Boekrecensies Minervaria
Maatschappij
Home

Index recensies

Antropologie

Filosofie

Geschiedenis

Gezondheid en welzijn

Maatschappij

Natuurwetenschappen

Pedagogie

Psychologie

Religie

Taal en Communicatie

Nieuw

Gedachten

Contact

Links

ABRAHAMSON, E & D. FREEMAN, De wet van de stimulerende wanorde2007, 320 pp.

ANDERSON, C., Free. Hoe het nieuwe Gratis de markt radicaal verandert2009, 318 pp.

ANNAN, K., Interventies. Een leven met oorlog en vrede. 2012, 448 pp.

BARBER, B.R., Jihad vs McWorld. 2001 (2e ed.), 427 pp.

BARBER, B.R., Het rijk van de angst. oorlog, terrorisme en democratie. 2003, 256 pp.

BARBER, B.R., De infantiele consument. Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt. 2007, 512 pp.

BEUNDERS, H., Publieke tranen. De drijfveren van de emotiecultuur. 2002, 304 pp. 

BLOMMAERT, J. & J. VERSCHUEREN, Antiracisme. 1994, 157 pp.

BOEKESTIJN, A.J, De prijs van een slecht geweten. Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt. 2010, 339 pp.

BOTTELBERGHS, I., Consumensjes. Over kinderen, reclame en communicatie. 2007, 134 pp.

BOUVEROUX, J. & L. HUYSE, Het onvoltooide land. 2009, 214 pp.

BURGESS, A., Het vaderinstinct. Het vaderschap herzien. 1997, 315 pp.

BURGGRAEVE, R & de TAVERNIER, J. (red.), Is God een Turk? Nationalisme en religie. 1995, 173 pp.

CLARE, A., De overbodige man. Mannelijkheid in crisis. 2002, 288 pp

de SWAAN, A., De mensenmaatschappij. Een inleiding. 1996, 164 pp

DEKEYSER, M., De media een pretpark. De devaluatie van het nieuws. 2000.

DELMOTTE, G., De kus van de cybervrouw. Sociobiologische beschouwingen over evolutie, taal, bewustzijn, reclame o.a. 1997, 375 pp.

DEMYTTENAERE, B., Levenslang. Een blik achter de tralies van de Belgische gevangenissen. 2002, 345 pp.

DEMYTTENAERE, B., In vrije val. Armoede in België. 2003, 229 pp.

DENYS, J., Free to work. Voor een open en moderne arbeidsmarkt. 2010, 357 pp.

DEWAELE, L., Achter slot en grendel. De verworpenen van de rechtsstaat. 2010, 288 pp.

DOOM, R., Spiegelpaleizen. Wat ’zij’ denken over ‘ons’. 2010, 233 pp.

DRAULANS, V. & M. SMET, M/V. Over cultuurverandering en betere doorstromingskansen voor vrouwen en mannen in organisaties en bedrijven. 2005, 278 pp. 

FATLAND, E., Het jaar zonder zomer. Anders Breivik, Oslo en Utøya, 22 juli 2011. 2012, 411 pp.

FRIEDMAN, T.L., De toekomst is groen. 2008, 496 pp.

FUKUYAMA, F., De oorsprong van de politiek. Van de prehistorie tot de Verlichting.  2011, 572 pp.

FUREDI, F., Cultuur van angst. 2006, 304 pp.

FUREDI, F., De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren. 2011, 304 pp.

GAGGI, M & E. NARDUZZI, Het einde van de middenklasse en de opkomst van de lowcostmaatschappij. 2007, 191 pp.

GALBRAITH, J.K., De crash van 1929. 2009, 245 pp.

GELDOF, D., Niet meer maar beter. Over zelfbeperking in de risicomaatschappij.  2002, 223 pp.

GELDOF, D., We consumeren ons kapot. 2007, 197 pp.

GOFFMAN, E., De dramaturgie van het dagelijkse leven. Schijn en werkelijkheid in sociale interacties. 2011 (3e dr.), 287 pp.

GOLDHAGEN, D.J., Erger dan oorlog. Volkerenmoord, eliminationisme en aanhoudende schending van de menselijkheid. 2009, 719 pp. 

HEIJNE, B., Moeten wij van elkaar houden? Het populisme ontleed. 2011, 143 pp.

HOFSTEDE, G. & HOFSTEDE G.J., Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. 2005 (2e herz. ed.), 431 pp.

IGVM,Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren. Instituut voor de gelijkheid van Mannen en Vrouwen, 2011, 395 pp.

JACOBS, B., De prijs van gelijkheid. 2008, 251 pp.

JUDT, T., Het land is moe. Verhandeling over onze ontevredenheid. 2010, 239 pp.

KNOOK, D., Het Methusalem mysterie. Vergrijzing: een zegen of bedreiging? 2008, 295 pp.

LAUVRIJS, B., Een wereld vol bijgeloof. Van abracadabra tot de zwarte kat. 2007, 429 pp.

LAYARD, R., Waarom zijn we niet gelukkig? 2006 (3e dr.), 302 pp. 

LEONARD, A., The story of stuff.  2010, 376 pp.

LEWIS, B., De crisis van de islam. Jihad en de wortels van de woede. 2003, 158 pp.

LUCAS, E., De nieuwe koude oorlog. Hoe het Kremlin Rusland en de wereld bedreigt. 2008, 320 pp.

