Hoeveel geld krijgt de muslimgemeenschap van de belgische staat? En hoeveel krijgen de katholieken?

In 2009 gaf de staat in totaal ruim 91 miljoen euro aan alle erkende religieuze en levensbeschouwlijke gemeenschappen voor het betalen van het religieus personeel. Daarbij wordt het geld zodanig verdeeld dat voor de katholieken het aantal inwoners van een parochie telt (niet het aantal aanhangers), terwijl andere godsdiensten betoelaagd worden volgens het aantal effectieve aanhangers. Dit leidde in 2009 tot volgende cijfers (in euro) voor de wedden van personeel van levenschouwingen:

Katholiek71.806.780 €
Vrijzinnig-humanistisch8.166.144 €
Islamitisch4.338.273 €
Protestants3.671.858 €
Orthodox1.445.687 €
Israëlitisch965.434 €
Boeddhistisch941.076 €
Anglicaans515.829 €
TOTAAL91.851.381 €

bron: Rapport werkgroep Magitis/Christians, cijfers 1 juli 2009, geciteerd in De koek is te katholiek in België - ongelijke financiering erediensten en levensbeschouwingen (MO Mondiaal Nieuws, 30 maart 2011)