MS en wat nu,

 zoektocht naar onze aanwezigheid hier als mens,

 in de kosmos en het universum.

 

 

 

 

 

Meditatie : wat is het, wat niet...................

 

Wat meditatie niet is
Een van de meest voorkomende misvattingen over meditatie is dat het een soort dagdromen zou zijn, iets waarin de geest mag wegdromen of fantaseren.  Een andere misvatting is dat meditatie gezien wordt als een soort trance of als een diepe ontspanning waarin de geest rustige gedachten of prettige herinneringen ervaart of plezierige beelden visualiseert.

In al die voorbeelden is de geest druk aan het denken of dromerige toestand zonder dat er sprake is van helderheid. Dit soort activiteiten is heel wat anders dan meditatie. Net zo'n vergissing is het meditatie te beschouwen als een zelfopgelegde strijd om het denken te stoppen of om met grote wils inspanning de geest als een wit blad  te zien waar niets op geschreven is. Dit soort activiteiten werkt verkrampend en leidt  tot verveling en frustraties dan dat de geest juist de gelegenheid krijgt zich steeds meer te verruimen. De geest krijgt algauw genoeg van die inspanning en raakt in toenemende mate geïriteerd door het feit dat gedachten er nog steeds in slagen het bewustzijn binnen te dringen ondanks alle inspanningen om dat juist niet te laten gebeuren.

Wat meditatie wel is
Bij meditatie gaat niet alleen maar om zitten in rustige concentratie, ook al staat dat centraal bij het beoefenen. Het gaat ook om een reeks technieken die  gericht zijn op beheersing van de geest, niet alleen tijdens het zitten, maar ook tijdens de waaktoestand en in onze dagelijkse bezigheden. Meditatie heeft dus invloed op de meeste aspecten van de menselijke belevingswereld en maakt deze rijker, diepzinniger en zinvoller. In wezen is meditatie een toestand van stille, zeer gerichte concentratie op één enkel duidelijk aangegeven object. Meditatie is het tegenovergestelde van afdwalende gedachten of zelfs van een gerichte gedachten. Het is een oefening in aandacht.

Het is een manier van begrijpen wat er in de geest omgaat. Het is als het ware het trainen van de geest. Helaas wordt de geest niet getraind door het leren van feiten, getallen en technieken op school en aan de universiteiten. De kennis die we in die jaren opdoen heeft wel degelijk waarde maar legt niet de basis voor het trainen van de geest. Wie hieraan twijfelt, kan een eenvoudig proefje doen. Doe je ogen dicht en hou op met denken. . . Hoe ging dat? Er zijn maar heel weinig mensen die erin slagen zo'n schijnbaar simpele taak ook maar één minuut vol te houden. Wie is er dus baas over je geest? Één ding is zeker : als je er zelfs niet in slaagt dertig seconden op te houden met denken, ben jij dat beslist niet. We veronderstellen dat denken iets goeds is. En dat is het ook, maar dan moeten we er wel van uitgaan dat wij de macht hebben over de manier waarop de gedachten opkomen en de richting die ze uitgaan. Meestal hebben we daar echter geen macht over. Gedachten komen onvrijwillig en onuitgenodigd op en gaan hun eigen weg. 

Hetzelfde kan gezegd worden over gevoelens en emoties die met ons op de loop gaan zoals de wind bladeren meevoert. De waarheid is dat de geest niet getraind wordt door middel van kennis en denken. Een professor aan de universiteit is niet noodzakelijk beter in het beheersen van zijn of haar geest dan iemand die heel weinig onderwijs heeft gehad. Kennis en denken zorgen ervoor dat de geest goed kan functioneren in de wereld maar ze zijn van weinig of geen waarde als het gaat om beheersing van wat er omgaat in ons eigen hoofd. De grote meerderheid die de hulp inroepen van psychologen en psychiaters voor problemen als depressie, onrust, angst en stress moet erkennen dat het grootste deel van hun problemen ontstaat door gedachten die overheersen of op een andere manier hun geest in verwarring brengen. Ook al weten ze dat die gedachten niet bepaald behulpzaam zijn, dan nog kunnen ze niets doen om die onophoudelijke stroom tot stilstand te brengen. Maar al te vaak moet men toegeven wel te weten hoe schadelijk en ongewenst zijn gedachten zijn, maar niets te kunnen doen om er een eind aan te maken.

