Waarom weigeren sommige muslims een vrouw een hand te geven?

In sommige Amerikaanse streken, met name in de 'Bible Belt' is het de gewoonte dat mannen elkaar met een handdruk begroeten terwijl men een vrouw geen hand geeft maar haar met een hoofdknikje begroet. In Indië begroeten mensen elkaar met namaste (een lichte buiging met samengehouden handen) - een handdruk wordt daar als een vijandig gebaar beschouwd. Ook bij muslims is een handdruk geen gewoonte.

In de islam rust geen taboe op seksualiteit, het wordt er beschouwd als een gewone behoefte, zoals men behoefte heeft aan eten en drinken. Seksualiteit wordt er beschouwd als iets intiem dat men enkel binnen het huwelijk deelt. Om een huwelijk te beschermen wordt alles dat aanleiding kan geven tot (verleiding tot) seks buiten het huwelijk, ontmoedigd - men wil de kat niet bij de melk zetten. Lichamelijke aanrakingen zouden een seksuele betekenis kunnen hebben en worden daarom vermeden. En dat geldt dus ook voor een handdruk. Geen handdruk geven is volgens de islam een teken van respect voor diegene die men begroet en voor diens integriteit. Het is daarbij evenwel zo dat niet alleen een man een vrouw geen handdruk geeft, maar dat ook een vrouw een man geen handdruk geeft. Een handdruk wordt er, in beide richtingen, beschouwd als een schending van iemands lichamelijke integriteit. Het heeft dan ook niets te maken met een vermeende minderwaardigheid of vermeende onreinheid van een vrouw, want ook een vrouw zal een man geen handdruk geven. Het niet geven van een handdruk is vanuit islamitisch perspectief juist een teken van respect voor diegene die men begroet en voor diens integriteit.

Deze regel uit de leer is rekkelijk in die zin dat nogal wat geleerden van mening zijn dat in strikt zakelijke aangelegenheden en in omgang met andere culturen waar andere gebruiken gelden en waar met zekerheid geen element van verleiding kan spelen, een handdruk (van een man aan een vrouw of van een vrouw aan een man) toegestaan kan worden, hoewel het niet de voorkeur geniet. In ieder geval, echter, schrijft de islam voor dat mensen elkaar vriendelijk en respectvol moeten begroeten. Zo zei profeet Mohamed :

"De persoon dichtst bij God is diegene die eerst groeten aanbiedt." (Uitspraak van Profeet Mohamed, gemeld door Abu Umamah Sudaiy bin Ajlan Al-Bahili, in de collectie van Abu Dawud)

Ook de Koran stelt:

"En wanneer men jullie met een groet begroet, groet dan op een betere manier terug of beantwoordt de groet. God rekent over alles af." (Koran 4:86)

Andere artikels op onze website bespreken andere rechten van de vrouw (zie bv. inleiding bij vrouwenrechten - gelijkwaardigheid - bestaanszekerheid en recht op bezit - gewetensvrijheid - politieke rechten - seksuele rechten - recht op onderwijs - economische rechten - erfenisrechten - rechten in de rechtspraak - recht op werken - hoofddoek?).