Infobank Meervoudige Chemische Sensitiviteit
Klik voor lijst met alle artikels → 
Home → MCS Omschreven →
Wat is MCS (Meervoudige Chemische Sensitiviteit)?

Inleiding

De voorbije decennia werden vele tienduizenden chemische stoffen in gebruik genomen die nooit getest werden op hun veiligheid, hetzij als enkelvoudige stof, hetzij in combinatie met andere stoffen. [1] Een toenemend aantal mensen (studies spreken van 12 tot 16% van de bevolking [2]) ondervindt in mindere of meerdere mate problemen bij blootstelling aan vluchtige chemische stoffen in dosissen die veel lager zijn dat deze waarvan de meerderheid van de mensen last krijgt. Men noemt dit Meervoudige Chemische Sensitiviteit (in het Engels: Multiple Chemical Sensitivity). Het 'Danish Environmental Protection Agency', een Deense overheidsdienst, noemt MCS in haar Environmental Project no. 988, 2005 een "real condition". [3] Het gaat dus om een "echte aandoening", om een afzonderlijke klinische entiteit.

Symptomen

Bij een zekere dosis van een irriterende scheikundige stof, zal het lichaam van elk mens reageren. Bij iemand die chemisch overgevoelig is, treden deze lichamelijke reacties veel sneller op, bij kleinere of korter durende blootstelling. Deze mensen krijgen daarbij last van symptomen als: [4]

 • ademnood
 • depressie
 • pijn op de borst
 • irritatie van ogen, oren, neus en keel
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • concentratieproblemen
 • malaise
 • verwardheid
 • spier- en gewrichspijn
 • duizeligheid
 • vergeetachtigheid
 • huidaandoeningen
 • maagdarmproblemen

Op welke stoffen men reageert hangt af van patiënt tot patiënt. Het kan gaan om een of meerdere van volgende stoffen: uitlaatgassen van wagens, pesticiden en herbiciden, solventen, vasttapijt, shampo, waspoeder, wasverzachter, inkt, houtbewerkingsproducten (verf, vernis,...), poetsmiddelen (detergenten, afwasmiddelen), parfums, deodorants, luchtverfrissers, silicone, enz. [6,7]

Deze aandoening staat bekend als MCS (Meervoudige Chemische Sensitiviteit).(Noteer dat prof dr Meggs mogelijke verdere fazen ziet bij chemische overbelasting van het lichaam. In een volgende faze kunnen volgens hem ook onder meer colitis, arthritis, rhinitis, dermatitis e.d. optreden, en nog later zelfs orgaanbeschadiging, al dan niet van auto-immune aard. [5])

Definitie

In Archives of Environmental Health van mei-juni 1999 werd een consensusdefinitie van MCS gepubliceerd [8]. Daarin wordt MCS omschreven aan de hand van een aantal klinisch-diagnostische criteria:

 • de symptomen zijn reproduceerbaar middels herhaalde chemische blootstelling;
 • de aandoening is chronisch;
 • lage niveau's van blootstelling (lager dan voorheen en dan algemeen getolereerd) resulteren in symptomen;
 • symptomen verbeteren wanneer de uitlokkende stoffen verwijderd worden (maar het probleem blijft wel)
 • responsen treden op bij verschillende chemisch niet-gerelateerde stoffen;
 • symptomen doen zich voor in meerdere orgaan-systemen.

Potentieel invaliderend

Voor mensen met MCS kan de situatie zeer problematisch worden. Dat deze aandoening invaliderend kan zijn wordt inmiddels door een aantal overheidsinstanties erkend, waaronder het 'U.S. Dept. of Housing and Urban Development' en de 'U.S. Social Security Administration' [9]. De ministeries van gezondheid van Duitsland en Oostenrijk erkennen MCS als een lichamelijke ziekte onder de ICD-10 code T 78.4, onder hoofdstuk 19 verwondingen, vergiftigingen en bepaalde andere gevolgen van toxische oorzaken. [10,11] Het Japanse ministerie van gezondheid, dat eerder al SBS (sick building syndrome) erkende, is van plan per 1 oktober MCS toe te voegen aan de lijst van erkende ziekten. [12]

________________________

Noten
 1. Malcolm Hooper Ph.D., B.Pharm.C.Chem., MRIC, Emeritus Professor of Medicinal, in zijn verslag over zijn bezoek aan Colonel Allan E Limburg, dd 6 oktober 2003
 2. 'Prevalence of multiple chemical sensitivities: a population-based study in the southeastern United States', Caress SM, Steinemann AC, Am J Public Health. 2004 May;94(5):746-7.
 3. Multiple Chemical Sensitivity, MCS, Environmental Project no. 988, 2005, Danish Environmental Protection Agency
 4. 'A Report on Multiple Chemical Sensitivity (MCS)', The Interagency Workgroup on Multiple Chemical Sensitivity, 24 Augustus 1998
 5. 'Multiple Chemical Sensitivities - Facts, Fiction, Disability and the Law', Gail Sullivan Restivo van CSL
  http://www.lectlaw.com/filesh/csl01.htm
 6. 'Profile of Patients with Chemical Injury and Sensitivity' , Grace Ziem, Hames Mc Tamney, Environmental Health Perspectives 105, Supplement 2, March 1997.
 7. 'Multiple Chemical Sensitivities (MCS): What it is, what it is not, and how it is manifestsed', Dr Sheila Bastien, The New Reactor, Vol 11, No. 4: July, August 2001
 8. "Multiple Chemical Sensitivity: a 1999 consensus, Arch Environ Health 1999, May-June; 54(3): 147-9 abstract in vertaling hier op onze website
 9. Zie Noot 5.
 10. "Germany is the first country to recognise Multiple Chemical Sensitivity (MCS) as a physical disease", Christiane Tourtet, American Chronicle, 21 jan. 2009, vertaald op onze website
 11. "Multiple Chemical Sensitivity (MCS) recognised as a physical disease by Austrian Health Government" , Christiane Tourtet, American Chronicle, 21 jan. 2009, vertaald op onze website
 12. "Japan officially recognizes Multiple Chemical Sensitivity (MCS)" , Christiane Tourtet, American Chronicle, 21 jan. 2009, vertaald op onze website

Deze website is vrijblijvend informatief en is geen medisch advies. Raadpleeg steeds uw gediplomeerd medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Lees onze Disclaimer.
[ Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer - © - Privacy - Links - Contact ]