Wat zeggen de Koran en de Shariah over terreur en terroristen?

Bij velen leeft de overtuiging dat islam en de shariah terreur voorschrijven en goedkeuren. In de ontelbaar vele fatwa's en verklaringen tegen terreur die in de jaren voorafgaand aan de aanslagen in Amerika op 9/11 in 2001 , in de dagen onmiddellijk daarop volgend, alsook naar aanleiding van alle aanslagen sedertdien uitgevaardigd werden en waarin muslims wereldwijd terreur telkenmale krachtig veroordeelden, wordt gesteld dat terreur volgens de Koran en de Shariah een misdrijf is van 'Hirabah' (oorlogvoering tegen de samenleving), en wordt telkens gesteld dat daarvoor koranvers 5:33-34 van toepassing is:

"De vergelding van hen die tegen God en Zijn gezant oorlog voeren en erop uit trekken om op de aarde verderf te zaaien zal zijn, dat zij ter dood gebracht zullen worden, of gekruisigd, of dat hun handen en hun voeten aan tegenovergestelde kanten worden afgehouwen, of dat zij uit het land verbannen worden. Dat is voor hen een schande in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals is er voor hen een geweldige bestraffing. Afgezien van hen die berouw tonen voordat jullie hen overmeesteren. Weet dan dat God vergevend en barmhartig is."

Volgens de islamitische jurisprudentie betekent dit dat volgens de islam en de shariah, voor de daders van terrorisme zware gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf gelden.

In dergelijke fatwa's staat bovendien dat muslims verplicht zijn informatie waarover zij beschikken over verdachte handelingen te melden aan de politie. Deze verplichting geldt zowel in muslimlanden als in niet-muslimlanden overigens.

Niets in de islam kan terreur legitimeren. Een zeer gedetailleerde uiteenzetting over wat de islam, de koran, de hadiths en de shariah zeggen over terreur en waarin geen spaander overeind blijft van wat terroristen zeggen, kan u vinden in een 528 pagina's tellende fatwa: "Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings (Islamic Classical Sciences)" geschreven door Shaykh -ul-Islam Dr Muhammad Tahir ul Qadri. Deze fatwa werd officieel geëndosseerd door Al Azhar.

Verre van door de islam, de koran of de shariah voorschreven te worden, is terreur dus ook volgens de islam een zware misdaad.

Dat niet alleen ook de religieuze gezagsdagers zeggen dat de islam terreur verbiedt [1], maar dat ook de overgrote meerderheid van muslims dat doen, blijkt uit een zeer grootschalig onderzoek van tienduizenden muslims in 35 landen met een overwegend islamitische bevolking.[2,3]

In de meeste muslimlanden geldt de shariah NIET. Ongeacht of de sharia geldt of niet, ook in muslimlanden worden terroristen gearresteerd, voor de rechtbank gebracht en indien schuldig bevonden veroordeeld tot gevangenisstraffen en soms zelfs tot de doodstraf. (noteer echter dat de doodstraf in ongeveer de helft van de landen waar muslims de grootste godsdienst vormen, afgeschaft is of onder moratorium staat).

Zie ook ons artikel: De kwestie islam en terreur - een overzicht.
___________________________
Noten

  1. Zie "Terrorisme voor of tegen God?, Koran Notitie No 14, voor een grondige analyse over wat de islam zegt over terreur.
  2. "Who Speaks for Muslims- What a Billion Muslims Really Think", John L. Esposito & Dalia Mogahed, Gallup Press, 2007
  3. Samenvtting van : "Who Speaks for Muslims- What a Billion Muslims Really Think", John L. Esposito & Dalia Mogahed, Gallup Press, 2007