Is terrorisme typisch voor de islam?

Terrorisme is van alle tijden en komt in alle culturen voor. Er zijn verschillende vormen van terreur: (1)

 • staatsterrorisme (een staat die terreur pleegt tegen de eigen burgers, of een staat die terreurgroepen steunt in het kader van de buitenlandse politiek);
 • links terrorisme (gericht tegen het kapitalisme - vb de Baader-Meinhof Groep);
 • rechts terrorisme (gericht tegen democratische instellingen en tegen vreemdelingen en joden, willen fascistisch syteem installeren;)
 • anarchistisch terrorisme (tegen regeringen en staatsleiders, kwam vooral voor ten tijde van het nationalisme van de periode 1870-1920);
 • terrorisme voor een bepaald doel (zoals door zgn. radicale ecologisten);
 • terrorisme als extreme vorm van verzet tegen een bezetting van een land;
 • religieus terrorisme (waarbij de daders zich op - een verdraaide interpretatie van - hun godsdienst inspireren.)

Wat de religieuze terreur betreft, deze komt in alle religies voor - dwz dat er in alle religies misdadigers zijn die zich op (een verdraaide interpretatie van) hun godsdienst beroepen om hun daden te legitimeren. Bijvoorbeeld:

'Islamitisch' terrorisme

 • GIA, dat met geweld een islamitische staat wou vestigen in Algerije.
 • Al Qaida - Noteer dat Al Qaida door velen niet als religieuze maar als politieke terreur beschouwd wordt. Wat Al Qaida betreft, zie ook de BBC documentaire "The Power of Nightmares", waarvan een korte samenvatting op Wikipedia staat ).
De islam wijst terrorisme overigens ondubbelzinnig af - 2 jaar voor 9/11 was er al een fatwa tegen bin en ook de aanslagen van 9/11 en andere aanslagen werden en worden door muslims krachtig veroordeeld (zie op onze website fatwas tegen terrorisme en worden de meeste zelfmoordaanslagen door muslims gepleegd?).

'Christelijke' terroristen(2)

 • NLFT (National Liberation Front of Tripura) is een Indische terreurgroep die tot één van detien meest actieve terreurbewegingen van de wereld gerekend wordt. Zij beroepen zich op het christendom, willen naar eigen zeggen het "Koninkrijk van Christus" uitbreiden in Tipura.(3)
 • The Lord's Resistance Army dat in Oeganda gewapend verzet pleegt tegen de regering en daarbij allerhande misdaden tegen de mensheid begaat (moord, verkrachtingen, verminkingen, ontvoeringen enz) beroept zich op een mengeling van christelijke geloofsovertuigingen en eigen spirituele overtuigingen.(4)
 • De Ku Klux Klan in de VS baseerde hun overtuigingen en terreurdaden op een christelijke basis. Ze wilden "de protestantse christelijke waarden herinvoeren met alle mogelijke middelen" en beschouwen Jezus als de "eerste klansman".
 • Een aantal aanslagen van het Amerikaanse Army of God, dat in de VS dokters executeert die abortus uitvoeren, werden gelinkt aan individuen en groepen die banden onderhouden met christelijke patriottische bewegingen.
 • The Concerned Christians werden uit Israël gedeporteerd omdat zij ervan verdacht werden aanslagen te beramen op de heilige plaatsen in Israël - zij dachten dat hun dood hen naar de hemel zou leiden.
 • Anders Behring Breivik die in 2011 een bloedbad aanrichtte in Noorwegen omschreef zichzelf als een 'christelijk kruisvaarder' en motiveerde zijn daden deels vanuit een extreem-rechts, deels vanuit een christelijk religieus motief. Hij vond met name dat migranten de traditionele christelijke waarden ondermijnen.

'Joods religieus' terrorisme (5)

 • Baruch Goldstein pleegde in 1994 een aanslag in Hebron, waarbij 29 muslim doden vielen en 125 gewonden.
 • In 2005 vermoordde Eden Natan-Zada vier Israëlische Arabieren in wat door de toenmalige premier Ariel Sharon omschreven werd als "weerzinwekkende daad door een bloeddorstige joodse terrorist"
 • Yigal Amir, die in 1996 Yitzhak Rabin in 1995 vrmoordde, zei dat hij "handelde op bevel van God" en wordt omschreven als religieus gemotiveerde terreur.

'Boeddhistisch' terrorisme (6)

 • Aum Shinrikyo, bekend van de aanslag met saringas op de metro in Tokio, is geïspireerd op een mengsel van boeddhisme en hindoeïsme.
 • Meer recent is er de boeddhistische terreur tegen muslims in Myanmar (zie o.a. foto van de monnik Wirathu, bijgenaamd de Bin Laden van Birma, op de cover van Time Magazine met als opschrift: 'The Face of Buddhist Terror'). Bij boeddhistische lynchpartijen tegen muslims werden al zeker 200 muslims vermoord; meer dan 125.000 muslims werden uit hun huizen verdreven en in kampen ondergebracht. Zie ook artikel in De Wereld Morgen: 'Etnische zuivering in Birma'.

Voor cijfers over terreur in Europa, zie ons artikel Wie pleegt de terreuraaslagen in Europa?

_________________________
Noten
 1. Terrorisme voor of tegen God?" (Koran Notities)
 2. Christian Terrorism (Wikipedia)
 3. National Liberation Front of Tripura (Wikipedia)
 4. What is the Lord's Resistance Army? (Christian Science Monitor, 8 november 2011)
 5. Jewish Religious Terrorism(Wikipedia)
 6. Zie 1.