MAHBUBANI, K, De eeuw van Azië. Een onafwendbare machtsverschuiving. 2008, 336 pp.

MOISI, D., Geopolitiek van emoties. Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen. 2009, 256 pp.

MORELLI, A, Elementaire principes van oorlogspropaganda. 2003, 127 pp.

NEDERVEEN PIETERSE, J., Wit over zwart. Beelden over Afrika en zwarten in de Westerse populaire cultuur. 1990, 257 pp. 

OWEN, D., Zieke wereldleiders. Hoe overmoed, depressie en andere aandoeningen politieke beslissingen sturen. 2008, 352 pp.

PEETERS, J., De cultuur van het simplisme. Over de identiteit van mens, land en volk. Een cultuurpolitiek essay. 1991, 247 pp 

PELS, D., Het volk bestaat niet. Leiderschap en populisme in de mediademocratie.  2011, 254 pp.

PIËT, S., De emotiemarkt. De toekomst van de beleveniseconomie. 2004 (5e dr.), 264 pp.

PINXTEN, R., Culturen sterven langzaam. Over interculturele communicatie. 1994, 144 pp.

POLMAN, L., De crisiskaravaan. Achter de schermen van de noodhulpindustrie. 2008, 230 pp.

REUTER, C., Menselijke bommen. Wat bezielt de zelfmoordterrorist? 2003, 256 pp.

ROELE, M., De mietjesmaatschappij. Over politiek incorrecte feiten. 2000, 208 pp.

ROOSENS, E., Eigen grond eerst? Primordiale autochtonie. Dilemma van de multiculturele samenleving. 1998, 227 pp.

SANDERS, L. & C. DEVOS e.a., Politieke ideologieën in Vlaanderen. 2008, 476 pp.

SASSEN, S., Globalisering. Over mobiliteit van geld, mensen en informatie. 1999, 195 pp.

SAUNDERS, D., De trek naar de stad. 2010, 416 pp.

SENNETT, R., De cultuur van het nieuwe kapitalismeA’dam, Meulenhoff, 2007, 160 pp.

STERN, J., Terreur in naam van God. Waarom religieuze terroristen doden. 2004, 384 pp.

STIGLITZ, J., Perverse globalisering. 2002, 285 pp.

STIGLITZ, J., Eerlijke globalisering. 2006, 360 pp.

SUN TZU, Winnen zonder strijd. Een nieuwe interpretatie van beproefde strategische inzichten. (Vert. The Art of War) 2003, 260 pp.

THEVISSEN, F., Het is maar een peiling. Opiniepeilingen in de media: van wetenschap tot wichelarij? 2011, 337 pp.

UNDERHILL, P., De magie van het winkelen. Wat verkoopt wel, wat niet? 2006, 238 pp.

ten BROEKE, A., Het idee M/V.  Ontmaskering van een hardnekkig denkbeeld. 2010, 246 pp.

TELLEGEN, E., Het utopisme van de drugsbestrijding. 2008, 348 pp.

THIEME, M., Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen. 2009, 94 pp.

van AGT, D., Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk. 2009, 168 pp.

VAN DEN BERG, M, C. PRINS & M. HAM (Red.), In de greep van de technologie. Nieuwe toepassingen en het gedrag van de burger. 2008, 318 pp.

VANDENBOSCH, M., De dierencrisis. 2005, 372 pp.

van den BRINK, R., In de greep van de angst. De Europese sociaal-democratie en het rechtspopulisme. 2005, 568 pp.

VANDENBROUCKE, F., Tien kleine Belgen. 2002, 159 pp.

VAN DEN WIJNGAERT M. e.a., Democratisering in België. Een verhaal zonder einde. 2007, 191 pp.

VANDERMASSEN, G., Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie. A’dam, Uitg. Nieuwezijds, 2005, 240 pp.

van der ZWAN, A., De uitdaging van het populisme. 2003, 223 pp.

VANLERBERGHE, J., Een mens op de vlucht. De klapdeur van onze gastvrijheid. 2002. 220 pp.

VAN OVERTVELDT, J. Marktzege(n). Zes aanklachten tegen het antiglobalisme. 2002, 165 pp.

VAN ROSSEM, M., Waarom is de burger boos? Maarten van Rossem over hedendaags populisme. 2010, 126 pp.

van SAN, M. & A. LEERKES, Criminaliteit en criminalisering. Allochtone jongeren in België. 2001, 278 pp.

VAN TILT, E., Is de achterdeur op slot? Pleidooi voor een cultuur van de ontmoeting. 1995, 167 pp.

VERSCHRAEGEN, G. & R. TINNEVELT, Internationale rechtvaardigheid. Over politiek en ethiek in een mondiaal tijdperk. 2005, 248 pp.

VINCENT, N., Onder mannen. Anderhalf jaar undercover: een vrouw ontdekt wat het betekent man te zijn. 2006, 302 pp.

WALZER, M., Tolerantie. 1998, 160 pp.

WOLF, H., Straathoekwerk. Een algemene inleiding. 1997, 100 pp.

WOUTERS, C., Informalisering. Manieren en emoties sinds 1890. 2008, 388 pp.

ZAKARIA, F, De toekomst van vrijheid. De paradoxen en schaduwzijden van democratie. 2003, 272 pp.

ZIEGLER, J., De haat tegen het Westen. Het verhaal van de economische oorlog tussen arme en rijke landen. 2010, 266 pp.© Minervaria  - Pagina laatst aangepast op 14 september 2013