Infobank Meervoudige Chemische Sensitiviteit
Klik voor lijst met alle artikels → 
Home → Officiële erkenning van MCS →
Christiane Tourtet: "Meervoudige Chemische Sensitviteit (MCS) erkend als lichamelijke ziekte door de Oostenrijkse gezondheidsoverheid"
Hierna volgt een vertaling uit het Engels van:

Meervoudige Chemische Sensitviteit (MCS), een alarmerende en hand over hand toenemende wereldwijde pandemie die het directe gevolg is van globale milieuvervuiling (een geschatte 16% van de Amerikaanse bevolking lijdt aan MCS), werd officieel erkend als een lichamelijke aandoening door het Departement van Gezondheid van de Oostenrijkse overheid.

In een brief gedateerd 24 juni 2009 aangaande "Chemical Sensitivity/Multiple Chemical Sensitivity (MCS)", verklaart de Oostenrijkse overheid het volgende:

"In antwoord op uw brief dd 14/4/2009 aan de Minister van Gezondheid, Dhr Stoerger, informeren wij u dat de WHO ICD-10 code aangepast voor Duitsland van DIMDI ook in Oostenrijk gebruikt wordt."

Het is uitstekend nieuws dat Oostenrijk nu dus, net zoals Duitsland, MCS in de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD) klasseert als een lichamelijke ziekte onder de code T78.4 van de ICD-10.

Het is belangrijk te weten dat de overheid van Japan, het Medisch Informatie Ontwikkelingscentrum (MEDIS-DC), dat geaffilieerd is met het Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn, en het Ministerie van Economie, Handel en Industrie, recent Meervoudige Chemische Sensitviteit (MCS), die het Chemische Sensitviteit (CS) noemt, eveneens erkend heeft als lichamelijke ziekte, en plant om het op 1 oktober 2009 toe te voegen aan de lijst van ziekten die gebruikt wordt in de electronische medische tabellen en formulieren voor het claimen van behandelingskosten.

In Duitsland, in een brief gedateerd 4 september 2008, schreef het Duitse Instituut voor Medische Documentatie en Informatie (DIMDI), de samenwerkingspartner voor de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voor Duitsland dat MCS - Meervoudige Chemische Sensitiviteit - geklasseerd was in de ICD-10 GM die geldig is in Duitsland:

MCS- Multiple Chemical Sensitivity
T78.4... Allergie, niet anders gespecificeerd
Hoofdstuk 19 (verwondingen, vergiftigingen en bepaalde andere gevolgen van toxische oorzaken) Artikel T 66 - T 78 (andere en ongespecificeerde verwondingen veroorzaakt door externe oorzaken)

Deze ICD-10 GM, T78.4 code, onder hoofdstuk 19, valt onder de sociale zekerheidscode V van de federale republiek Duitsland en wordt door dokters in Duitsland gebruikt die de diagnose documenteren alsook door de ziekenhuisadministratie, en is alsdusdanig wettelijk bindend.

Het Departement Gezondheid van de Oosterlijkse Regering, zegt dus in deze brief dat Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS) officieel erkend is als een lichamelijke ziekte vermits het de code T78.4 heeft in het register van de Internationale Classificatie van Ziekten, ICD-10.

Resource: Chemical Sensitivity Network (CSN), June 26,2009.

Leestip - ook op onze website:
"Beleidsinitatieven over MCS in de Belgische Kamer en Senaat"
Of kies uit de inhoudstafel.

Deze website is vrijblijvend informatief en is geen medisch advies. Raadpleeg steeds uw gediplomeerd medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Lees onze Disclaimer.
[ Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer - © - Privacy - Links - Contact ]