Opmaat of neermaat

Wat?

Een muziekstuk begint vaak op de eerste tel van een maat. Het muziekstuk begint dan met een beklemtoonde noot die op het maataccent valt. Dit is echter niet altijd zo!

Vaak begint een muziekstuk nog vr het eerste maataccent. Het muziekstuk begint dan dus met een onbeklemtoonde noot.

 

Wanneer het muziekstuk op het eerste maataccent begint, spreken we van een neermaat.

Wanneer het muziekstuk nog voor het eerste maataccent begint, spreken we van een opmaat.

 

Voorbeelden

 

(Luister)

(Luister)

 

Laatste maat

Zoals je ziet in de voorbeelden, is bij het tweede voorbeeld de laatste maat ingekort. Wanneer een stuk met een opmaat begint, wordt de notenwaarde van die opmaat immers afgetrokken van de laatste maat. Indien niet, zou je bij een eventuele herhaling problemen krijgen met het metrum!

Opmaat + laatste maat = 1 volledige maat