Aanpassingen aan de PC configuratie


Op de workstations dient de configuratie aangepast te worden aan de server- en domeinconfiguratie. Bijvoorbeeld : mappen van drive letters naar andere shares, wijzigingen in het domein (bijvoorbeeld : andere domein naam), overschakelen van statische netwerkinstellingen naar DHCP.

De Windows 98 PCs vormen daarbij een apart probleem, omdat zij een aantal extra voorzieningen nodig hebben om in de huidige omgeving te functioneren : we moeten ondersteuning voor WMI en Active Directory toevoegen, e.d.

Domeinaanmelding

Bij een clean install van het besturingssysteem kan het domein waartoe de computer behoort meegegeven worden in de setup answer file (zie Windows XP Unattended Setup, Windows 98 Unattended Setup).
Als we daarentegen bestaande workstations aan een niew domein willen toevoegen, moeten we de netwerkidentificatie aanpassen. Dat kan (voor Windows XP :) door in SysteemEigenschappen :: Computernaam :: Netwerkidentificatie aan te passen. Windows 98 kent geen computeraccounts, en daar kunnen we simpelweg de naam van het domein vervangen tijdens de gebruikersaanmelding. Windows 98 onthoudt deze waarde voor de volgende aanmeldingen.

Eventueel kunnen deze wijzigingen doorgevoert worden door de Windows Registry aan te passen. Aanpassingen aan de Registry kunnen gescript worden door

Zie Aanpassingen aan Windows Registry via scripts en batch files

Extra support voor Windows 98

Windows 98 is een relatief oud systeem, en kan standaard niet overweg met vele nieuwe features die aanwezig zijn in Windows 2003 Server & Active Directory. We kunnen evenwel een beperkte vorm van ondersteuning voor deze features toevoegen. Op die manier kunnen Windows 98 systemen toch, in beperkte mate, profiteren van de functionaliteit van het Windows Management Instrumentarium, Active Directory, en Windows Scripting.

Indien ze reeds kunnen aanmelden op het domein, kunnen we deze zaken installeren vanuit een gedeelde folder. We kunnen dit dan automatiseren door de installatie te starten via het aanmeldingsscript. Het is ook mogelijk de hierna besproken setup bestanden toe te voegen aan een (custom) Windows 98 setup CD en de gewenste functionaliteit toe te voegen door een script uit te (laten) voeren na de Windows 98 setup.

Windows XP machines hebben deze extra installatie niet nodig; we kunnen onderscheid maken door te testen op de omgevingsvariabele %USERDOMAIN% die op Windows 98 niet, maar op Windows XP (en andere NT systemen) wel bestaat.

De hier vermelde clients kunnen gevonden worden op de Microsoft website (Technet, Support, Downloads, ...). DSClient, de Directory Service Client voor Windows 98, werd geleverd via de Windows 2000 Setup CD.

De installatie ervan kan uiteraard gestart worden via een batchbestand, dat eventueel via een 'RUNONCE' statement in de Windows 98 Setup answer file gestart kan worden.
Active Directory Support for Windows 98

Netwerkinstellingen

Tenslotte moeten we de netwerkinstellingen wijzigen. We hebben namelijk een migratie uitgevoerd, de DNS configuratie is gewijzigd, en i.p.v. statische adressen gebruiken we dynamische adressen.

De DNS-configuratie, het gebruik van WINS, enz. is voor de workstations inbegrepen in de DHCP configuratie. Bij het configureren van nieuwe workstations kunnen we in de answer files meegeven dat de PC's DHCP moeten gebruiken om hun netwerkinstellingen te configureren en daarmee is de kous af. Voor de bestaande workstations moeten we enkel DHCP activeren, zodat ze 'vanaf nu' hun netwerkinstellingen verkrijgen van de DHCP server.

We hoeven dus enkel DHCP aan te zetten op de workstations. Ook dat kan met een script, zodat we dit kunnen opnemen in het aanmeldingsscript. Op zich zijn de huidige netwerkinstellingen van de clients nog geldig, omdat het adresbereik op het LAN niet veranderd is, omdat de DNS-servers van de ISP beschikbaar zijn, omdat WINS beschikbaar is, enz. Het script dient dus enkel om de DHCP-client te activeren voor de toekomst.

De Microsoft Portable Script Center biedt een script waarmee DHCP aangezet kan worden, maar helaas werkt dat niet op Windows 98.


Koen Noens
June 7th, 2005
Alle rechten voorbehouden
Terug naar Inhoudstafel