MS en wat nu,

 zoektocht naar onze aanwezigheid hier als mens,

 in de kosmos en het universum.

 

 

 

 

 

 

Is emotionele bagage een triggerpunt voor ms.

 

waarom denk je dat, zul je zeggen. Wel een ziekte heeft een bepaald verloop. Dit vind ik niet terug bij ms. Het is eigenlijk een honderd koppige draak met allerlei mogelijke variaties. Waar men wel overeen is, is dat stress of de emotionele bagage van de mens mee bepaald aan het verloop van deze ziekte.

Ik ga er dan ook vanuit dat de basis van ms in iedere mens aanwezig is, alleen het triggerpunt is variabel of liever gezegd onbekend. Met mentaal bedoel ik het zelf, het denken , de gedachten patronen die ontstaan bij het verwerken van indrukken. wij zijn opgebouwd uit een geestelijk en fysiek lichaam , wanneer hieraan gebreken ontstaan loopt het fout waardoor het lichaam niet meer in balans is en dit uit zich in geestelijke of lichamelijke klachten.

Een van de grote boosdoeners hierbij zijn onze emoties. Zij isoleren ons denken waardoor wij de aandacht verliezen voor onze omgeving maar ook tegelijkertijd roofbouw doen op ons lichaam. Deze emoties zoals verdriet, angst, woede, afgunst, afkeer worden bespeelt door het ego, die opdat moment je ontrekt uit de werkelijkheid en een eigen verhaal begint te maken waar bij herinneringen uit het verleden of toekomst veronderstellingen begint op te bouwen.

Het resultaat is dat het beeld dat je krijgt een onwerkelijk beeld is , want er is alleen een huidig moment. Alleen het lichaam reageert hier spijtig genoeg op deze beelden waardoor allerlei emotie ontstaan die roofbouw doen en ons uitputten. Het is dan ook belangrijk deze situatie te herkennen zodat je de greep niet op de werkelijkheid verliest. Het is dan ook belangrijk dat je niet alleen luistert naar je lichaam maar ook controle hebt over je gedachten patronen.

Het is uiteraard een denkpiste van mij dat ms gekoppeld is aan onze lichamelijke en geestelijke ingesteldheid. Maar ik kan niet uitsluiten dat mensen met ms, die de situatie aanvaarden, leren hun beperkingen accepteren, rust en harmonie brengen in hun relatie met ms en dikwijls in rustig vaarwater terecht komen.

Uiteraard gaat dit veel verder door de verscheidenheid van groepen mensen en leeftijden. Maar ik kan mij niet ontrekken dat psychische erfelijkheid, het archa´sche in de mens mede bepalend is voor het ontstaan van ms.

De geest is tenslotte meer dan wat signalen van links naar rechts die wij interpreteren als normaal. Je mag niet vergeten dat slechts een 6 percent momenteel benut word door cognitieve functies. Uiteraard een heleboel voor de levensvatbare functie, maar de rest is een black box.

 

 

Start | Een nieuwe weg | Levenshouding | Literatuur | Contactinformatie | meditatie | acceptatie en aanvaarding | Depressies en gehechtheid | Geest en lichaam

 
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met msborderline@telenet.be.