Voeding en
Gezondheid

Zuivel en kanker


De mogelijke rol van vrouwelijke geslachtshormonen in melk van zwangere koeien op de ontwikkeling van borst-, ovarium en corpus uteri kankers (abstract)

Voor deze website geautoriseerde vertaling van

The possible role of female sex hormones in milk from pregnant cows in the development of breast, ovarian and corpus uteri cancers.
Ganmaa D, Sato A.
Department of Environmental Health, Medical University of Yamanashi, Tamaho, Yamanashi 409-3898, Japan; Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, 665 Huntington Avenue, Boston, MA 02115, USA.
© Medical Hypotheses. 2005;65(6):1028-37, een uitgave van Elsevier.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=...

De aanhoudende stijging in incidentie van sommige hormoon-gerelateerde kankers over heel de wereld is een grote zorg. Hoewel oestrogeen-achtige substanties in het milieu de schuld kregen voor deze stijging, werd de mogelijke rol van endogeen oestrogeen van voedsel niet ruim besproken. We zijn bijzonder bezorgd over koemelk, die aanzienlijke hoeveelheden oestrogenen bevat. Wanneer we koemelk als een van de belangrijke routes van menselijke blootstelling aan oestrogenen vernoemen, is de algemene reactie van Westerse mensen dat "de mens nu al 2000 jaar koemelk drinkt zonder klaarblijkelijke schade." De melk die we nu consumeren is echter aanzienlijk verschillend van de melk van 100 jaar geleden. Anders dan hun op weiland grazende tegenhangers van 100 jaar geleden, zijn moderne zuivelkoeien gewoonlijk zwanger en blijven zij melk geven gedurende de laatste helft van hun zwangerschap wanneer de concentratie van oestrogenen in het bloed, en dus in de melk, toeneemt. De correlatie van incidentie en mortaliteitsgraad met omgevingsfactoren in landen overal ter wereld verschaft bruikbare aanwijzingen over de etiologie van kanker. In deze studie, correleerden we de incidentiegraad voor borst-, ovarium- en corpus uteri kankers (1993-97 van 'Cancer Incidence in Five Continents') met voedselinname (1961-97 van FAOSTAT) in 40 landen. Vlees was dichtst gecorreleerd met de incidentie van borstkanker (r=0.827), gevolgd door melk (0.817) en kaas (0.751). Stapsgewijze meervoudige regressie analyse (SMRA) identificeerde vlees als de factor die meest bijdroeg aan de incidentie van borstkanker ([R]=0.862). Melk was dichtst gecorreleerd met de incidentie van ovariumkanker (r=0.779), gevolgd door dierlijke vetten (0.717) en kaas (0.697). SMRA gaf aan dat melk plus kaas de grootste bijdrage leverde tot de incidentie van ovariumkanker([R]=0.767). Melk was dichtst gecorreleerd met kanker van het corpus uteri (r=0.814), gevolgd door kaas (0.787). SMRA leverde ook op dat melk plus kaas de meest significante bijdrage leverde aan de incidentie van corpus uteri kanker ([R]=0.861).

Tot besluit: toegenomen consumptie van voedsel dat afgeleid is van dieren kan schadelijke effecten hebben op de ontwikkeling van hormoon-afhankelijke kankers. Onder de voedingsgebonden risicofactoren, maken we ons meest zorgen over melk en zuivelprodukten omdat de melk die we vandaag drinken geproduceerd wordt van zwangere koeien, waarin de niveaus van oestrogeen en progesteron uitgesproken verhoogd zijn.

Translated and reprinted from Medical Hypotheses, 65(6):1028-1037, Ganmaa D, ©2005; with permission from Elsevier.

DISCLAIMER
Artikels op deze website worden enkel weergegeven als vrijblijvende informatie en zijn geen vervanging voor een geneeskundige behandeling of geneeskundig of voedingsdeskundig advies van welke aard ook. Raadpleeg steeds uw geneesheer voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Lees verder...
disclaimer - privacy - contact - © - Links - Referenties