Minder Mobielen Centrale Ieper (MMC)

Doelgroep = mensen met verplaatsingsproblemen die geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer en met een maximum inkomen van twee keer het leefloon. Meestal gaat het om senioren, minder-validen of mensen in een sociale noodsituatie die hun familie, vrienden of bekenden willen bezoeken, boodschappen willen doen of gewoon ergens naartoe willen.

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die zich volgens afspraak beschikbaar stellen. De aanvragen worden gecoördineerd door een permanentiedienst die telefonisch bereikbaar is.

Geen vervoer op zondagen en feestdagen.

Spreidingsgebied = beperkt tot de provincie West-Vlaanderen. 

Doelstelling = het sociaal isolement doorbreken - de vereenzaming voorkomen.

Vlaamse Overheid Logo

Cera Logo