Hoe reageren muslims op de aanslag in Boston?

De daders van de aanslag in Boston blijken volgens recente berichten twee muslims te zijn. De terroristische aanslag werd meteen veroordeeld door muslims. Zij deden dat zowel lokaal in Boston, nationaal in Amerika als internationaal (zoals zij in het verleden trouwens ook andere aanslagen veroordeelden. Islam en de shariah veroordelen terreur immers ondubbelzinnig, terreur is volgens de islam één van de weinige misdaden waarvoor de doodstraf kan uitgesproken worden). Hierna een kleine greep uit de talloze voorbeelden:

Internationaal

Onder meer Ayatollah Sayed Ali Khameni, de hoogste geestelijke leider van Iran, veroordeelde de aanslag in Boston (eigen vertaling)

Ayatollah Sayed Ali Khameni, geciteerd in een artikel in Iran's View, zei: "Gebaseerd op de islamitische leer, veroordeelt de Islamitische Republiek elke vorm van aanval op onschuldige mensen, ongeacht of deze plaatsvindt in Boston of Peshawar of Bagdad of Syrië"

bron: Iran's View

De politieke vleugel van de Muslim Brotherhood in Egypte vaardigde volgende verklaring uit (eigen vertaling):

"De Partij voor Vrijheid en Rechtvaardigheid (The Freedom and Justice Party (FJP)) verwerpt de bomaanslagen die gepleegd werden in de Amerikaanse stad Boston als ontoelaatbaar. De FJP biedt haar innige deelneming en plechig medeleven aan aan het Amerikaanse volk en aan de families van de slachtoffers en wenst hen een spoedig herstel.

De Islamitische Shariah (wetgeving), die door de FJP aanvaard wordt als referentiekader, veroordeelt met klem aanslagen op burgers en het terroriseren van onschuldige mensen, ongeacht hun geloof, ras, kleur of geslacht.

De gruwelijke aanslagen vandaag in Boston benadrukken de noodzaak voor de internationale gemeenschap om zich te verenigen met het oog op het bereiken van rechtvaardigheid en een fatsoenlijk leven voor alle volkeren en gemeenschappen om te verzekeren dat dergelijke gewelddadige en tragische misdaden zich niet herhalen."

bron: Muslim Brotherhood

Eerwaarde Heer Dr. C. Welton Gaddy van de Interfaith Alliance (met 185.000 leden van 75 geloofstradities), vestigt intussen de aandacht op het volgende (eigen vertaling):

"Ongeacht de religieuze achtergrond of de etnitische oorsprong van de verdachten, zegt dit niet meer over de achtergrond van de gemeenschap waaruit zij voortkomen dan de daden van Timothy McVeigh zeiden over de christenen wanneer hij 18 jaar geleden in Oklahoma City het Alfred P. Murrah overheidsgebouw opblies.

De daden van de zieke personen achter deze terroristische aanslag hebben al de levens van veel te veel mensen verwoest. We kunnen hen niet toestaan verdere schade te veroorzaken door toe te laten dat hun daden een inspiratie zouden zijn voor haat en geweld tegen muslims, andere religieuze minderheden, en mensen die verondersteld worden te behoren tot deze verguisde minderheidsgroepen. Dat soort collectieve straf gaat in tegen alles waarvoor we staan als Amerikanen."

Bron: Interfaith Alliance

Nationaal

Nihad Awad, afgevaardigde bestuurder van CAIR (Council on American-Islamic Relations) stelde (eigen vertaling)

"Net als Amerikanen van alle achtergronden, veroordelen Amerikaanse muslims in de sterkst mogelijke bewoordingen de laffe bomaanslag op de deelnemers en toeschouwers van de Boston Marathon.

Wij roepen mensen van alle geloofsovertuigingen op om te bidden voor de slachtoffers en hun geliefden en voor het spoedig herstel van de gewonden. We roepen ook op voor een snelle aanhouding en bestraffing van de daders.

Terwijl de spirituele maatregelen kunnen helpen als troost voor het fysiek en emotioneel lijden, doen we ook een beroep op muslims en anderen in de omgeving van Boston om bloed te geven via het Rode Kruis als een concrete blijk van steun voor de bomaanslag slachtoffers. Degenen die deelnamen aan de marathon of aan het kijken waren moeten contact opnemen met de autoriteiten met mogelijke ooggetuigeninformatie die ze kunnen hebben."

Bron: CAIR

CAIR ondervoorzitter Awad herhaalde dat de muslimgemeenschap daden van terrorisme in al zijn vormen consistent veroordeelt en verwees daarbij naar een lijst op de website van CAIR waarbij terreurdaden uit het verleden telkenmale veroordeeld werden.

Ook tal van andere Amerikaanse muslimorganisaties vaardigden verklaren uit waarin ze de aanslagen veroordelen en waarin zij benadrukken dat terroristen geen plaats hebben in de muslimgemeenschappen. (zie vb dit perspericht dat via PRNewsWire verspreid werd.)

Lokaal:

De Islamitische Organisatie van Southern Tier (IOST, Boston) vaardigde volgende verklaring uit (eigen vertaling) :

Van de Raad van Toezicht en het Bestuur van de Islamitische Organisatie van de Southern Tier (IOST):

"We zijn diep beroefd door de tragische explosies bij de aankomstlijn van de Boston Marathon en de daaruit voortvloeiende doden en gewonden onder de onschuldigde omstanders en hardlopers. We zijn solidair met de mensen van Boston in het veroordelen van deze daad van terrorisme en in het bidden voor de slachtoffers en hun families in deze tijd van verdriet.

Het IOST, in samenwerking met andere plaatselijke organisaties, verzamelt fondsen om de hulpverlening in Boston te ondersteunen. In dit verband vragen wij de gemeenschap van Southern Tier, en in het bijzonder leden van het IOST, om hun donaties naar het Centrum te sturen, onder vermelding van 'Boston Marathon Tragedy Relief' op uw cheque of omslag'."

bron: IOST

Op volgende website kan u (na een inleiding) ook een lange lijst raadplegen van hoe aanslagen in het verleden telkens veroordeeld werden door muslimleiders http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert37.htm - - nog steeds, echter, zijn er mensen die beweren dat muslims terreur niet veroordelen of dat terreur typisch is voor de islam...

We herinneren er ook aan dat terreur van alle tijden is, van alle culturen is, zowel religieus als niet-religieus als religieus (in alle religies , ook in het christendom, het jodendom, het boeddhisme enz.). Uit cijfers van Europol blijkt ten andere ook dat er in 2007 in Europa in totaal 583 (verijdelde, mislukte of geslaagde) aanslagen waren en dat er daarvan VIER gepleegd of beraamd werden door muslims. De rest werd overwegend gepleegd door baskische en corsicaanse separatisten.1. Zie ook: Vonden muslims de zelfmoordvest uit? .

_________________________
Noten
  1. WHO SPEAKS FOR ISLAM? What a Billion Muslims Really Think, By John L. Esposito and Dalia Mogahed, zoals gemeld in een artikel op de website van Commonground News.