Boekrecensies Minervaria


de WAAL, F., Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen. Utrecht, het Spectrum, 1998, 289 pp.
Natuurwetenschappen
Home

Index recensies

Antropologie

Filosofie

Geschiedenis

Gezondheid en welzijn

Maatschappij

Natuurwetenschappen

Pedagogie

Psychologie

Religie

Taal en Communicatie

Nieuw

Gedachten

Contact

Links

Tegenover agressie staan vrede en verzoening. Deze noodzakelijke tegenpolen worden in onderzoek over agressie nauwelijks in rekening gebracht. Nochtans kan inzicht in de wijze waarop mensen zich met elkaar verzoenen ons veel leren over hoe we vrede kunnen bewerkstelligen.

Frans de Waal heeft bij 4 primatensoorten de wijze bestudeerd waarop ze zich na agressie verzoenen. Hij toont aan hoe deze naaste verwanten van de mens sterke remmingen op agressief gedrag bezitten, en niet alleen het mechanisme van verzoening kennen maar het ook op een intelligente wijze benutten. Hij legt veel verbanden met het menselijk gedrag, zowel in de persoonlijke als de maatschappelijk-politieke context.

©  R.H. – 10.01