BOOGSCHUTTER

Het karakter

Zodra het erom gaat, een baanbrekende gedachte meer bekendheid te geven of zinrijk te verdedigen, staat de boogschutter meteen klaar. Vrouwelijke boogschutters lijken een beetje op lieflijke amazones en mannelijke hebben iets over zich van priesters die tegelijkertijd veldheren zijn, een volkomen aanvaardbaar mengsel overigens. Toch zullen veel mensen er geen raad mee weten. Schutters houden ervan, eerste viool te spelen en zijn bovendien heel leergierig van aard. Onder dit dierenriemteken komen veel geboren leiders, onderwijzers, priesters en opvoedkundigen voor. Men zou kunnen zeggen dat in deze lieden heilig vuur brandt, dat met gelijkmatige gloed ieders innerlijk en uiterlijk helpt verwarmen. Ze bezitten liefde tot de medemens, waarnaar hun vertrouwen, levensmoed en vaderlijke houding uitgaat.

Ze zijn geboren optimisten en lachen graag. Ze weten alles wat genot is te waarderen en te vinden, ofschoon ze daarin wel eens overdrijven. Ze houden van sport of zoveel van het leven dat ze te zwaar zijn om aan sport te doen. Deze laatste typen waren vermoedelijk meer bij de genotzuchtige Romeinen te vinden en de slanke sportieve boogschutters in onze streken. Jupiter vertoonde zich nu eenmaal in vele gedaanten. Iets dergelijks is niet alleen bij boogschuttermannen, maar ook bij boogschuttervrouwen schering en inslag.

Boogschutters helpen iemand anders graag kennis bijbrengen en zijn geboren leiders. Ook geboren reisleiders, maar dan stellen ze hoge eisen: aan de bus waarin zij meerijden mag niets mankeren en hij moet op tijd zijn. Hun besluitvaardigheid is opvallend groot. Ze komen snel tot een beslissing, maar verzuimen het naar andermans raad te luisteren. Dat is niet altijd zo verstandig en een van hun zwakke zijden. Ze vragen nooit of een hoogst enkele keer om inlichtingen en andermans raad nemen ze met moeite aan. Na hun besluit delen ze aanwijzingen uit, die allemaal heel nauwkeurig zijn omschreven. Vermoedelijk denken ze dat het een bewijs van onmacht is goede raad aan te nemen. Dat is natuurlijk niet zo.

Ze weten gemaakte fouten op meesterlijk wijze te verbeteren. Dat is bij de mannelijke zowel als bij de vrouwelijke boogschutters het geval. Als ze in een bepaald opzicht te ver zijn gegaan, dan kunnen ze met een sierlijke zwaai hun hoed afnemen om zich te verontschuldigen. Ze hebben altijd een enigszins hooghartige houding, al is deze niet onvriendelijk. Door dit waardige optreden kan men niet aan hen voorbijgaan. Ze hebben een enorme uitstraling. Het is net alsof ze bij een groet hun armen uitbreiden en al dat onderdanige volkje onder hen de zegen geven. Dat pakt vaak heel lachwekkend uit; de boogschutter hoeft maar even zijn chef zo te groeten of deze raakt volslagen in verwarring.

Boogschutters zijn dan ook mensen die hun doel nooit uit het oog verliezen. Zij sluiten hun ogen evenmin als ze voor een blinde muur staan, die ze het liefst kort en klein zouden stampen. Maar liever zoeken ze toch een uitgang, een heel klein poortje. Doordat ze zoveel geduld betrachten vinden ze het ook nog. Ook is het ronduit gezegd bewonderenswaardig zoals ze het juiste woord op de juiste plaats weten te spreken. Hun zelfvertrouwen is enorm groot. Voor iedereen hebben ze weer een ander grapje. Bovendien zijn ze erg slagvaardig, al antwoorden ze altijd overwogen. Ieder woord dat ze uiten is overdacht. Bij alles wat ze doen staan ze onder de hoede van de heerser van Olympus. Dat straalt van hen af.

Wat ze willen zetten ze door, maar zonder hun ellebogen hiervoor te gebruiken (die zijn trouwens netjes met mouwen bedekt). Ze zijn ook strijdlustig en zeker van hun overwinning, maar zien toch liever anderen de kastanjes uit het vuur halen. Wie met hen te maken krijgt moet oppassen en zich niet met huid en haar aan hen overleveren. Boogschutters hebben altijd wel iets met iemand voor; als op een groot schaakbord schuiven ze hun medemensen, medewerkers en vrienden heen en weer, naar het hen lijkt. Hiervan merken de betrokkenen niets. Integendeel: de boogschutters worden overladen met dank. Het doet hen goed als andere mensen door hun toedoen erop vooruitgaan. Ze worden echter razend als men ondankbaar is en komen met degene die hen dat aandoet, onherroepelijk op vijandige voet te staan.

Schutters zijn indrukwekkende leiders, een voorbeeld voor anderen. Eerzuchtig als ze zijn, verliezen ze slechts zelden het eens gestelde doel uit het oog. Zij nemen het leven echter luchthartig en vrolijk op. Ze houden van lekker eten en drinken. Intussen strekken hun handen zich beschermend boven hun pleegkinderen. Als er gevaar dreigt mag iedereen dekking zoeken achter hun rechte, brede rug. Het leven is als een ridderspel, met paard en zwaard, dat door niemand duidelijk wordt verloren, maar waarbij men wel de overwinnaar ziet komen opdagen: de boogschutter.

Er loopt een schuttertype op aarde rond, dat de bovengenoemde eigenschappen niet bezit. Altijd komen ze als verliezers uit het strijdperk en durven daarom bijna niet naar buiten op te treden. Men moet echter geen medelijden met ze hebben. Zij zijn door hun lot benadeeld en wachten geduldig op de kans van hun leven. Als die komt veranderen ze als een blad aan een boom. De onderdanige beambte ontpopt zich als een chef die zich met liefde laat aangapen terwijl hij met zijn grote slee dwars door het verkeer rijdt. Maar al komt er zo'n metamorfose tot stand, toch heeft de goede man thuis niet veel te zeggen. Daar wordt het commando door een bevelvoerend officier, zijn vrouw, overgenomen. Dat hoeft geen moeilijkheden te veroorzaken, want meestal kiezen ze de juiste wederhelft van wie ze innig houden. Zo is hun mensenkennis ten slotte nog ergens goed voor. Want juist omdat ze hierop vaak te sterk vertrouwen, lopen ze tegen onbetrouwbare schooiertjes aan die hen bij de neus nemen. Dat aanvaarden ze dan maar. De wrekende gerechtigheid is ten slotte blind en kan niet alles aan haar hoofd hebben.

Het is net of de boogschutters het geluk in bruikleen hebben. Bij een terugslag richten ze zich altijd weer op, gesteund door hun onverbeterlijke optimisme. Aangezien ze zich met kracht verweren tegen kwade invloeden hebben hun zenuwen hiervan sterk te lijden. Ze kunnen niet tegen onrecht. Het zijn mensen die zich nooit aangenaam voelen in ondergeschikt werk. Boogschutters hebben het hart op de tong, maar vaak spreken ze de dingen scherper uit dan ze bedoelen. Oneerlijkheid is hen een doorn in het oog. Ze zijn echter ook zo eerlijk, grote zelfkritiek te koesteren. Van eigen fouten en tekortkomingen zijn zij zich zonder meer bewust.

 

 



Mooske's webdesign 2004-2007