 239 pp.

DISTELMANS, W., Een waardig levenseinde. 2009 (5e herz. dr.), 304 pp.

DOHMEN, J, (red.), Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven. 2002, 399 pp.

DOOM, R., Spiegelpaleizen. Wat ’zij’ denken over ‘ons’. 2010, 233 pp.

DORRESTEIN, R. Het geheim van de schrijver. 2000, 247 pp.

DOWNER, L., Geisha. De verborgen geschiedenis. 2001, 424 pp.

DRAAISMA, D., Waarom het leven sneller gaat als we ouder worden. Over het autobiografisch geheugen. 2002 (4e dr.), 285 pp.

DRAULANS, V. & M. SMET, M/V. Over cultuurverandering en betere doorstromingskansen voor vrouwen en mannen in organisaties en bedrijven. 2005, 278 pp.

DRION, H., Het zelfgewilde einde van oude mensen. 2001 (3e aangevulde dr.), 141 pp.

DUMMETT, M., Vluchtelingen en immigratie. 2002, 183 pp.

DUMORTIER, D., Van een andere planeet. Autisme van binnen uit. 2002, 140 pp.

DUTTON, K., De lessen van de psychopaat. Levenslessen van heiligen, spionnen en seriemoordenaars2012, 284 pp.

EINON, D., Jong geleerd. Hoe u uw baby, peuter of kleuter kunt opvoeden en begeleiden bij zijn ontwikkeling. 2001, 240 pp.

EKIRCH, R., Nacht en ontij. Een geschiedenis van het duister. 2006, 397 pp.

EKMAN, P., De leugen ontmaskerd. Over het doorzien van bedrog in zaken, politiek, op het werk en privé. 2000.

EVERS-KIEBOOMS, G & M. WELKENHUYSEN (Red.), Die ziekte in mijn familie, krijg ik die later ook? Genetische predictieve tests. 2005, 322 pp.

FATLAND, E., Het jaar zonder zomer. Anders Breivik, Oslo en Utøya, 22 juli 2011. 2012, 411 pp.

FEARN, N., Filosofen van nu. Nieuwe antwoorden op de oude vragen. 2006, 239 pp.

FEDDEMA, G. & A. WAGENAAR, En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden. 2006 (16e herz.dr.), 284 pp.

FERGUSON, N., Beschaving. Het Westen en de rest. 2011, 431 pp.

FERNANDEZ-ARMESTO, F, Ideeën die de wereld veranderden. 2004, 399 pp.

FERNANDEZ-ARMESTO, F., Dus jij denkt dat je een mens bent? 2005, 200 pp.

FERRUCCI, P., Vriendelijkheid als levenshouding en helende kracht. (Vert. Survival of The Kindest) 2004, 218 pp.

FILLIOZAT, I., De anderen en ik. Het belang van sociale intelligentie. 2011, 220 pp.

FINKELSTEIN, N., De drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis2006, 288 pp.

FISHER, H., Over de liefde. De evolutie van monogamie, overspel en scheiding. 1993, 380 pp.

FISHER, H., Waarom wij liefhebben. De aard en chemie van verliefdheid. 2005, 304 pp.

FISHER, H., Waarom hij? Waarom zij? Begrijp je persoonlijkheidstype en vind de juiste partner. 2009, 287 pp.

FISK, R., De grote beschavingsoorlog. 2006 (3e dr.), 1437 pp.

FLANNERY, T., De weermakers. 2006, 325 pp.

FRIEDMAN, T.L., De toekomst is groen2008, 496 pp.

FUKUYAMA, F., De nieuwe mens. Onze wereld na de biotechnologische revolutie. 2002, 320 pp.

FUKUYAMA, F., De oorsprong van de politiek. Van de prehistorie tot de Verlichting. 2011, 572 pp.

FUREDI, F., Bange ouders. Opvoeden zonder zorgen. 2001, 216 pp.

FUREDI, F., Cultuur van angst. 2006, 304 pp.

FUREDI, F., De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren. 2011, 304 pp.

GAGGI, M & E. NARDUZZI, Het einde van de middenklasse en de opkomst van de lowcostmaatschappij. 2007, 191 pp.

GALBRAITH, J.K., De crash van 19292009, 245 pp.

GARDNER, H., De kneedbare geest. Over het veranderen van eigen en andermans gedachten. 2005, 271 pp.

GASTMANS, C. & L. VANLAERE, Cirkels van zorg. Ethisch omgaan met ouderen. 2005, 205 pp.

