Voeding en
Gezondheid

Website Info - Privacy verklaring


Deze website houdt zelf geen gegevens bij van bezoekers en plaatst zelf geen cookies. We maken weliswaar gebruik van een website statistics service, nl. StatCounter.com, die een eigen privacy policy hanteert (die op op hun website kan geraadpleegd worden). Wij hebben daarbij geopteerd voor een door Statcounter aangeboden type statistiek dat geen gebruikt maakt van cookies en waarvoor Statcounter dus geen cookie plaatst op de PC van onze bezoekers.

Om de privacy van de bezoekers verder te beschermen, wordt bovendien voor de statistieken het IP-adres van de PC van bezoekers 'geanonimiseerd' of 'gemaskeerd' - dwz dat het laatste octet van het IP adres automatisch vervangen wordt door een O (vb IP adres 255.255.255.255 staat in de statistieken als 255.255.255.0). Welke statistieken gegenereerd worden kan u nazien in de privacy policy van Statcounter. Wij gebruiken deze statistieken enkel om onze website te optimaliseren.

Zoals geldt voor de gehele website, kan ook dit bericht gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Zie ook Disclaimer

 

DISCLAIMER
Artikels op deze website worden enkel weergegeven als vrijblijvende informatie en zijn geen vervanging voor een geneeskundige behandeling of geneeskundig of voedingsdeskundig advies van welke aard ook. Raadpleeg steeds uw geneesheer voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Lees verder...
disclaimer - privacy - contact - © - Links - Referenties