Omhoog

Franse oefeningen Eventail Junior 2000

5de leerjaar

Om online te kunnen oefenen, heb je de meest recente versie van het gratis programma Adobe Flash Player nodig.

Als je dit programma niet hebt, klik dan hier om het gratis te downloaden.

Online oefenen unité 1

Voc. unité 1   luisteren en lezen

Voc. unité 2  luisteren en lezen

Voc. unité 3   luisteren en lezen

Voc. unité 4   luisteren en lezen

Voc. unité 5   luisteren en lezen

Voc. unité 6   luisteren en lezen

Voc. unité 7   luisteren en lezen

Voc. unité 8   luisteren en lezen

Voc. unité 9   luisteren en lezen

Voc. unité 10 luisteren en lezen

Voc. unité 11 luisteren en lezen

Voc. unité 12 Getallen

Voc. unité 13 luisteren en lezen

 

Online oefenen unité 1

 

Lees de tekst van Unité 13 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

Lees de woorden van Unité 13 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

Lees het meervoud van mon, ma ... eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

Vul aan met de juiste vorm van avoir.

 

Kies uit de woorden bovenaan en vul in.
Luister. Geef daarna het getal in.

 

 

Online oefenen unité 1

Le verbe être (ppt)

Bingel Online oefenen op Bingel.be

 

Verbind het juiste antwoord met de juiste vraag.

 

Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord être.

 

Zet de zin in het meervoud!

 

Online oefenen unité 1

Welk getal zie je? Vul het in

Tellen tot 100 (powerpoint)

il est quelle heure? je comprends

l'horaire des bus - ex 2a pag.40 (Kloklezen)

l'horaire des bus - ex 2b pag.40 (Kloklezen)

il est quelle heure? Tellen tot 60

Bingel Online oefenen op Bingel.be

 

Online oefenen unité 1

 

 

Lees de tekst van Unité 11 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

 

Lees de nieuwe woorden van Unité 11 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

 

Lees het bepaald lidwoord eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

 

Kies het juiste woord en

 

Online oefenen unité 1

 

 

Lees de tekst van Unité 10 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

 

Lees de nieuwe woorden van Unité 10 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

 

Lees het werkwoord être eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

 

Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord être.

 

Online oefenen unité 1

Vervoeging être -werkblad met oplossleutel

  Lees de tekst van Unité 9 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

  Lees de nieuwe woorden van Unité 9 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

 

Verbind het juiste antwoord met de juiste vraag.
 

 

Plaats het geluidsfragment bij de juiste afbeelding

 

Online oefenen unité 1

Je ziet een antwoord. Wat zou de vraag kunnen zijn?

Sleep de vraag ernaartoe.

 

Avoir ou être?

 

Een oefening op de accenten.

 

Online oefenen unité 1

Lees de nieuwe woorden van Unité 8 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

Hoe zet je iets in het meervoud? Lees eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

Vul aan in het meervoud.

 

Typ het woord met het lidwoord op de juiste plaats.

 

Luister goed. Vul dan de juiste aantallen in.

 

 

Online oefenen unité 1

Lees de nieuwe woorden van Unité 7 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

Lees het werkwoord avoir eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

 

Woordenschatoefening. Kies het juiste woord en sleep het.

 

Luister goed. Wat kreeg Pauline van wie?

 

Hebben of zijn? Vang de juiste vorm in de lichtstraal.

Online oefenen unité 1

Lees de nieuwe woorden van Unité 6 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren.

Hoe zeggen we het in het Frans?

Zeg het hardop en sleep het juiste antwoord naar het vakje

ontbrekende woorden invullen (herhalingsoefeningen)

Tellen in het Frans

Geld tellen in het Frans

 

Online oefenen unité 1

Lees de nieuwe woorden van Unité 5 eerst zelf hardop.

Druk dan op de audioknop om te controleren

Luister eerst goed. Verbind dan met het juiste antwoord.

  zinnen ontkennend maken : ne...pas

zinnen vrouwelijk maken

 

 

Online oefenen unité 1

luisteren en lezen

oefenen met werkwoord être

Luister goed. Wie wordt er voorgesteld?

