MS en wat nu,

 zoektocht naar onze aanwezigheid hier als mens,

 in de kosmos en het universum.

 

 

 

 

 

 Vipassana Meditatie,  inleiding

Binnen het boeddhisme wordt meditatie gezien als de meest effectieve manier om te komen tot een werkelijk inzicht in het menselijk bestaan en in de oorzaken van het menselijk lijden.

Vipassana meditatie is een meditatietechniek die (volgens traditie in Myanmar) 2500 jaar geleden werd herontdekt en onderwezen door Gautama Boeddha. Het is een eenvoudige, praktische techniek die een universele remedie voor universele problemen biedt. De techniek is volgens haar aanhangers in Myanmar in haar oorspronkelijke en pure vorm bewaard gebleven, en is gebaseerd op de geschriften van het Pali Canon van het Theravada boeddhisme. De techniek wordt vaak onderwezen als een meditatie-techniek die door mensen van alle religies of achtergronden gebruikt kan worden.

Vipassana meditatie is een proces van zelfobservatie met als doel de geest tot in de diepste lagen te zuiveren van negativiteit en onzuiverheden als woede, haat, hebzucht en angst. Naarmate de invloed hiervan zwakker wordt, komen positieve eigenschappen zoals liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid vanzelf tot ontwikkeling.

In het algemeen kunnen vrijwel alle meditatievormen worden verdeeld in twee hoofdvormen, namelijk concentratie- of kalmte-meditatie en bewustwordings- of inzicht-meditatie. Bij beide meditatievormen worden zowel opmerkzaamheid als concentratie ontwikkeld, alleen het accent ligt verschillend. Bij inzicht- of vipassana-meditatie is concentratie maar in beperkte mate gewenst. Bij concentratie-meditatie probeer je je geest op één punt te richten, meestal de gewaarwording van de ademhaling, of een mantra (een speciale klank of tekst die je in stilte herhaald), soms ook een visueel object. Alle andere gewaarwordingen probeer je buiten te sluiten.

Door het vernauwde en één-puntige bewustzijn kan vrij snel een diepe rust en ontspanning ontstaan. Mentale stoorzenders hebben geen invloed meer en je wordt uiteindelijk één met het object van meditatie. Concentratie gaat zich manifesteren als onwankelbaarheid. Deze ervaringen van diepe concentratie kunnen zeer aangenaam zijn, maar daardoor ook verslavend. In het dagelijks leven is het niet mogelijk om een diepe concentratie te behouden en kunnen ieder moment moeilijk te hanteren gevoelens en emoties ontstaan die de harmonie verstoren.

Ook de Boeddha beoefende intensief concentratie-meditatie maar kwam tot de conclusie dat deze meditatievorm weliswaar zeer heilzaam kan zijn maar uiteindelijk geen oplossing biedt voor de diepere problemen van het leven. Zijn ontdekking was dat het ontwikkelen van opmerkzaamheid, in de zin van inzicht-meditatie, wel deze oplossing kan bieden en kan leiden tot een wezenlijk inzicht in het menselijk bestaan.

Vipassana-meditatie is een meditatievorm, waarbij het ontwikkelen van opmerkzaamheid centraal staat en waarbij je kunt leren om op een directe en ongekleurde manier ervaringen in jezelf te observeren. In tegenstelling tot concentratie-meditatie worden gedachten of gevoelens die in je opkomen niet genegeerd of onderdrukt. Bij vipassana-meditatie probeer je ieder moment van moment-tot-moment bewust te zijn van wat er zich maar aan je voordoet, zonder datgene dat je aandacht heeft van commentaar te voorzien of te beoordelen of veroordelen.

Vipassana-meditatie is een eenvoudige en directe oefening in het van moment-tot-moment gewaar zijn van de mentale en fysieke processen in jezelf door kalme en gerichte aandacht. Hierdoor kan een helder en bevrijdend inzicht ontstaan dat je leert hoe je als mens in elkaar zit en hoe je op een vaardiger manier om kunt gaan met de wisselvalligheden in het leven. Door middel van het beoefenen van inzichtmeditatie kun je je bewust worden van - in het dagelijkse leven vaak onbewuste - mentale en fysieke verschijnselen in jezelf. Het is een proces van thuiskomen bij wat zich in het hier-en-nu aan je voordoet, een bewustwordingsproces met als doel het realiseren van helderheid, zuiverheid van geest en bevrijdend inzicht.

Vipassana meditatie is een beproefde methode die niet alleen een zuiverende en genezende werking op je karakter heeft, maar ook intuïtieve inzichten geeft in het vergankelijke, onbevredigende en onbeheersbare karakter van het bestaan. Het maakt daarbij niet uit welke levensovertuiging je aanhangt. Het is vooral belangrijk dat je op een open en eerlijke manier je eigen leven gaat bestuderen, zonder uit te gaan van vooronderstellingen of ideeën.

 

Start | Een nieuwe weg | Levenshouding | Literatuur | Contactinformatie | meditatie | acceptatie en aanvaarding | Depressies en gehechtheid | Geest en lichaam

 
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met msborderline@telenet.be.