GAUTIER, A., De gouden kooi. Over het ontstaan van het huisdier. 1998, 320 pp.

GAYLIN, W., Praten alleen is niet genoeg. Hoe psychotherapie echt werkt2001, 263 pp.

GELDOF, D., Niet meer maar beter. Over zelfbeperking in de risicomaatschappij.  2002, 223 pp.

GELDOF, D., We consumeren ons kapot. 2007, 197 pp.

GEORGE, E., Wie schrijft … Schrijven volgens Elizabeth George. 2004, 316 pp.

GEVAERT M., Liefde buiten de lijnen. Beroemde minnaars en minnaressen uit de geschiedenis. 2008, 319 pp.

GILLBERG, C. & T. PEETERS, Autisme. Medisch en educatief. 2003, 199 pp.

GOFFMAN, E., De dramaturgie van het dagelijkse leven. Schijn en werkelijkheid in sociale interacties. 2011 (3e dr.), 287 pp.

GOLDHAGEN, D.J., Erger dan oorlog. Volkerenmoord, eliminationisme en aanhoudende schending van de menselijkheid. 2009, 719 pp.

GOLEMAN, D., Sociale intelligentie. Nieuwe theorieën over menselijk gedrag2007, 430 pp.

GOUDSMIT, J., De virusinvasie. Over de overleving van virussen en de menselijke soort. 2003, 256 pp.

GRANDIN, T. & C. JOHNSON, Denken als de dieren. De visie van een autistische wetenschapster op het gedrag van dieren. 2005, 348 pp.

GRATCH, A.., Als mannen konden praten … dan zouden ze dit zeggen. 2001, 336 pp.

GREENSPAN, S. & N. BRESLAU LEWIS, Wat gaat er in dat hoofdje om? Hoe het denken van uw baby, peuter en kleuter zich ontwikkelt. 2003 (3e dr.), 320 pp. 

GRIFFIN, K., De formule om te vergeven. Hoe je kunt loslaten en waarom dat goed voor je is. 2003, 238 pp.

GRINKER, R.R., Autisme in de wereld. Een persoonlijke zoektocht van een vader-onderzoeker. 2007, 384 pp.

GREER, G., De vrouw van Shakespeare. 2008, 478 pp.

GROOPMAN, J., De anatomie van hoop. Over de rol van hoop en optimisme bij ziekte en genezing. 2004, 252 pp.

GRUBBEN, E. & R. PLATTEL, Klantgericht communiceren. Handleiding bij het schrijven van enthousiasmerende en overtuigende brieven. 2006 (2e dr.), 164 pp.

GURIAN, M., Wat vrouwen willen en mannen niet willen weten. 2004, 319 pp.

HALL, L.M., MovieMind. Regisseer je eigen films2004, 194 pp.

HANNAM, J., Gods filosofen. Hoe in de Middeleeuwen de basis werd gelegd voor de moderne wetenschap. 2010, 448 pp.

HARPUR, T., De heidense Christus. Herontdekking van het verloren licht. 2004, 231 pp.

HARRIS, J.R., Geen twee hetzelfde. Menselijke natuur en menselijke individualiteit. 2006, 392 pp.

HARRIS, R., Lourdes. Geschiedenis van een religieus fenomeen. 1999, 479 pp.

HAWKING, S. & L. MLODINOV, Een korte geschiedenis van de tijd.  2006 (2e dr.), 211 pp.

HEIJNE, B., Moeten wij van elkaar houden? Het populisme ontleed. 2011, 143 pp.

HELLEMA, H., Geur en gedrag. 1994, 126 pp.

HELLSTEN, T., Een nijlpaard in huis. Over mede-afhankelijkheid en over kind mogen zijn zolang je leeft.  2002, 160 pp.

HERMAN, E., Seks met de koning. Het verborgen verhaal van maîtresses aan de Europese vorstenhuizen., 2007, 320 pp.

HERMSEN, J.J., Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst. 2010 (9e dr.), 272 pp.

HITCHENS, C., God is niet groot. 2007, 317 pp.

HOCHSCHILD, A., Bevrijd de slaven! Het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne.  2005, 478 pp.

HOEYBERGHS, J., De Wellnesskliniek. 2006, 174 pp.

HOFSTEDE, G. & G.J. HOFSTEDE, Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. 2005 (2e herz. ed.), 431 pp.

