Murder Factory
to become an expert
murderfactory@bego.be
tel: +32(0)485/98.23.29
     

Minimumvereisten

   - 5 jaar legerdienst en nog actief
   - minimum rang van sergeant
   - opleiding in gebruik van standaardwapensToelatingsproef

   Je moet een tweedelig toelatingsexamen afleggen. Een psychologisch deel en een deel waar je conditie wordt    getest. Hierna is het aan jou om te beslissen deel te nemen.


Opleidingen


   A. Basic

   Na de basic-opleiding ben je een zeer ervaren huurmoordenaar.
   Trainingen, opdrachten en cursussen worden verspreid over 13 weken. Individuele trainingen en opdrachten    leren je vaardigheden als de vervaardiging van wapens en explosieven, discretie, uithoudingsvermogen,... bij.
   Trainingen in groepsverband hebben de bedoeling je op de meest effectieve manier te leren samenwerken.    Teambuilding zal hier niet ontbreken.
   Na deze theorie en voornamelijk praktijk volgt het examen en na slagen je diploma.


   B. Instructor

   Deze opleiding spreekt voor zich. Na afloop beschik je over de capaciteiten om zelf les te geven in beide    opleidingen en teamleider te zijn bij de mogelijke opdrachten in teamverband.
   De basic-opleiding is de eerste stap naar het diploma van instructor. Na die 13 weken volgen er nog 2 maand    intensieve training waarbij psychologie (mensenkennis) en leiderschapstechnieken centraal staan.
   Het examen bestaat uit 2 delen, nl. een deel dat je basis test en een deel waar je een team moet leiden    tijdens een simulatie.
 
... HET VOLK REKENT OP U...


© 12-2005  /  Murder Factory  /  http://users.telenet.be/murderfactory  /  
murderfactory@bego.be
De inhoud van deze website is volledig fictief. De aangeboden diensten/producten en voorgestelde personen bestaan niet echt. Deze website is gemaakt als oefening voor de les webdesign.