                                Vang het juiste antwoord in de lichtstraal.

                                Bevestig met spatie

vervoeging 'être' F-N (deel 1)

vervoeging 'être' N-F (deel 1)

de correcte vorm van 'être' 

 Vul aan met 'mon ...' of 'ma ...'

  je, tu, il of elle

Welk antwoord hoort bij welke vraag

 

Online oefenen unité 1

luisteren en lezen

Vang de juiste foto in de lichtstraal.

                                 Druk dan op spatie om te bevestigen.

Oefen de getallen!

 

Online oefenen unité 1

luisteren en lezen

Verbind de Nederlandse zin met de Franse vertaling.

Deze woorden hebben een specifieke Franse klank.

                                 Zie je ze? Vang ze in de lichtstraal en bevestig met spatie.

vul in: de of d'  

zinnen juist rangschikken

 

Online oefenen unité 1

Klik op de afbeelding om de oefening te starten. Wanneer je klaar bent, sluit je het venster

luisteren en lezen

getallen tot 10

 

 

 

Eventail-junior Bien sûr ! on line oefenen

Frans Unité 16

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

vervoeging aller (in volgorde)

vervoeging aller (door elkaar)

woorden vertalen : Nederlands - Frans

de juiste vorm van aller

het juiste voorzetsel

zinnen maken (sleepoefening)

zinnen vertalen : Nederlands- Frans

 

Frans Unité 15

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

woorden vertalen : Nederlands - Frans

Hoe laat is het ?

changer, arriver, regarder

zinnen maken (sleepoefening)

zinnen vertalen : Nederlands- Frans

 

Frans Unité 14

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

woorden vertalen : Nederlands - Frans

het juiste antwoord op een vraag

tu of vous ?

de juiste vorm van s'appeller

zinnen maken (sleepoefening)

zinnen vertalen : Nederlands- Frans

 

Frans Unité 13

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

woorden vertalen : Nederlands - Frans

écouter, poser, raconter

de juiste vorm van het b.n.

Wie is het?

zinnen maken (sleepoefening)

zinnen vertalen : Nederlands- Frans

 

Frans Unité 12

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

vervoeging ww. op -ER (in volgorde)

vervoeging ww. op -ER (door elkaar)

woorden vertalen : Nederlands - Frans

aimer, chanter, porter

zinnen maken (sleepoefening)

kleding benoemen (sleepoefening)

zinnen vertalen : Nederlands- Frans

 

Frans Unité 11

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

woorden vertalen : Nederlands - Frans

zinnen maken : sleepoefening

hoeveel euro

ontkennende antwoorden

 

Frans Unité 10

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

vervoeging 'avoir' sleepoefening F-N

vervoeging 'avoir' sleepoefening N-F

vervoeging 'avoir' invuloefening F-N

vervoeging 'avoir' invuloefening N-F

Qu'est-ce que c'est ?

de correcte vorm van avoir

de juiste vorm van être of avoir

zinnen maken (sleepoefening)

zinnen vertalen : Nederlands- Frans

 

Frans Unité 9

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

woorden vertalen : Nederlands - Frans

zinnen vertalen : Nederlands- Frans

zinnen maken : sleepoefening

lidwoorden : van onbepaald naar bepaald

lidwoorden : van bepaald naar onbepaald

het juiste vervolg

 

Frans Unité 8

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

woorden vertalen

zinnen vertalen

de juiste vorm van het b.n.

zinnen maken : sleepoefening

schrijf in het meervoud 1

schrijf in het meervoud 2

Frans herhaling Unité 5-7

révision Unité 5-8 kruiswoordraadsel 1 Frans-Nederlands

révision Unité 5-8 kruiswoordraadsel 2 Frans-Nederlands

révision Unité 5-8 kruiswoordraadsel 1 Nederlands-Frans

révision Unité 5-8 kruiswoordraadsel 2 Nederlands-Frans

tellen in het Frans

Frans Unité 7

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

de vervoeging van être F-N sleepoefening

de vervoeging van être N-F sleepoefening

de vervoeging van être F-N invuloefening

de vervoeging van être N-F invuloefening

de juiste vorm van être invullen

woorden correct invullen

zinnen maken : sleepoefening

welk antwoord hoort bij welke vraag

kies het juiste voorzetsel

où (waar) of ou (of)

