MS en wat nu,

 zoektocht naar onze aanwezigheid hier als mens,

 in de kosmos en het universum.

 

 

 

 

 

Wij bepalen zelf wat goed of slecht is.

 

 De ene dag gaat het al wat beter de andere dag is het om gaan te lopen. Laat staan dingen te schrijven die in je omgaan en waar het hart van vol is. Het is normaal zegt men. Wij als mens leven immers met onze gevoelens en onze indrukken. Soms bedoelen we het goed maar drukken ons verkeerd uit.

De signalen van onze omgeving worden dan ook niet altijd op de juiste manier verwerkt en onze reacties worden soms foutief begrepen. Maar het is menselijk. Indien wij ons anders zouden gedragen zouden wij abnormaal zijn en dit zowel in de positieve als de  negatieve vorm.

Daarom laat ons goed in ons vel voelen en ons gedragen zoals we denken. Wij bepalen zelf wel wat goed is en wat slecht. Wij laten ons niet wijsmaken wat we moeten doen of hoe we ons moeten gedragen. Wij hebben ook spiegels waarin wij kijken om te zien hoe mooi we zijn. Zij die dit tegenspreken zijn jaloers en afgunstig. Wij kennen onze innerlijke gedachten.

Onze liefde voor dit leven is groot, heel groot zelf En zij die dit tegenspreken weten niet wat leven is. Zij denken immers dat zij leven maar dan wel een leven van een oppervlakkige kwaliteit. Zodat hun leven voorbij is zonder er van genoten te hebben.

Daarom wij leven bewust van elk moment in ons dagelijks bestaan. Ik mag dan ook zeggen dat wij gelukkig zijn. Want wij weten dat we leven en die anderen die hun leven is een groot vraagteken. Dus leven met grote vraagtekens is leven in het duister en daar schrikken wij van terug. Voor ons geen duisternis maar licht dat het symbool is van het leven.

 

Start | Een nieuwe weg | Levenshouding | Literatuur | Contactinformatie | meditatie | acceptatie en aanvaarding | Depressies en gehechtheid | Geest en lichaam

 
Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met msborderline@telenet.be.