MS en wat nu,

 zoektocht naar onze aanwezigheid hier als mens,

 in de kosmos en het universum.

 

 

 

 

 

De stilte, vijand van het ego

 

De kracht van de stilte leert ons stil te zijn en te onderzoeken wat binnen in ons zit.  Met De kracht van de stilte verwerven we een intens inzicht in alles wat we doen en zijn we in staat grootse dingen in ons leven te bereiken.

Blijkbaar zijn wij aan onze transformatie begonnen naar de vijfde dimensie en lopen wij voor op de mayakalender die spreekt van 2012. Het is dan ook prijzenswaardig dat wij het ego nu al tot zwijgen hebben gebracht door de kracht van deze stilte. Dat niet alleen ons lichaam ten goede komt maar ook het eenheidsdenken, zodat gestopt word met het denken in dualiteiten. Wij zijn immers één en met elkander verbonden.

Men geeft er vele namen aan, de bron , het veld, god.....Belangrijk is te beseffen dat wijzelf het beeld gecreerd hebben in ons denken terwijl niets en leegte de ultieme schoonheid zijn, alleen ons ego word er gek van. Zonder die beelden heeft het immers geen reden van bestaan.

Zalig vertoeven in het niets, geen gekibbel meer, geen verleden met spanningen, geen toekomst met onhaalbare verwachtingen, Gewoon zijn in het nu in volstrekte aanwezigheid in het besef dat wij allemaal met elkaar verbonden.

 

Even overdenken in de stilte die nu aanwezig is.

 

 

  
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met msborderline@telenet.be.