IGVM, Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren. Instituut voor de gelijkheid van Mannen en Vrouwen, 2011, 395 pp.

JACOBS, B., De prijs van gelijkheid. 2008, 251 pp.

JACOBS, C.S, Waarom feedback niet werkt en andere managementlessen uit de neurowetenschap. 2010, 253 pp.

JANSEN, H., Het Nut van God. 2001, 281 pp.

JANSSENS, A., Ontwikkeling stimuleren. Werkboek voor ouders en opvoeders. 1999.

JEURISSEN, E. & M. van SPANJE, Rondom dik. Zin en onzin over zwaarlijvigheid. 2001, 229 pp.

JONES, S. De man. Het zwakke geslacht. 2003, 310 pp.

JOOSSE, J. (red.), Biologie en psychologie. Naar vruchtbare kruisbestuivingen. 2001.

JORGENSEN, M. & P. SCHREINER, Vechtrelaties. Als kinderen zich tegen volwassenen afzetten: verklaringen en oplossingen. 1992, 153 pp. 

JUDT, T., Het land is moe. Verhandeling over onze ontevredenheid. 2010, 239 pp.

JUUL, J., Uw capabele kind. De plaats van het kind in het gezin. 1997, 189 pp.

KAHN, R, Onze hersenen. Over de smalle grens tussen normaal en abnormaal. 2008 (7e dr.), 291 pp.

KARS, H. & J.H.J. ZWETS, Problemen met het gedrag van mensen met een verstandelijke handicap. 1998.

KARS, T., Praktisch verstand. Klein handboek voor non-conformisten. 2003, 192 pp.

KAST, B., De liefde en waar de hartstocht vandaan komt. 2006, 224 pp

KENDRICK, M., De cholesterolhype. 2008, 282 pp.

KENNEDY, P., De zwarte Livingstone. 2006, 256 pp.

KERSSEMAKERS, J., Zolang er leven is is er DNA. Niet te populair en niet te wetenschappelijk. 2005, 110 pp.

KINDT, G., Sancta erotica. Hoe de Kerk Maria Magdalena misbruikte. 2002, 256 pp.

KING, B., De spirituele aap. Waarom we in God geloven. 2007, 304 pp.

KITZINGER, S., Stil maar. Waarom je baby huilt en wat je eraan kunt doen. 2006, 176 pp.

KNOOK, D., Het Methusalem mysterie. Vergrijzing: een zegen of bedreiging? 2008, 295 pp.

KOOPS, W., Gemankeerde volwassenheid. Over eindpunten  van de ontwikkeling en doelen van de pedagogiek. 2000, 88 pp.

KRONDL, M., De smaak van de verovering. Venetië, Lissabon en Amsterdam en de strijd om de specerijen. 2008, 366 pp.

KROONENBERG, S., De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar.  2007 (9e dr.), 334 pp.

LABRIE, A., Zuiverheid en decadentie. Over de grenzen van de burgerlijke cultuur in West-Europa 1870-1914. 2001.

LANDES, D.S., Arm en rijk. Waarom werd het Westen rijk en bleven andere landen arm?  2006 (6e dr.), 703 pp.

LAUVRIJS, B., Een wereld vol bijgeloof. Van abracadabra tot de zwarte kat. 2007, 429 pp.

LAVEN, M., Vrouwenkloosters in Venetië. Slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance. 2004, 320 pp.

LAYARD, R., Waarom zijn we niet gelukkig? 2006 (3e dr.), 302 pp.

LEE, J., Gooi een bal, bouw een vlieger, vang een vis. 21 tijdloze activiteiten die elke ouder zijn kind kan leren. 2006, 283 pp.

LEGET, C., Ruimte om te sterven. Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners. 2003, 199 pp

LEONARD, A., The story of stuff. 2010, 376 pp.

LERNOUT, G., Als god spreekt. De bijbel, de Koran en het boek van Mormon. 2005, 264 pp.

LEWIS, B., De crisis van de islam. Jihad en de wortels van de woede. 2003, 158 pp.

LEWONTIN, R C., ROSE, S. & L.J. KAMIN, Genetica, erfelijkheid en ideologie. Nieuw rechts en het biologisch determinisme.1987, 289 pp.

LEYTS, B., BALFOORT, B. & VAN DEN WIJNGAERT, M., Koning Filip. De biografie. 2013, 303 pp.

LINDSTROM, M., Koop mij. Waarheid en leugens over ons koopgedrag. 2008, 215 pp.

