Hoeveel muslims zijn er in België?

België telt bijna 10,5 miljoen inwoners (1). Volgens een artikel in De Standaard (2) uit 2010 zijn 623.000 daarvan muslims. Dit komt neer op 6% van de bevolking. Anders gezegd:
op 100 Belgen zijn er 6 muslims.

                            
                           
                           
                           

 

Ter vergelijking:
Egypte telt ongeveer 83,5 miljoen inwoners. 90% daarvan zijn muslims, 10% (= 8,3 miljoen) zijn christenen. Anders gezegd,
op 100 Egyptenaren zijn er 10 christenen. (3)

                            
                         
                         
                         
____________________________
Noten
  1. 'The World Factbook - Belgium', Central Intelligence Agency (CIA).
    url: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/be.html.
  2. 'België telt 623.000 moslims', De Standaard on-line, 17 november 2010.
    url: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101117_006.
  3. 'The World Factbook - Egypt', Central Intelligence Agency (CIA).
    url: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html