Infobank Meervoudige Chemische Sensitiviteit
Klik voor lijst met alle artikels → 
Home → MCS Omschreven →
"Meervoudige Chemische Sensitiviteit: een consensus van 1999" (Abstract)
Hierna volgt een vertaling uit het Engels van:

Consensus criteria voor de definitie van meervoudige chemische sensitiviteit (MCS) werden voor het eerst geïdentificeerd in een multidisciplinaire bevraging uit 1989 van 89 clinici en onderzoekers met uitgebreide ervaring in, maar met erg verschillende opvattingen over, MCS. Een decennium later, zijn hun top 5 consensus criteria (dwz. MCS definiërend als [1] een chronische aandoening [2] met symptomen die reproduceerbaar heroptreden [3] als reactie op lage niveau's van blootstelling [4] aan meervoudige ongerelateerde chemicaliën en [5] [met symptomen - vert.] die verbeteren of verdwijnen wanneer de uitlokkende stoffen verwijderd worden ) nog altijd niet gerefuteerd in de gepubliceerde literatuur. Samen met een 6de criterium waarvan we nu voorstellen dat het toegevoegd wordt (dwz vereisende dat symptomen optreden in verschillende orgaansystemen) maken al deze criteria gemeenzaam deel uit van onderzoeksdefinities van MCS.

Niettemin, is het gestandaardiseerd gebruik ervan in klinische settings nog steeds ontoereikend, had dit al lang moeten gebeuren, en is het hoognodig - zeker in het licht van overheidsstudies in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada die aantoonden dat er 2-4 keer zoveel gevallen van chemische sensitiviteit zijn bij Golfoorlogveteranen dan bij controles die niet ingezet werden. Bovendien, toonden bevragingen door de gezondheidsdienst van de overheid van burgers in New Mexico en Californië aan dat respectievlijk 2-6% reeds gediagnosticeerd waren met MCS en dat 16% van de burgers "ongewone gevoeligheid" aan gewone, gangbare chemicaliën meldden.

Gezien deze hoge prevalentie, zowel als de consensus uit 1994 van de American Lung Association, American Medical Association, U.S. Environmental Protection Agency, en de U.S. Consumer Product Safety Commission dat "klachten [van MCS] niet mogen afgedaan worden als psychogeen, en een grondige workup essentieel is", [eigen klemtoon] bevelen wij aan dat MCS formeel gediagnosticeerd wordt - bovenop om het even welke andere aandoeningen die aanwezig kunnen zijn - in alle gevallen waarin aan de 6 bovengenoemde consensus criteria voldaan is en er niet één enkele andere organische ziekte (vb mastocytose) is die alle tekenen en symptomen die met chemische blootstelling geassocieerd zijn kan verklaren. Men zou de miljoenen burgers en tienduizenden Golfoorlogveteranen die lijden aan chemische sensitiviteit niet langer op een gestandaardiseerde diagnose mogen laten wachten terwijl de medische research doorgaat met het onderzoeken van de etiologie van hun tekenen en symptomen.

Leestip - ook op onze website:
"Duitsland erkent MCS als lichamelijke ziekte"
Of kies uit de inhoudstafel.

Deze website is vrijblijvend informatief en is geen medisch advies. Raadpleeg steeds uw gediplomeerd medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Lees onze Disclaimer.
[ Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer - © - Privacy - Links - Contact ]