LIPTON, B., De biologie van de overtuiging. Hoe je gedachten je leven bepalen. 2007, 254 pp.

LOOTS, C., Ik verwacht een gehandicapt kind. Wat nu? Leuven, Davidsfonds, 2001.

LUCAS, E., De nieuwe koude oorlog. Hoe het Kremlin Rusland en de wereld bedreigt. 2008, 320 pp.

LUCASSEN, L. & W. WILLEMS, Gelijkheid en onbehagen. Over steden, nieuwkomers en nationaal geheugenverlies. 2006, 143 pp.

LUNDBERG, G.B. & J. SAUNDERS LUNDBERG, Problemen laten bij wie ze horen. Begrijpend leren luisteren zonder meteen te helpen. 2006, 273 pp. 

LYNAS, M., Het nieuwe weer. De gevolgen van klimaatverandering. 2005, 295 pp.

LYUBOMIRSKY, S, De maakbaarheid van het geluk. Een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven2008, 397 pp.

MAGIELS, G., Freud en Darwin op de sofa. 2006, 181 pp.

MAHBUBANI, K, De eeuw van Azië. Een onafwendbare machtsverschuiving2008, 336 pp.

MAK, G. In Europa. Reizen door de twintigste eeuw. 2007 (19de dr.), 1223 pp.

MAKRIDAKIS, S, HOGARTH, R & A. GABA, Dans met kans. Meer zekerheid door minder controle. 2010, 325 pp.

MANS, I., Zin der zotheid. Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen. 2004.

MANSFIELD, H.C., Mannelijkheid. 2008, 388 pp.

MARGULIS, L., De symbiotische planeet. 1999, 157 pp.

MATTHIJS, K., De mateloze negentiende eeuw. Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering. 2001, 296 pp.

MacMAHON, D.M., Geluk. Een geschiedenis. 2005, 527 pp. 

McGONIGAL, K., Wilskracht. Hoe zelfbeheersing werkt en wat je eraan kunt doen2012, 295 pp.

McKERNAN, R., De dood van mijn vader. Over medische wetenschap, liefde en verlies. 2007, 303 pp.VERHAEGHE, P., Het einde van de psychotherapie. A’dam, De Bezige Bij, 2009, 253 pp.

MEIDENBAUER, J., Lexicon van historische misverstanden. Vooroordelen en misverstanden van Alexander tot Zeus. 2005, 326 pp.

MEIJER, F., Gladiatoren. Volksvermaak in het colosseum. 2003, 253 pp.

MEIJER, F., De oudheid is nog niet voorbij. 2007, 279 pp.

MELECHI, A., De vluchtende geest. Over waanzin, slaap en andere schemertoestanden.  2004, 335 pp.

MEURS, P. & A. GAILLY (red.), Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil. 1998, 239 pp. 

MEYNEN, M., Van instinct tot intuïtie. De evolutie van het menselijke bewustzijn. 1999, 192 pp.

MICHIELSEN, M, VAN MULLIGEN, W & L. HERMKES (Red.), Leren over leven. Over contextuele hulpverlening. 2003 (6e dr.), 288 pp.

MIDGLEY, M., Mens, moraal en vrijheid. Over goed en kwaad bij een denkende primaat. 1998, 255 pp.

MILLER, G., De parende geest. Seksuele selectie en de evolutie van het bewustzijn. 2001, 448 pp.

MLODINOV, L., De dronkemanswandeling. Hoe toeval ons leven bepaalt. 2010, 258 pp.

MOALEM, S., Het nut van ziekte. Een eigenzinnige medicus over de samenhang tussen ziekte en evolutie. 2007, 256 pp.

MOISI, D., Geopolitiek van emoties. Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen. 2009, 256 pp.

MONTAGUE, R., Waarom kies je dit boek? Hoe we besluiten nemen. 2007, 350 pp.

MOOIJ, A., De onzichtbare vijand. Over de strijd tegen infectieziekten. 2007, 255 pp.

MORELLI, A, Elementaire principes van oorlogspropaganda. 2003, 127 pp.

MORRIS, D., De mensentuin. 2002, 223 pp.

MORRIS, D,, De naakte vrouw. Een studie van het vrouwelijk lichaam. 2005, 288 pp.

MORRIS, D., De naakte man. Een studie van het mannelijk lichaam. 2008, 279 pp.

MUIJSERT-van BLITTERSWIJK, C., Nieuwetijdskinderen. Het intuïtieve kind in gezin, onderwijs en hulpverlening. 2000.

