MS en wat nu,

 zoektocht naar onze aanwezigheid hier als mens,

 in de kosmos en het universum.

 

 

 

 

 

Wat kan Mediteren voor MIJ betekenen?

 

Iedereen ervaart wel eens een moment waarin je verkeert in een diepe toestand van ontspanning, tevredenheid en bewustzijn. De zorgen van alledag zijn verdwenen, onze geest is helder en gefocust en we gaan helemaal op in het moment.

Dat is de kern van meditatie!!! D.m.v. het beoefenen van meditatie kunnen we leren opzettelijk terug te keren naar de bovenbeschreven toestand. We hoeven dan niet meer afhankelijk te zijn van een mooie zonsondergang, verliefdheid of sportprestatie om meer van deze geluksmomenten te beleven. We kunnen ook d.m.v. meditatie leren snel en effectief te ontspannen, onze concentratievermogens te verbeteren en een diep gevoel van tevredenheid en geluk te ontwikkelen. Meditatie is een buitengewoon krachtige techniek om je persoonlijke of professionele leven op een hoger niveau te brengen. Het maakt niet uit wat je doet, met mediteren gaat het beter! Meditatietechnieken worden o.a. succesvol gebruikt om:

 • Te leren te ontspannen
• Stress en spanning te verlichten
• Gezondheid te verbeteren en genezing te bespoedigen
• Focus en concentratie te verbeteren
• Zelfbewustzijn en persoonlijke groei te ontwikkelen
• Je creativiteit en intuďtie te vergroten
• Slechte en ongezonde gewoontes af te leren
• Mentaal te groeien

Als we regelmatig mediteren en de filosofie gaan toepassen in ons dagelijks leven hebben we ten eerste minder last van onnodige en vaak ook vervelende en belemmerende gedachtespinsels. We leven vaker in het NU! Ten tweede, komen we meer in contact met ons gevoel waardoor we vaker de juiste keuzes maken en doen wat we echt willen. Ten derde, zijn we gezonder en vitaler omdat we minder energie verspillen, beter kunnen ontspannen en minder last van stress zullen hebben. Ten vierde, worden we succesvoller op ons werk, omdat we vaker op de juiste plaats zullen zitten, geconcentreerder zullen werken en creatieve brainwaves minder door onze onophoudelijke gedachtestroom geblokkeerd worden. Ten vijfde, worden we aangenamere en meer vredelievende personen omdat we beter in ons vel zitten en ons ego, onze emoties en onze gedachtestromen beter kunnen controleren en beheersen. Ten zesde, worden we een stuk proactieve in het leven en dwingen we vaker geluk, goede beslissingen, succes en respect af. ‘Naarmate we door meditatie meer over onszelf te weten komen, gaan we beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk; we zijn niet langer slachtoffer van de omstandigheden in het leven, aldus: G. Allica. Tot slot, zullen al deze veranderingen niet voor je omgeving onopgemerkt blijven. Je wordt een aantrekkelijke persoonlijkheid en zult zien dat je relaties en sociale leven een flinke positieve impuls zullen krijgen.

 

Start | Een nieuwe weg | Levenshouding | Literatuur | Contactinformatie | meditatie | acceptatie en aanvaarding | Depressies en gehechtheid | Geest en lichaam

 
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met msborderline@telenet.be.