De voordelen van meditatie

bullet

Lichamelijke ontspanning - het gaat om loslaten, een toenemende vaardigheid om op een rustige manier fysieke en mentale spanningen af te voeren. 

bullet

Je beter kunnen concentreren - concentratie is de basis van alle meditatietechnieken. Iemand die mediteert is daarom beter in staat zijn of haar geest gericht te houden op datgene wat geleerd of gedaan moet worden tot de taak volbracht is. 

bullet

Meer controle over de denkprocessen - eenvoudig gezegd, men neemt bewust gedachten waar zonder er door op een zijspoor gezet te worden. Ongewenste gedachten hebben dus minder macht om de geest bezig te houden of te storen. 

bullet

Toenemende rust en de vaardigheid om met stress om te gaan - net zoals gedachten minder vat hebben geldt dat ook voor emoties. De mediterende is zich wel bewust van verdriet of boosheid, maar er is afstand. De mediterende voelt innerlijke rust ondanks de emoties. 

bullet

Meer bewuste aandacht - in plaats van te worden afgeleid door dialogen in ons hoofd zijn we meer bewust aandachtig. 

bullet

Meer zelfkennis - wanneer men ons vraagt of we weten wie we zijn, dan is het antwoord over het algemeen ja. Maar in feite zijn de meesten van ons vreemden binnen onze eigen geest. We blijven aan de oppervlakte van onze binnenwereld, uitsluitende gewaar van bewuste gedachten en totaal onbewust van wat er in de diepere lagen gebeurt. We zien zelfs niet hoe onze gedachten opkomen of waar ze vandaan komen. 

bullet

Beter creatief denken - creativiteit houdt in toegankelijk worden voor de onbewuste lagen van de geest. 

bullet

Verbetering van het geheugen - dikwijls komt onze vergeetachtigheid door gebrek aan concentratie over wat er gebeurt en wordt dit dus niet opgeslagen in het geheugen. 

bullet

Verhoogde spirituele ontwikkeling - je hoeft niet per se religieus of zelfs geïntereseerd te zijn in religie om meditatie te kunnen waarderen. Desondanks is meditatie niet los te denken van het spirituele. Wat voor iedereen geldt die mediteert, afgezien van hun spiritueel geloof, is dat meditatie leidt tot een nieuwe manier van kijken naar de wereld, waarbij gevoelens als medegogen en liefde voor medeschepselen een integraal onderdeel van je wereldbeeld gaan vormen 

Naast deze psychologische en spirituele voordelen brengt meditatie ook voordelen op het gebied van de fysieke gezondheid zoals een verlaagde bloeddruk en pols. Mensen die mediteren vinden zich over het algemeen kalmer in minder beïnvloed door onrust, zorgen en andere negatieve emoties en beter in staat uitdagingen en werkdruk te doorstaan. Bewuste aandacht en meditatie zijn geen manieren om alleen maar te doen als vrijetijdsbeoefening; het is een manier van leven. Het is geen gemakkelijke, wel een onmetelijk rijke en lonende reis; een reis die het beslist waard is om te volharden. Er zullen momenten zijn waarop je het gevoel hebt dat het niet lukt en je ermee wilt stoppen. Dat hoort van nature bij het proces. Onthoud dat meditatie nooit geforceerd mag worden, maar onthoud ook dat oefenen en doorzetten en doorzetten de sleutels tot succes zijn. Meditatie is de sleutel tot innerlijke vrede. 

 

Start | Geest en lichaam | Wie ben ik | Een nieuwe weg | Boeddisme eenLevenshouding | Literatuur | Contactinformatie

 
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met msborderline@telenet.be.