MS en wat nu,

 zoektocht naar onze aanwezigheid hier als mens,

 in de kosmos en het universum.

 

 

 

 

 

Aanvaarden van MS

 

aanvaarden betekend in de context van MS, de bereidheid om de situatie te aanvaarden dat je een chronische ziekte hebt die deel uitmaakt van je dagelijks leven. Dit houdt niet in dat je de situatie accepteert Maar dan de aanwezigheid van multiple sclerose deel zal uitmaken van de dagelijkse leven.

aanvaarden betekend hier dan ook de bereidheid om deze situatie te aanvaarden zonder eigenlijk deze te veranderen. Aanvaarden drukt immers een positieve waardering uit, in tegenstelling tot het dulden, dat een afwijzing inhoud. Aanvaarden is dan ook sterk gerelateerd aan acceptatie.

Maar laat ons geen dromen najagen, multiple sclerose, zal ons verdere leven steeds begeleiden. Het is dan ook de kunst om met deze chronische ziekte samen te leven, met andere woorden dat multiple sclerose aanvaard wordt als een deel van je bestaan

uiteraard aanvaarden is persoonlijk,sommige zullen weinig tijd nodig hebben om tot aanvaarden over te gaan, anderen zullen daar heel veel tijd nodig hebben, zelfs jaren, zelfs nooit. Aanvaarden betekend niet zoals sommigen zullen denken dat dit een vorm van passiviteit of gelatenheid is waardoor je je lichaam overgeeft aan multiple sclerose.

Aanvaarden betekent ook niet dat verandering onmogelijk is. Aanvaarden betekend meestal dat je tot het besef komt dat je multiple sclerose niet kunnen bestrijden met normaal wapens en dat de hardnekkigheid van de strijd tegen deze ziekte een omgekeerd effect kan hebben.

 

Start | Een nieuwe weg | Levenshouding | Literatuur | Contactinformatie | meditatie | acceptatie en aanvaarding | Depressies en gehechtheid | Geest en lichaam

 
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met msborderline@telenet.be.