Infobank Meervoudige Chemische Sensitiviteit
Klik voor lijst met alle artikels → 
Home → MCS en de werkplek →
Meervoudige Chemische Sensitiviteit" - Maatregelen voor de werkplek
Hierna volgt een vertaling uit het Engels van:
Wat is MCS?

Wanneer je in een gebouw werkt en symptomen als de volgende hebt die zich voordoen wanneer je tijd doorbrengt in het gebouw, en als je beter wordt wanneer je naar huis gaat of in het weekend, dan ervaar je mogelijks de vroege tekenen van meervoudige chemische sensitiviteit.

- brandende ogen, neus
- hoofdpijn
- hoest, keelpijn
- moeilijk ademhalen
- heesheid
- sinuspijn
- hoofdpijn
- migraines
- vermoeidheid
- concentratieproblemen
- slaapproblemen
- geheugenverlies
- misselijkheid
- buikpijn
- pijnlijke spieren of gewrichten
- huidaandoeningen

Anders dan bij een verkoudheid of bij de griep, verdwijnen de symptomen niet na een paar dagen. Na weken of maanden van blootstelling, kunnen symptomen chronisch worden en slechts beter worden na een zeer lange tijd weg van het gebouw.

Als dit jou overkwam, ervaar je mogeijks wat vaak "milieuziekte" [Engels: environmental illness - vert.] of "meervoudige chemische sensitiviteit" of "sick building syndrome" (ziek gebouw syndroom) genoemd wordt. Dit zijn allemaal termen om de problemen van blootstelling van chemicaliën te omschrijven die onze gezondheid negatief beïnvloeden. Van zodra je gesensitiseerd bent aan chemicaliën op het werk, verbreden je sensitiviteiten zich vaak naar een brede waaier van chemicaliën waar je in het verleden geen last van had. Dit kan gaan van parfums tot verven, van tapijten tot brandstoffen.

Weke werknemers worden getroffen?

Meervoudige chemische sensitiviteit kan werknemers in een brede waaier van werkplaatsen treffen, van kleinhandel tot kantoor, van universiteiten tot ziekenhuizen, van bedrijven tot de bouwsector. Laag gedoseerde blootstelling aan chemicaliën die vrijgegeven worden door een brede waaier van bronnen waaronder solventen, verven, poetsmiddelen, tapijten, muurbekleding, fotokopieerapparaten, nieuwe kledij en medicijnen kunnen bij sommige mensen leiden tot het ontwikkelen van sensitiviteit.

Deze blootstellingen zijn vaak ver beneden het maximum dat toegestaan is volgens de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, maar vermits zij zich voordoen over een zekere tijdspanne, bouwt de sensitiviteit in de blootgestelde persoon zich op. Onthou dat deze voorschriften opgesteld werden voor elke aparte chemische stof, terwijl we op werkplekken vaak blootgesteld worden aan een "chemische soep". Soms kan één grote blootstelling het syndroom doen beginnen.

Eén van de meest bekende voorbeelden in Canada deed zich voor in Atlantisch Canada, onder het ziekenhuispersoneel dat tewerkgesteld was in het Camp Hill Ziekenhuis in Halifax. Sommige werknemers, onze leden, zijn nog altijd niet in staat opnieuw te gaan werken. De dader? Eigenlijk, had het ziekenhuis zeer schamele ventilatie. Het ventilatie systeem was ontoereikend om de werkgever geld te besparen.

Hoe worden we ziek?

Hoe treft meervoudige chemische sensitiviteit het lichaam? We ademen veel substanties in, we eten voedsel met chemische additieven en veel sensitizers [factoren die senstief/gevoelig maken - vert.] komen in onze lichamen terecht via onze huid. Parfums, zepen, shampoos, deodorants en haarsprays, bijvoorbeeld, zijn ontworpen om gedragen en geabsorbeerd te worden op en in onze huid.

Onze lichamen zijn geëvolueerd gedurende miljoenen jaren van leven in een chemicaliën-vrije wereld. Recent, hebben we nieuwe chemicaliën uitgevonden waarvoor we biologisch niet uitgerust zijn om er mee om te gaan. De chemische industrie blijft nieuwe producten uitvinden en het laatste dat zij wil is erkennen dat haar winstgevende producten aanzienlijke schade zouden kunnen veroorzaken.

Hoe kunnen we collega's helpen?

Het is zeer belangrijk dat individuën die meervoudig chemisch sensitiviteitssyndroom oplopen, geloofd worden, zelfs al kennen we mogelijks de precieze oorzaak van het probeem niet. Mensen moeten geloofd worden en moeten verzekerd worden dat het niet "allemaal in hun hoofd" zit.

Hoe wordt het behandeld?

