Infobank Meervoudige Chemische Sensitiviteit
Klik voor lijst met alle artikels → 
Home → Officiële erkenning van MCS →
Christiane Tourtet: "Duitsland is het eerste land dat Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS) erkent als lichamelijke ziekte"
Hierna volgt een vertaling uit het Engels van:
  • Oorspronkelijke titel: "Germany is the first country to recognise Multiple Chemical Sensitivity (MCS) as a physical disease"
  • Auteur: Christiane Tourtet, B.A.
  • in: American Chronicle, January 21, 2009
  • Vertaald uit: http://www.americanchronicle.com/articles/view/88560
  • Copyrights © Christiane Tourtet B.A.
  • Door Christiane Tourtet geautoriseerde vertaling voor publicatie op deze website.
  • Zie ook Disclaimer - Wettelijk Bericht

Meervoudige chemische sensitiviteit (MCS), ook bekend als Toxic Chemical Injury en Environmental Sensitivities, treft 16% van de Amerikaanse bevolking en is een wereldwijde milieugezondheidscrisis geworden, die elke dag aan een alarmerend tempo toeneemt in landen zoals de USA, Canada, Australië, Duitsland, Denemarken, Finland, Engeland, Frankrijk, Zweden, Ierland, Italië, Spanje, Zwitserland, Japan, China, Pakistan, Indië en tal van andere landen.

Meervoudige chemische sensitiviteit (MCS) werd formeel erkend als een lichamelijke ziekte in het nationaal systeem van gezondheidszorg door het Duitse Instituut van Geneeskunde, Documentatie en Informatie, en is in de Duitse versie van de Internationale Classificatie van Ziekten ICD-10-GM van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geklaseerd als code T 78.4, onder hoofdstuk 19 verwondingen, vergiftigingen en bepaalde andere gevolgen van toxische oorzaken, wat onder de sociale zekerheidscode V valt van de Federale Republiek van Duitsland, in opdracht van het Ministerie van Gezondheid.

Meervoudige chemische sensitiviteit (MCS), die een milieuziekte is, wordt uitgelokt door laag gedoseerde toxische blootstellingen of door acute toxische blootstellingen aan zaken als pesticiden, insecticiden, fumiganten, solventen, zieke gebouwen, en een zeer groot aantal chemicaliën in het milieu, en wint in toenemende mate erkenning door vele dokters, wetenschappers en onderzoekers en door talrijke overheidsagentschappen in meerdere landen ter wereld.

Mensen die MCS ontwikkelen ervaren pijnlijke en slopende hypersensitiveitsreacties, die levensbedreigend kunnen zijn, bij de minste blootstelling aan chemicaliën in de omgeving, en hebben gewoonlijk ernstige voedselintoleranties. Naarmate deze ziekte zich verder ontwikkelt, reageren zij geleidelijk aan op omzeggens alles in de omgeving.

MCS veroorzaakt onomkeerbare schade die een myriade aan symptomen veroorzaakt in tal van lichaamsystemen, vnl. neurologisch en respiratoir, die vele vormen kunnen aannemen afhankelijk van geslacht, de gezondheids- en nutritionele status, de individuele genetische vatbaarheid en het metabolisme, alsook duur en soort van de toxische chemische blootstellingen. Op dit ogenblik is er nog geen behandeling voor deze ziekte, en overheden in vele landen overal ter wereld beginnen sommige voorzorgsmaatregelen te nemen om het gebruik van toxische chemicaliën te verminden als preventie voor environmental illness die een direct gevolg is van wereldwijde vervuiling.

Accurate informatie over Meervoudige Chemische Sensitiviteit is beschikbaar op deze award-winning website: MCS Homepage en op de uitstekende MCS-America.

Hopelijk zullen andere landen, overal ter wereld, uiteindelijk het pad van het Duitse federale Ministerie van Gezondheid volgen, en Meervoudige Chemische Sensitiviteit formeel erkennen en klasseren als een lichamelijke ziekte in hun versie van de [ICD van de ] Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).


Deze website is vrijblijvend informatief en is geen medisch advies. Raadpleeg steeds uw gediplomeerd medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Lees onze Disclaimer.
[ Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer - © - Privacy - Links - Contact ]