kies het passen onderwerp - sleepoefening

zinnen vertalen : Nederlands - Frans

tellen in het Frans
 

Frans Unité 6

tellen tot 12 : sleepoefening

tellen tot 12 : Nederlands - Frans 

woorden bij de juiste prent : sleepoefening

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

woorden vertalen van Nederlands - Frans

zinnen maken : sleepoefening

meervoud van zelfstandige naamwoorden

zinnen vertalen met gebruik van   il y a

bijvoeglijk naamwoord ervoor of erachter ?

           Qu'est-ce que c'est ?    Vul aan.  Vergeet het bijvoeglijke naamwoord niet. 

                                                                  Oplossingen kan je vinden in je boek op pag. 22

 

Frans Unité 5

zinnen bij de juiste prent

vertaaloefening : Frans - Nederlands

zinnen maken (sleepoefening)

correcte zinnen maken

woorden correct invullen

zinnen ontkennend maken : ne...pas

woorden vertalen van Nederlands - Frans

vertaaloefening : Nederlands - Frans

zinnen vertalen : Nederlands - Frans

Frans révision Unité 1-4

kruiswoordraadsel : Frans - Nederlands

kruiswoordraadsel : Nederlands - Frans

Frans Unité 4

vertaaloefening : Frans - Nederlands

zinnen maken (sleepoefening)

correcte zinnen maken

vertaaloefening : Nederlands - Frans

woorden correct invullen

zinnen vrouwelijk maken

woorden vertalen : Nederlands - Frans

zinnen vertalen : Nederlands - Frans

Frans Unité 3

C'est qui ?

vertaaloefening : Frans - Nederlands

vertaaloefening : Nederlands - Frans

bijvoeglijk naamwoord : mannelijk/vrouwelijk

herhaling werkwoord 'être'

Frans Unité 2

 vertaaloefening : Frans - Nederlands

 zinnen juist rangschikken

 zinnen maken (sleepoefening)

 vul aan met 'mon ...' of 'ma ...'

 vertaaloefening : Nederlands - Frans

 zeggen vanwaar iemand is

 correcte zinnen maken

 je, tu, il of elle

 vervoeging 'être' F-N (deel 1)

 vervoeging 'être' N-F (deel 1)

 de correcte vorm van 'être' 

Frans Unité 1

vertaaloefening : Frans - Nederlands (sleepoefening)

vertaaloefening : Frans - Nederlands

zinnen juist rangschikken

zinnen maken (sleepoefening)

woorden correct invullen 

vertaaloefening : Nederlands - Frans

vul in: de of d'  

ontbrekende woorden invullen

correcte zinnen maken

 

  

   

 

http://www.sintdenijs.be/oefeningen/startfrans.htm  

http://www.beveren-leie.be/oefeningen/5/frans/hoofdpagina_5.htm 

 

6de leerjaar

 

Vocabulaire oefenen per unité en per tekst

    Van Frans naar Nederlands   Van Nederlands naar Frans   

Eventail oefenen 6de lj.
U 10
 
U 15
 
 
.
.
  . . .
U 11
 
U 16
 
 
.
  . . .
U 12
 
U 17
 
 
.
U 13
 
U 18
 
 
.
.
.
       
U 14
 
.
   
       
       
.
.
       
allerlei oefeningen            
bevelen geven contraire dialoog ontkenning Franse getallen dieren kleuren
famille            
Les verbes 6de lj.
Les verbes 6de lj.
Werkwoorden op -er
 
.
.
.
.
.
Werkwoorden op -re
. . . . .
Werkwoorden op -ir
 
. . . . .
Onregelmatige werkwoorden
 
.
.
.
door elkaar
. . . . . .
Allerlei oefeningen Frans 6de lj.
Allerlei oefeningen Frans 6de lj.
 

