Zijn er goede en slechte muslims?

Om deze vraag te beantwoorden, bekijken we eerst een voorbeeld van een terrorist in Europa, om vervolgens te bekijken hoe het nu zit met muslims.

In 2011 pleegde de gewelddadige extreem-rechtse Anders Breivik een terreuraanslag in Noorwegen. Hij veroorzaakte een bloedbad op een zomerkamp van linkse jongeren. Daarbij doodde hij 77 mensen. Voordien had hij ook een bomauto tot ontploffing gebracht waarbij 8 mensen de dood vonden en minstens 209 gewonden vielen.

Was Anders Breivik een slechte democraat en zijn de mensen die geen geweld gebruiken en die zijn terreur afkeuren goede democraten? Neen. Het gedachtegoed van Anders Breivik is helemaal niet democratisch, hij is een zware crimineel.

Volgens de cijfers van Europol werden de voorbije zeven jaar in Europa 1.346 aanslagen verijdeld, uitgevoerd of mislukt. Slechts 41 daarvan of 3,05% waren het werk van muslimterroristen, terwijl de 1.305 (96,95%) andere aanslagen gepleegd werden door daders die zich naar eigen zeggen op links, rechts, separatisme, single issue of andere redenen inspireerden. Sommigen zouden die 96% van de aanslagen het werk van "eigen volk" noemen. Voor de cijfers per jaar van Europol, zie ons artikel: Wie pleegt de terreuraanslagen in Europa?.

Noemt men de daders van de 1.305 van de 1.346 aanslagen in Europa - of van de aanslagen die in naam van andere modellen elders ter wereld gepleegd worden die niets met muslimterreur te maken hadden - "slechte democraten" en diegenen die geen aanslagen plegen "goede democraten", of "slechte christenen", "slechte linksen", "slechte rechtsen" enz? Neen. Welnu, ook voor de islam is het geen kwestie van goede en slechte muslims. Terroristen zijn ook volgens de islam misdadigers. Hun ideologie, hun handelen, is geen islam.

De cijfers minimaliseren de zaak ook niet, er gaat een reële en toenemende dreiging uit van de zgn. "muslimterreur", maar het blijft wel gaan om een minderheid van de aanslagen in Europa.

Terroristen zijn ook volgens de islam, de koran en de shariah zware misdadigers.

Immers, de koran, hadiths, de islam en de shariah beschouwen terreur als een zware misdaad tegen de samenleving waarvoor de zware gevangenisstraffen en zelfs doodstraf kan uitgesproken worden. Alle vooraanstaande muslimgeleerden wereldwijd zijn het daarover eens en herhalen dat al van voor de aanslagen van 11 september in 2001, ze herhalen dat ook al de hele tijd sedertdien. Er zijn ook talloze fatwas tegen terreur (ook n.a.v. 9/11) uitgevaardigd. In de meeste landen waar muslims de grootste godsdienst vormen geldt de shariah niet, maar ongeacht of de shariah er geldt of niet, worden ook in muslimlanden terroristen gearresteerd, voor de rechtbank gebracht, indien schuldig bevonden gevangen gezet of zelfs ter dood veroordeeld en geëxecuteerd (merk wel evenwel op dat in ongeveer de helft van de landen waar muslims de grootste godsdienst vormen, de doodstraf afgeschaft is of onder moratorium staat). In zowat alle muslimlanden lopen ook, soms al een decennium, contra-ideologische projecten tegen terrorisme, voert men campagnes tegen extremisme en promoot men de kernwaarden van de islam zoals vrede en verdraagzaamheid. Ook muslimlanden nemen deel aan luchtbombardementen tegen IS.

Het is dus geen kwestie van goede en slechte muslims, terroristen zijn volgens de islam zware misdadigers, net zoals Anders Breivik geen kwestie is van goede of slechte democraat te zijn, geen goede of slechte christen (hij vond het immers ook noodzakelijk het "christelijke westen" te verdedigen), hij is kortweg een zware misdadiger.

In alle modellen en alle godsdiensten komt terreur voor. Het probleem is niet links of rechts of separatisme en nationalisme of christendom, boeddhisme, hindoeïsme, islam, marxisme of wat ook, het probleem is terreur.

Wat in het Westen "jihadisten" genoemd wordt, zijn volgens de islam en muslims *geen* jihadisten, het zijn terroristen.

Zie ook: Zijn er twee soorten islam, vredelievende en gewelddadige? .