MS en wat nu,

 zoektocht naar onze aanwezigheid hier als mens,

 in de kosmos en het universum.

 

 

 

 

 

 

Boeddhisme een  levenshouding

 

Wie was de Boeddha

Het woord Boeddha is een titel en geen naam. Het betekent 'hij die wakker is', wakker in de zin van 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn'. De titel van Boeddha is voor het eerst gegeven aan Siddharta Gotama, een man die 2500 jaar geleden in Noord India woonde. Na jaren van inspanning bereikte hij op 35-jarige leeftijd, terwijl hij in diepe meditatie zat, verlichting.

Vervolgens trok hij tot zijn dood op tachtigjarige leeftijd door Noord India om zijn leer, het pad naar verlichting, te onderwijzen. Zijn leer wordt in AziŽ Boeddha Dharma genoemd, de leer van de Verlichte. Rondtrekkend verkondigde de Boeddha zijn leer aan vele volgelingen, waarvan een groot aantal uiteindelijk de Verlichting bereikten. Zij op hun beurt brachten anderen in contact met de leer van de Boeddha. Op deze manier is het boeddhisme tot op de dag van vandaag van generatie op generatie doorgegeven. 

De Boeddha is geen God en hij heeft nooit beweerd een goddelijk wezen te zijn. Het boeddhisme heeft geen Schepper Gods. De Boeddha was een mens zoals wij mens zijn. Door zijn eigen inspanning heeft hij zichzelf ontwikkeld en de Verlichting bereikt. 

De toestand van Verlichting die hij bereikte heeft drie belangrijke kenmerken:
 
bullet

wijsheid, in de zin van het bereiken van inzicht in de ware oorsprong van gebeurtenissen

bullet

mededogen, wat zich manifesteert is het zichzelf beschikbaar stellen ten behoeve van het welzijn van alle levende wezens.

bullet

bevrijding van alle energie en daadkracht van lichaam en geest, wat zich manifesteert in een permanent en volledig bewustzijn. 

 

Wat leert het boeddhisme ons

Boeddhisme hanteert het uitgangspunt dat het leven een proces is van constante verandering. De methodes die gebruikt worden haken in op dit uitgangspunt met als doel het proces van verandering zo te sturen dat het ons ten goede komt.

De alles bepalende factor in het veranderingsproces is de geest (het denken) en het boeddhisme heeft vele methodes ontwikkeld voor het werken aan de geest. Een van de belangrijkste is de beoefening van meditatie. Meditatie helpt ons een meer positieve geestestoestand te ontwikkelen welke zich kenmerkt door rust, concentratie, gewaar zijn en vriendelijkheid. Door middel van meditatie krijgen we een beter beeld van onszelf, anderen en van het leven in het algemeen. 

Boeddhisten trekken er niet op uit om anderen te overtuigen van hun gelijk. Wat zij wel doen is hun leer en methodes toegankelijk maken voor geÔnteresseerden en een ieder is vrij om zoveel of weinig op te pakken van het boeddhisme als hij zelf wil. 

 

Hoe word je boeddhist

Boeddhist worden in de volle betekenis van het woord betekent je verbinden met 'De Drie Juwelen'. Deze zijn: de Boeddha, het ideaal van Verlichting ; De Dharma, de leer en methodes van het boeddhisme . de Sangha, de gemeenschap van mensen die elkaar op vriendschappelijke basis aanmoedigen en ondersteunen in het beoefenen van de Dharma. 

Lid worden van de Westerse Boeddhisten Orde betekent 'De Drie Juwelen' volledig te omarmen en een integraal onderdeel te laten zijn van het leven van alle dag. De Westerse Boeddhisten Orde staat voor iedereen open ongeacht geslacht, leeftijd, ras of afkomst. 

 

bullet

Wat is boeddhisme

bullet

Het leven van Boeddha

bullet

Een boeddhistische levenshouding met de drie juwelen, de vier edele waarheden en het achtvoudige pad. klik hier

bullet

Stoppen, rusten en helen klik hier

bullet

Wedergeboorte klik hier

 

Start | Een nieuwe weg | Levenshouding | Literatuur | Contactinformatie | meditatie | acceptatie en aanvaarding | Depressies en gehechtheid | Geest en lichaam

 
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met msborderline@telenet.be.