Infobank Meervoudige Chemische Sensitiviteit
Klik voor lijst met alle artikels → 
Home → MCS en overlappende aandoeningen →
Welke fazen doen zich voor door chemische overbelasting van het lichaam?
Hierna volgt een vertaling uit het Engels van:
  • "Multiple Chemical Sensitivities - Facts, Fiction, Disability and the Law"
  • Auteur: Door Gail Sullivan Restivo van CSL (1)
  • url: http://www.lectlaw.com/filesh/csl01.htm
  • Copyright © 1998 LLL & Gail Sullivan Restivo. Geheel of gedeeltelijk reproduceren van dit artikel zonder voorafgaande toestemming is uitdrukkelijk verboden. Wij verkregen de schriftelijke toestemming van de Lectric Law Library om dit gedeelte te vertalen en op onze website te plaatsen.
  • Zie ook Disclaimer - Wettelijk Bericht

Dr. Meggs verschaft volgende omschrijving van de waargenomen fazen van chemisch geïnduceerde ziekte beschreven als "Hypothetisch Chemisch Stress Syndroom"

Faze 0 - tolerantie

dit is wat het lijkt; de mogelijkheid van een persoon die in staat lijkt te zijn om zijn scheikundige omgeving te verdragen.

Faze 1: sensitizatie

of irritant faze, "treedt op wanneer een individu chemisch gestresseerd geraakt ofwel door een acute hoge-dosis chemische blootstelling ofwel door een chronische sluipende blootstelling. Individuën in faze 1 hebben symptomen bij blootstelling aan chemische stoffen, maar er zijn geen lichamelijke bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Symptomen kunnen onder andere zijn: gewrichtspijn, spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, flushing, pruritis, misselijkheid, enz."

Faze 2: ontsteking

treedt op wanneer chemische blootstelling geleid heeft tot ontsteking, zoals arthritis, vasculitis, sommige types van dermatitis, colitis, myositis, niet-allergische asthma, multiple sclerose en rhinitis. "Het is in dit stadium dat gedurende medisch onderzoek zaken worden aangetroffen en dat een medische diagnose gesteld kan worden... Overgang van Faze 1 naar Faze 2 volgt opnieuw op chemische blootstelling, en als nog geen weefselbeschadiging is opgetreden kan de ontsteking omgekeerd worden door het verwijderen van de chemische stimuli." Wanneer een persoon in Faze 2 is, kunnen symptomen gecontroleerd worden door diverse medicijnen wanneer een persoon niet sensitief is voor deze medicijnen. Hier moet men nochtans waakzaam zijn omdat de medicijnen geen genezing bieden voor de chemische blootstelling, maar eerder de oorzaak van de symptomen maskeren, waardoor verdere subtiele celbeschadiging kan optreden als de scheikundige stoffen niet vermeden worden. "Dit wil zeggen, dat de progressie van Faze 1 en 2 een tweerichtingsverkeer is, waarbij regressie van Faze 2 naar Faze 1 tot de mogelijkheden behoort als de chemische stoffen vermeden worden. Onsteking van Faze 2 kan gereduceerd worden door medicatie zoals corticosteroiden en NSAIDs, maar deze bieden geen genezing. Wanneer de chemische stimuli niet verwijderd worden, is er een onmiddellijk heroptreden van de ontsteking van zodra de medicatie wordt stopgezet. Bovendien, houden deze medicijnen de progressie van Faze 2 naar Faze 3 niet tegen.

Faze 3: Weefsel- en orgaan achteruitgang

treedt op wanneer chronische ontsteking veroorzaakt door chemische blootstelling uiteindelijk tot weefselbeschadiging geleid heeft zoals zenuwbeschadiging, nierbeschadiging, leverbeschadiging, longbeschadiging, auto-immune beschadigng, enz. Spijtiggenoeg, is er van zodra het weefsel beschadigd is weinig hoop op omkering met de huidige medische stand van zaken, en kan de orgaanfunctie verloren gaan." Dit betekent niet dat men de handdoek in de ring moet gooien. Dit is het punt waarop patiënten hun toestand zeer zorgvuldig moeten herbekijken en hun omgeving verder moeten analyseren voor mogelijke bijdragende factoren. Ze moeten de nodige aanpassingen doen aan hun levensstijl om te proberen nog ergere weefselschade te voorkomen.

Het is belangrijk op te merken dat individuën deze fazen kunnen doormaken zonder ooit MCS ontwikkeld te hebben, of zelfs zonder zelf een mentaal verband gemaakt te hebben met de chemische blootstelling in hun omgeving. (...)

Noten in oorspronkelijke tekst:

(1) Chemically Sensitive Living (CSL) offers Peer Counseling, Consulting, Research, Resources, and References pertaining to the arena of Chemical Sensitivities, or Multiple Chemical Sensitivities (MCS), Environmental Illness (EI) and other immune disorders. To learn more about CSL e-mail them at: ChSeLi@aol.com


Deze website is vrijblijvend informatief en is geen medisch advies. Raadpleeg steeds uw gediplomeerd medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Lees onze Disclaimer.
[ Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer - © - Privacy - Links - Contact ]