Minder Mobielen Centrale Ieper (MMC)

Doelgroep = mensen met verplaatsingsproblemen die geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer en met een maximum inkomen van twee keer het leefloon. Meestal gaat het om senioren, minder-validen of mensen in een sociale noodsituatie die hun familie, vrienden of bekenden willen bezoeken, boodschappen willen doen of gewoon ergens naartoe willen.. Ook bewoners van sommige voorzieningen worden vervoerd.
Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige automobilisten die zich volgens afspraak beschikbaar stellen. De aanvragen worden gecoördineerd door een permanentiedienst die telefonisch bereikbaar is.

Spreidingsgebied = vervoer ook naar ander dorp of stad, andere provincie of grensgebied.    

Doelstelling = het sociaal isolement doorbreken - de vereenzaming voorkomen.

Leeuw

Cera Logo