MS en wat nu,

 zoektocht naar onze aanwezigheid hier als mens,

 in de kosmos en het universum.

 

 

 

 

 

Het spiritueel ontwaken                         

Ik heb steeds getracht anderen te begrijpen, hun motivatie, hun doelen te begrijpen,waardoor ik mij ben gaan verdiepen in het menselijke gedrag en beleving. Daar ben ik vanaf gestapt, het heeft geen enkele zin dit te doen en een vergelijking op te bouwen.  Iedere mens is een uniek wezen, je kan geen algemeenheden stellen. Dat is een van de handicaps rondom ons, dat mensen steeds vergelijken met anderen die het zogezegd beter zouden hebben.

Gelukkig  leer ik om niet meer terug te kijken  of te vergelijken. En probeer ik het duiveltje opgesloten te houden. Een nieuwe stap in de goede richting is dan ook, dat ik er mij van bewust ben geworden dat afleiding door het verstand door zijn reizen naar het verleden of toekomst geen oplossing bied en ons alleen maar gijzelt in de tijd. Aanwezigheid in het hier en nu, in volle aandacht is veel belangrijker. Het is even wennen, want je staat er versteld van hoe dikwijls je verstand je tracht af te leiden. Ook het volgen van emoties zijn voor mij een nieuw terrein. Het opmerken van emoties, hoe je lichaam reageert, het verstand of je ego dat zijn gelijk tracht te halen .

Het is een genot om dit proces vast te stellen en je niet te laten meeslepen. Door aanwezig te zijn en het verstand opzij te laten liggen, waardoor je eerst de emotie herkend, om dan te bestuderen wat die emoties eigenlijk oproept aan lichamelijke gevoelens. Maar evenzeer hoe je verstand je tracht op te zwepen om zijn gelijk te krijgen.  Het zijn zeer verhelderende ervaringen om eigenlijk als waarnemer dit mee te maken en aan de zijlijn te staan. Te voelen hoe je verstand werkt om tegen argumenten op te bouwen en zo zijn gelijk te krijgen.

Maar door hieraan niet mee te doen, koelde de emoties snel af tot een objectieve waarneming, om tot het besef te komen, waarom eigenlijk zou ik mijn gelijk willen halen.

Waarom zouden wij elkaar pijn doen.

 

Start | Een nieuwe weg | Levenshouding | Literatuur | Contactinformatie | meditatie | acceptatie en aanvaarding | Depressies en gehechtheid | Geest en lichaam

 
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met msborderline@telenet.be.