Disclaimer

Hierna volgt de obligate wettelijke disclaimer

Het gebruik van deze site is volledig op risico van de bezoeker/gebruiker. De webmaster/auteur/eigenaar van deze site kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid of om het even welk ander kenmerk van deze site, noch voor het gebruik van deze site, noch voor om het even welk gevolg van het gebruik van deze site.

De gegevens op onze website zijn zuiver van informatieve aard en zijn geheel vrijblijvend.

De Website Owner(s) en maker(s) dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor het hier gepresenteerde materiaal noch voor de correctheid of om het even welk ander kenmerk ervan en kunnen niet (direct of indirect) aansprakelijk gehouden worden tegenover wie ook voor het hier verstrekte materiaal, noch voor het gebruik ervan noch voor gevolgen van het gebruik ervan van welke aard ook.

Gebruik van deze site is volledig op verantwoordelijkheid en risico van de bezoeker.

De inhoud van de site (met inbegrip van deze voorwaarden) kan worden aangevuld, aangepast, gewist, enz. zonder verwittiging.

Het citeren van bronnen betekent niet noodzakelijk dat wij het met deze bronnen eens zijn en betekent nog minder dat wij het met andere publicaties of uitspraken van deze bronnen eens zijn. Citaten worden gegeven ter illustratie, ter verduidelijking, ter informatie, enz. van een bepaald punt.

Het aanhalen van, weergeven van of linken naar artikels van andere websites is enkel ter informatie of ter illustratie van een bepaald punt en betekent geenszins dat wij wat met deze of andere uitspraken van deze websites akkoord gaan.