MS en wat nu,

 zoektocht naar onze aanwezigheid hier als mens,

 in de kosmos en het universum.

 

 

 

 

 

De nieuwe weg .....

 

Wat is er eigenlijk veranderd, veel zou ik zeggen. Eerst en vooral blijkt wat begonnen is als een poging om regelmaat in mijn leven te brengen een dagelijkse routine te zijn geworden die mijn lichaam, mijn geest zich bewust  oplegt. Het gaat niet over nu ga ik tijd maken om te mediteren of straks of later. Nee, er is een automatisme ontstaan, een soort bioritmiek die mij in een toestand van geestelijke bezinning brengt.

Een gevoel van nu is het tijd om de achtergebleven denkpatronen van de voorbije dag te verwerken, een plaats te geven. De emoties, die door het verstarde denken ontstaan zijn tot rust te brengen. Ja los te laten. Je kan het bezien als een bewustwording proces, waarbij loslaten van oude en verwarde en verstarde denkpatronen een zielsrust met zich mee brengt. Niet alleen de geest maar ook de mentale processen, waardoor emotionele onrust ontstaat. immers de wisselwerking tussen geest en lichaam is overduidelijk.

Het afsluiten van je perceptie naar je omgeving toe en het terugblikken naar je interne gevoelens en gedachten brengt een storm teweeg die je niet alleen de realiteit doet vergeten, maar je ook buiten het huidige moment plaatst. Deze zelfprospectie doet het besef groeien dat jij niet alleen het ego, je ik identiteit bent. Dit besef om te weten waarmee je geest zich eigenlijk mee bezig houdt is een moment van opluchting, een moment van controle, het diepste besef van zijn. Een ontnuchterende vaststelling te weten dat je terug controle krijgt over je denken, maar evenzeer over je handelen.

 Als ik mijn ogen sluit en ik mijn ademhaling begin te volgen, wat mij na enkele minuten tot een ontspanning brengt, mijn lichaam tot rust komt en wat heel belangrijk is, ik allles, alle gedachten, indrukken en geluiden kan loslaten. Wat mijn lichaam in de gelegenheid stelt zich te herbronnen.

Er zijn vele manieren om meditatie te beoefenen , maar mijn voorkeur gaat naar Vipassana of inzichtmeditatie. Soms verloopt de meditatie heel rustig. En worden de ruimte tussen het aanbieden van nieuwe gedachten en indrukken heel  groot, anderzijds kan het in je hoofd een sneltrein zijn van gedachten, hersenspinsels die zich in staccato aanbieden. Met dien verstande dat je nu controle hebt.

Een moment waar ik dagdagelijks naar verlang.

 

Start | Een nieuwe weg | Levenshouding | Literatuur | Contactinformatie | meditatie | acceptatie en aanvaarding | Depressies en gehechtheid | Geest en lichaam

 
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met msborderline@telenet.be.