De notenbalk

De noten op de notenbalk

Elke TOON die je hoort, stellen we voor met een NOOT.

Deze noten noteren we op een NOTENBALK.

Een notenbalk bestaat uit 5 lijnen. Deze worden steeds genummerd van onder naar boven!

Tussen deze 5 lijnen, zijn er 4 tussenruimten:

Op deze lijnen en in de tussenruimten, worden de noten genoteerd. Ook net onder en net boven de notenbalk kunnen we een noot schrijven. Hoe hoger de noot op de notenbalk genoteerd is, hoe hoger de toon klinkt!

Er kunnen dus in totaal 11 noten op de notenbalk. Wat doen we dan met tonen die nog hoger of nog lager zijn?

Boven en onder de notenbalk kunnen we HULPLIJNEN gebruiken om extra noten te noteren.

 

Een TOON is wat je hoort, een NOOT is wat je ziet.
We noteren de noten op de NOTENBALK: hoe hoger de noot op de notenbalk, hoe hoger de toon.
De notenbalk bestaat uit 5 lijnen, 4 tussenruimten en kan uitgebreid worden met hulplijnen.
De 5 lijnen worden genummerd van onder naar boven.