graancirkels

Allereerst wil ik tegen alle mensen die hoaxen maken zeggen dat ze ermee moeten ophouden. Door die vandalenstreken hebben wetenschappers te veel werk met vals bewijsmateriaal. Meer landbouwers zouden een klacht moeten indienen tegen hoaxers. Er zijn leukere en beter-voor-de-economie-dingen te doen dan verscheidene euro’s aan graan neer te halen. Als er een graancirkel in een veld ontstaat kost het de boer al gauw 35 à 100 €.Maar naast dat vandalisme zijn er echte graancirkels die niet gemaakt zijn door onbeschofteriken. Graancirkels die onverklaarbare dingen teweeg brengen. Zoals de Julia-formatie van 1994. Alle vrouwen die die graancirkel betreden hadden de komende maand problemen met hun regels. In een aantal cirkels tref je merkwaardige producten, maar ook gevoelens aan. Producten zoals siliconen (pure verbindingen van CO2, O2 en zwavelzuur die ontstaan bij een vorm van verbranding) zijn heel duur om te maken in een zuurstof- en stikstofrijke atmosfeer zoals onze aarde en dampkring. Gevoelens van met meer in de formatie aanwezig te zijn dan er eigenlijk zijn komen ook vaak voor. Soms horen mensen stengels kraken en voetstappen maar zien ze niets.

Ooit was er iemand die enkele onderzoekers in een formatie aan het bekijken was. Plots zag hij een heel vreemd, oranje licht achter een van de onderzoekers, geen van beide had iets gemerkt. Mensen die foto’s maken van graancirkels moeten er eens op letten als er geen bolletjes (precies kwikbolletjes) aan het rondspringen zijn op hun foto’s, want dit is ook al verschillende keren vastgesteld. Met het blote oog zijn ze meestal niet zichtbaar, maar op foto’s kan je ze duidelijk bolletjes vaststellen. Zou het kunnen dat er een verbrandingsproces is waarbij ze vrijkomen. Apparatuur die op batterijen werken zoals GSM’s, fototoestellen,… begeven het soms op heel vreemde wijze in een formatie. In 1998 was er een Nederlandse kunstenaar die 5.000 broodjes wilde maken met graan afkomstig uit een graancirkel. Op koninginnedag in Nederland van het jaar daarop waren bijna alle broodjes verkocht. Mensen die niets hierover wisten, en toch het brood proefden (sommigen toch) zeiden dat er een nasmaak aan vast was. Maar het vreemdst van al zijn de groeiproblemen en –afwijkingen van graan in echte graancirkels. Zo zijn er stengels met de zogenaamde bow-nodes gevonden. Blow-nodes zijn geexplodeerde groeiknopen. Er zijn ook stengels met verlengde groeiknopen (zie onderaan). In de koolzaadformatie van 2003 in Duitsland groeide het koolzaad al kruipend langs de grond. Soms blijven de afdrukken van de formatie in het veld van het volgende jaar nog zichtbaar. Er zijn ook cirkels waar de getallencombinatie 3:6:9 voorkomt.

Wie maakt ze?

Ik denk dat graancirkels gemaakt worden door UFO’s die ons een boodschap willen geven. Er zijn in ons melkwegstelstel in totaal 30 000 000 000 (30 miljard) planeten waarop mogelijk dezeflde levensomstandigheden zijn als bij ons. Dit betekent water, licht, planten en een dampkring). Dat betekent dat er 30 miljard keer kans is op buitenaards leven, meer dan een van die 30 miljard planeten zal wel ingenomen zijn. De een door pre-historisch wezens, de andere door hooggeciviliseerd wezens. Of is het nu omgekeerd? Zijn zij de mensen en wij de wezens? Er is geen enkel dier dat op zo’n manier zijn soortgenoten afslacht als de mens. Wij zijn de enigen die een bedreiging vormen voor al het geen dat in de 15 000 000 000 (15 miljard) jaar werd opgebouwd, vanaf de oerknal tot nu.

Stel dat die UFO’s een gelijklopende evolutie hebben als die van ons, maar dat ze reeds 2000 jaar eerder van start zijn gegaan, dat wil zeggen twee duizend jaar verder staan met hun machines, gebouwen en levensstijl dan wij. Interessant is dat. Reizen naar een andere beschaving en ondertussen een tijd van 2 000 jaar afleggen.Hoe raken zij bij ons, maar wij niet bij hen? Heel simpel, zijn kunnen zich verplaatsen in de vierde dimensie. Dit komt neer op onzichtbaarheid en teleportatie (=> voor ons 88 jaar reizen, leggen zij met gemak af)

Een andere theorie:

is dat Amerikaanse generaals die niet veel te doen hebben zich bezighouden met de lasersatelieten van het Amerikaanse leger. Ze willen de verveling tegen gaan door goniometrische figuren in te typen en die dan te laten uitwerken op een graanveld. Bizarre theorie, maar wint veel geloofskracht door erbij te vermelden dat graancirkels pas algemeen voorkwamen sedert de 70's.