MULDER, T., De geboren aanpasser. Over beweging, bewustzijn en gedrag. 2001, 406 pp. 

MURNINGHAN, J.K. & J.C. MOWEN, Beslissen! De kunst om snel beslissingen te nemen. 2004, 319 pp.

NECKEBROUCK, V., Beelden van de sjamaan. Een inleiding tot de studie van het sjamanisme. 2003, 269 pp.

NEDERVEEN PIETERSE, J., Wit over zwart. Beelden over Afrika en zwarten in de Westerse populaire cultuur. 1990, 257 pp. 

NEIMAN, S., Morele helderheid. Goed en kwaad in de 21e eeuw. 2008, 472 pp.

NELISSEN, M., De bril van Darwin. Op zoek naar de wortels van ons gedrag. 2000.

NELISSEN, M., De breinmachine. De biologische wortels van emoties en gevoelens. 2008, 296 pp.

NEUVEL, K., Wee de genen. Over de biologische fundamenten van menselijk gedrag. 2000.

NIVEN, D., De 100 geheimen van gelukkige mensen. Deltas, 2000, 176 pp.

NOSKE, B., Mens en dier. Vriend of vijand? A’dam, Uitg. Van Gennep, 2001, 255 pp.

NUBER, U., De valkuil van het egoïsme. Zelfverwerkelijking en eenzaamheid. 1994, 172 pp.

NUSSBAUM, M., Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties. 2005 (2e dr.), 710 pp.

NUSSBAUM, M., Een waardig bestaan. Over dierenrechten. A’dam, Ambo, 2007, 135 pp.

ODEKERKEN, S. (red.), De verpleegkundige als patiënt. 2004, 79 pp.

ONDERWAATER, A., De theorie van Nagy. De onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen. 2003 (6e dr.), 160 pp.

ONFRAY, M., Het lichaam, het leven en het lijden. 2004, 320 pp.

ONFRAY, M. Atheologie. De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam. 2005, 267 pp.

OOSTERHOUT, B., Verhalen presenteren. De kunst van het vertellen. 1999, 115 pp.

ORBACH, S., De onmogelijkheid van seks en andere verhalen uit de kamer van de therapeute. 1999, 269 pp. 

ORLOCK, C., De biologische klok. 1995, 239 pp.

O’SHEA, S., De volmaakte ketterij. Leven en dood van de Middeleeuwse Katharen. 2003, 320 pp.

OWEN, D., Zieke wereldleiders. Hoe overmoed, depressie en andere aandoeningen politieke beslissingen sturen. 2008, 352 pp.

PALMARINI, M.P.,  Onvermijdelijke illusies. Hoe beredeneringsfouten ons denken beheersen. 1996, 224 pp.

PEERLINGS, W., Hoe breng ik mijn kind (en mezelf) structuur bij. Een gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. 2006, 230 pp.

PEETERS, J., De cultuur van het simplisme. Over de identiteit van mens, land en volk. Een cultuurpolitiek essay. 1991, 247 pp.

PEETERS, J. Antisociale jongeren. 2000, 149 pp.

PELS, D., Het volk bestaat niet. Leiderschap en populisme in de mediademocratie. 2011, 254 pp.

PICKOVER, C.A., De natuurwetten. Van Archimedes tot Hawking.  2010, 511 pp.

PIËT, S., De emotiemarkt. De toekomst van de beleveniseconomie. 2004 (5e dr.), 264 pp. 

PINXTEN, R., Culturen sterven langzaam. Over interculturele communicatie. 1994, 144 pp. 

POLMAN, L., De crisiskaravaan. Achter de schermen van de noodhulpindustrie. 2008, 230 pp.

PONDS, R. & F. VERHEY, Geheugensteun. 2000.

POST, B., Lof der onzin. Over het wassen van teckels, merkwaardige huwelijken, onvindbare continenten en andere rariteiten. 2005, 220 pp.

QUAMMEN, D., Monster van God. 2006, 455 pp.

RAMACHANDRAN, V. & S. BLAKESLEE, Het bizarre brein. Wat fouten in de hersenen ons leren over de werking ervan. 1998, 382 pp.

RAMACHANDRAN, V., Het bewustzijn. Een korte rondleiding. 2006, 152 pp.

REES, L., Achter gesloten deuren. De geheime afspraken tussen Stalin, de nazi’s en het Westen. 2008, 427 pp.