Er bestaat geen echte behandeling voor het syndroom, anders dan het verwijderen van de persoon uit de blootstelling aan de schadelijke chemicaliën. Mettertijd, zullen hun lichamen zichzelf genezen met rust, goede voeding, oefening wanneer hun lichaam klaar is om de ongebruikte spieren opnieuw op te bouwen, en sociale steun. Onthou dat mensen ziek geworden kunnen zijn gedurende een periode van maanden of jaren zodat ze niet van de ene dag op de andere beter zullen worden. Kleine hoeveelheden van chemicaliën waar ze voorheen nooit last van hadden, kunnen nu problemen veroorzaken in minuscule hoeveelheden. Deze sensitisatie kan vele jaren blijven bestaan.

Preventiemaatregelen

De oplossing voor problemen van meervoudige chemische sensitiviteit behelst volgende preventieve maatregelen:

 • Betere algemene ventilatie. Werknemers hebben verse lucht nodig.
 • Locale uitstootventilatie voor contaminatiebronnen zoals fotokopieerapparaten
 • Natuurlijke vezels voor vloedbedekking en meubilair
 • Natuurlijke muurbekleding eerder dan zaken die formaldehyde bevatten
 • Milieuvriendelijke poetsmiddelen
 • Kamerplanten om de lucht te helpen zuiveren
 • Het verbieden van pesticiden, vooral binnenskamers, of ten minste een zware beperking op het gebruik ervan, en [in de plaats ervan] het gebruik van biologische ongediertebestrijding overal waar mogelijk.

Wanneer werknemers meervoudige chemische sensitiviteit oplopen hebben zij nodig:

 • Het recht op een tijdig onderzoek van de gezondheidsklachten en tijdige afhandeling van hun compensatie claims.
 • Het recht geloofd te worden zelfs al kan de precieze oorspronkelijke oorzaak van het syndroom mogelijks nooit bepaald worden.
 • Het recht te participeren in steungroepen met lotgenoten.
 • het recht niet getreiterd of gediscrimineerd te worden bij toewijzen van taken en promoties.
 • Het recht op job zekerheid, integriteit en redelijke aanpassingen.
 • Het recht niet blootgesteld te worden aan sensitizers zoals sigarettenrook en parfums.

Eenmaal mensen gesensitiseerd geraakt zijn door blootstelling op de werkplek, kunnen ze sensitiviteit ontwikkelen aan een brede waaier van werkplek en niet-werkplek gerelateerde chemicaliën, gaande van voedseladditieven tot uitlaatgassen van auto's, van tapijten tot caffeïne, aan niveau's die zo laag zijn dat andere mensen amper in staat zijn ze op te merken. We moeten zeker maken dat deze gesensitizeerde personen beschermd worden in de grootst mogelijke mate.

Voor een excellent boek over meervoudige chemische sensitiviteit, lees Nicholas A. Ashford and Claudia S. Miller, CHEMICAL EXPOSURES; LOW LEVELS AND HIGH STAKES. Second Edition. (New York: Van Nostrand Reinhold, 1998). ISBN 0-442-02524-6.

Andere namen voor Meervoudige Chemische Sensitiviteit: Environmental Illness ( EI); Sick Building Syndrome; Chemical or Environmental Hypersensitivity; Chemical Injury; Gulf War Syndrome; en Environmental Sensitivity Disorder

Meervoudige Chemische Sensitiviteit

Een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door:

 • meervoudige symptomen (talrijk en wisselend)
 • in meervoudige organen (minstens 2, gewoonlijk meer dan 4)
 • die meerdere (zintuiglijke) vermogens treft (gewoonlijk 2 tot 4)
 • uitgelokt door meervoudige chemicaliën (en vaak ook door andere stressoren en stimui)
 • die toe- en afnemen met blootstelling aan of onder niveau's die voorheen verdragen werden.

Meervoudige chemische sensitiviteit komt vaak samen voor met chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromylagie.

Personen met meervoudige chemische sensitiviteit kunnen gesensitiseerd geraken aan volgende chemicaliën

- aerosol luchtverfrisser
- aerosol deodorant
- after-shave lotion
- asfalt wegbedekking
- (vloer)tapijt en tapijtlijmen
- reinigingsmiddelen voor tapijt
- reinigingsmiddelen
- rook van sigaren
- rook van sigaretten
- colognes, parfums
- deodorant en geparfumeerde transpiratie-
   werende produkten
- diesel uitstoot
- diesel brandstof
- vloeistof voor droogkuis
- vloerreiniger
- poetsmiddel voor meubels
- garagedampen
- gasoline uitstoot
- haarspray
- nagellak
- nagellak remover
- op olie gebaseerde verf
- verf verdunner
- parfums en lichaamssprays
- geparfumeerde shampoo en andere
    haarverzorgings- produkten
- pesticides en herbicides
- teerdampen van daken of wegen
- tegelreinigers
- vernis, schellak, lak
- rook van hout

Bewerking van Lax MB, Henneberger PK. Patients with multiple chemical sensitivities in an occupational health clinic: presentation and follow-up. Arch Environ Health 1995; 50:425-31.

Voor meer informatie: www.mcs-global.org


Deze website is vrijblijvend informatief en is geen medisch advies. Raadpleeg steeds uw gediplomeerd medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Lees onze Disclaimer.
[ Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer - © - Privacy - Links - Contact ]