Is er bewijs voor het bestaan van God?

Er wordt gezegd dat Al-Ghazali, een bekend islamitisch geleerde, op een keer op straat aan het wandelen was en omringd was door mensen die hun enthousiasme en bewondering voor hem uitdrukten.

Een oude vrouw was niet bepaald onder de indruk van wat ze zag. Ze vroeg de man wie hij was.

Iemand merkte op: "Ken jij hem dan niet? Hij is het die duizend bewijzen kent voor het bestaan van God".

De oude vrouw antwoordde: "En dan? Had hij geen duizend twijfels gehad, hij zou hij geen duizend bewijzen nodig gehad hebben".

Dit verhaal leert ons dat elk mens voor zichzelf bepaalt welke mate van bewijs hij nodig heeft.

De Koran stelt alvast dat er in de natuur vele tekenen zijn voor het bestaan van God. In de 'Schepping' is de Schepper herkenbaar.

"Waarlijk in de hemelen en op aarde zijn er tekenen voor hen die geloven." (Koran 45:3)
"In de schepping van de hemelen en de aarde en het verschil van nacht en dag zijn tekenen voor mensen die verstand hebben, die God staande, zittende en op hun zij liggende gedenken en die over de schepping van de hemelen en de aarde nadenken." (Koran 3:190)
"Hij is het die voor jullie de sterren gemaakt heeft, opdat jullie daarmee de goede richting vinden in de duisternis van het vasteland en de zee; Wij hebben de tekenen uiteengezet voor mensen die weten." (Koran 6:97)
"En Hij is het die vanuit de hemel water liet vallen. Wij brengen daarmee plantengroei van allerlei soorten voort - Wij hebben daardoor frisse groene planten voortgebracht waaruit Wij opeengepakte zaadkorrels voortbrengen en uit de palmen, uit de bloeikolf ervan, laaghangende deeltrossen - en ook tuinen met wijnstokken, olijf- en granaatappelbomen die deels wel en deels niet op elkaar lijken. Kijk naar de vruchten ervan, wanneer zij vrucht dragen, en naar het rijp worden ervan; daarin zijn zeker tekenen voor mensen die geloven" (Koran 6:99)