Copyrights - Auteursrechten en naburige rechten

Alles wat deze site tot deze site maakt, met inbegrip van inhoud en grafische elementen, is beschermd door onze auteurs- en naburige rechten.

Geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze informatie voor distributie via gedrukte of electronische vorm is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Voor de geciteerde bronnen blijven alle copyrights van de oorspronkelijke auteurs nverminderd gelden. De oorspronkelijke auteurs staan ook steeds duidelijk vermeld. Voor een aantal citaten en bronnen die weergegeven werden werd toelating gevraagd van de oorspronkelijke auteurs/Copyright houders. Dit is evenwel niet noodzakelijk altijd gebeurd. Dergelijke citaten uit grotere werken gebeuren zuiver om informatie ter beschikking te stellen aan diegenen die erom vragen door op een link te klikken en vallen onder wat men "fair use" noemt van door auteurs- en naburige rechten beschermd materiaal. Andere citaten haalden we uit wat men noemt "public domain" bronnen.

Zie ook Disclaimer.