 

Unité 10 Vocabulaire kruiswoordraadsel

Unité 11 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Unité 12 T 1 Vocabulaire oefenen

Unité 12 T 2 Vocabulaire oefenen

Unité 12 T 3 Vocabulaire oefenen

Unité 12 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Unité 13 T 1 Vocabulaire oefenen

Unité 13 T 2 Vocabulaire oefenen

Unité 13 T 3 Vocabulaire oefenen

Unité 13 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Unité 14 T 1 Vocabulaire oefenen

Unité 14 T 2 Vocabulaire oefenen

Unité 14 T 3 Vocabulaire oefenen

Unité 14 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Unité 15 T 1 Vocabulaire oefenen

Unité 15 T 2 Vocabulaire oefenen

Unité 15 T 3 Vocabulaire oefenen

Unité 15 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Unité 16 Vocabulaire kruiswoordraadsel

Unité 17 Vocabulaire kruiswoordraadsel

Unité 18 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Werkwoorden oefenen

http://www.computerklas.be/derdegraad/fransvervoeginge.html  

être   avoir   faire  faire 2  aller    devoir     entrer    parler   partir   dormir

werkwoorden op -er

Vervoeging van de werkwoorden: être, avoir, chercher, aider en aller.
Zowel in volgorde als niet in volgorde.

werkwoorden in alfabetische volgorde te kiezen

Andere oefeningen

Voorzetsels op in onder enz. oefenen

Voorzetsels oefenen

Zinnen maken met "Il y a ..."

Werkwoodpuzzel  

Ontkenning : de passende vertaling verslepen

Vervoeging van de werkwoorden:

être en avoir, de regelmatige ww. op -ER,

ww. op -ER met afwijkende vormen,

regelm. ww. op -IR en -RE en onregelmatige ww.

Tellen in het Frans

Vocabulaire : les meubles

Vocabulaire : les couleurs

Vocabulaire : kleding

Vocabulaire : voedingswaren

Vocabulaire : lichaamsdelen

Vocabulaire : tegengestelde

Ontkenningen vertalen

 

Unité 10 Vocabulaire kruiswoordraadsel

Unité 11 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Unité 12 T 1 Vocabulaire oefenen

Unité 12 T 2 Vocabulaire oefenen

Unité 12 T 3 Vocabulaire oefenen

Unité 12 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Unité 13 T 1 Vocabulaire oefenen

Unité 13 T 2 Vocabulaire oefenen

Unité 13 T 3 Vocabulaire oefenen

Unité 13 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Unité 14 T 1 Vocabulaire oefenen

Unité 14 T 2 Vocabulaire oefenen

Unité 14 T 3 Vocabulaire oefenen

Unité 14 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Unité 15 T 1 Vocabulaire oefenen

Unité 15 T 2 Vocabulaire oefenen

Unité 15 T 3 Vocabulaire oefenen

Unité 15 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Unité 16 Vocabulaire kruiswoordraadsel

Unité 17 Vocabulaire kruiswoordraadsel

Unité 18 Vocabulaire kruiswoordraadsel

 

Werkwoorden oefenen

http://www.computerklas.be/derdegraad/fransvervoeginge.html  

être   avoir   faire  faire 2  aller    devoir     entrer    parler   partir   dormir

werkwoorden op -er

Vervoeging van de werkwoorden: être, avoir, chercher, aider en aller.
Zowel in volgorde als niet in volgorde.

werkwoorden in alfabetische volgorde te kiezen

Andere oefeningen

Voorzetsels op in onder enz. oefenen

Voorzetsels oefenen

Zinnen maken met "Il y a ..."

Werkwoodpuzzel  

Ontkenning : de passende vertaling verslepen

Vervoeging van de werkwoorden:

être en avoir, de regelmatige ww. op -ER,

ww. op -ER met afwijkende vormen,

regelm. ww. op -IR en -RE en onregelmatige ww.

Tellen in het Frans

Vocabulaire : les meubles

Vocabulaire : les couleurs

Vocabulaire : kleding

Vocabulaire : voedingswaren

Vocabulaire : lichaamsdelen

Vocabulaire : tegengestelde

Ontkenningen vertalen