RENKEMA, J., Schrijfwijzer. 2002, 466 pp.

REUTER, C., Menselijke bommen. Wat bezielt de zelfmoordterrorist? 2003, 256 pp.

RIDLEY, M, De oorsprong van de moraal. 1997, 271 pp.

RIDLEY, M, Genoom. Het recept voor een mens. A’dam/A’pen, uitg. Contact, 1999.

RIDLEY, M., Wat ons mens maakt. Aanleg en opvoeding. 2004.

RIDLEY, M., De rationele optimist. Over de evolutie van welvaart. 2010, 446 pp.

RIEMEN, R., De eeuwige terugkeer van het fascisme. 2010, 62 pp.

RIGTER, J. Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. 2002, 502 pp.

ROELE, M., De mietjesmaatschappij. Over politiek incorrecte feiten. 2000, 208 pp.

ROODVOETS, C., Niemandskinderen. De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd. 2006, 224 pp.

ROOSENS, E., Eigen grond eerst? Primordiale autochtonie. Dilemma van de multiculturele samenleving. 1998, 227 pp.

ROSEN, L.D., iDentity. Hoe ons digitaal gedrag ons leven bepaalt. 2013, 288 pp.

RUBENSTEIN, R., Kinderen van Aristoteles.Hoe christenen, moslims en joden verlichting brachten in de donkere Middeleeuwen. 2004, 341 pp. 

RUPPEL SHELL, E., Het hongergen. De oorzaken van overgewicht. 2004, 298 pp.

RUSHBY, K., De zoektocht naar het paradijs. Drieduizend jaar zoeken naar de perfecte wereld. 2007, 271 pp.

SAKS, E., De geschiedenis van mijn gekte. Leven met schizofrenie2007, 367 pp.

SANDERS, L. & C. DEVOS e.a., Politieke ideologieën in Vlaanderen. 2008, 476 pp.

SASSEN, S., Globalisering. Over mobiliteit van geld, mensen en informatie. 1999, 195 pp.

SAUNDERS, D., De trek naar de stad. 2010, 416 pp.

SAVATER, F., De waarde van opvoeden. Filosofie van onderwijs en ouderschap. 2001, 207 pp.

SCHALKWIJK, F., Dit is psychoanalyse. 2006, 359 pp.

SCHENK, C., Hoe match ik met mijn kind? 2007, 157 pp.

SCHILTHUIZEN, M., Het mysterie der mysteriën. Over evolutie en soortvorming. 2002, 239 pp.

SCRUTON, R., Waarom cultuur belangrijk is. 2008, 144 pp.

SCRUTON, R., Groene filosofie. Verstandig nadenken over onze planeet2012, 320 pp. 

SCURR, R., Fatale zuiverheid. Robespierre en de Franse Revolutie2006, 439 pp.

SELIM, N., Allah houdt niet van vrouwen. 2007, 127 pp.

SIENAERT, P. & Els D., Manisch depressief. Een gids voor patiënt, familie, hulpverlener en geïnteresseerde. 2003, 215 pp. 

SENNETT, R., De cultuur van het nieuwe kapitalisme. A’dam, Meulenhoff, 2007, 160 pp.

SHUBIN, N, De vis in ons. Een reis door 3,5 miljard jaar geschiedenis van het menselijk lichaam. 2008, 255 pp.

SILLS, J., Uit de comfortzone. Gids voor succesvol veranderen. 2005, 228 pp.

SINGH, S & E. ERNST, Bekocht of behandeld. De feiten over alternatieve geneeswijzen. 2010, 393 pp.

SITSKOORN, M., Het maakbare brein. Gebruik je hersens en word wie je wilt zijn. 2008  (2e dr.), 216 pp.

SITSKOORN, M., Passies van het brein. Waarom zondigen zo verleidelijk is. 2010, 224 pp.

SMALL, G., De geheugenbijbel. Een nieuwe manier om uw hersenen fit te houden. 2003, 310 pp.

SMITS, R., Dageraad. Hoe taal de mens maakte. 2009, 272 pp.

SMIT, H., REIJNDERS, H., van DOORN, J., van der OOST, J. & P. WILLEMSEN (Red.), Microcanon. Wat je beslist moet weten over microbiologie2011, 246 pp.

SMITH, H., Niet zonder religie. Het belang van religie in de postmoderne maatschappij. 2001, 269 pp.

SOBEL, D., De dochter van Galilei. Een verhaal van wetenschap, geloof en liefde. 1999, 416 pp.