Is een hoofddoek een teken van onderdrukking?

In het Westen wordt het dragen van een hoofddoek door muslimvrouwen vaak aanzien als een symbool van onderdrukking. Maar hoe zien muslims dat?

Diverse strekkingen in de islam zijn niet eens of een hoofddoek nu verplicht is of niet. Volgens sommige geleerden is het dragen van een hoofddoek een religieuze verplichting, net zoals de vijf dagelijkse gebeden een religieuze verplichting zijn. Volgens andere geleerden is een hoofddoek aanbevolen maar niet verplicht.

Muslimvrouwen die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen - ook Westerse vrouwen die zich bekeren tot de islam - omschrijven het dragen van een hoofddoek vaak als een teken van de emancipatie, de persoonlijke bevrijding en het zelfrespect dat zij herwonnen hebben door de islam. Door het dragen van een hoofddoek en losse kledij, worden vrouwen op hun waarde als persoon aangesproken, vinden zij, en niet omdat zij als seksueel lustobject aanzien worden. Vrouwen die voor de hoofddoek kiezen, vinden dit erg bevrijdend.

Het is belangrijk op te merken dat er in de islam zowel voor mannen als voor vrouwen een aantal algemene kledingsvoorschriften bestaan. Zo mag de kledij van mannen en vrouwen niet strak zitten en moet men zich decent kleden. Dit is een soepele regel die in verschillende culturen anders ingevuld kan worden.

Andere artikels op onze website bespreken andere rechten van de vrouw (zie bv. inleiding bij vrouwenrechten - gelijkwaardigheid - bestaanszekerheid en recht op bezit - gewetensvrijheid - politieke rechten - seksuele rechten - recht op onderwijs - economische rechten - erfenisrechten - rechten in de rechtspraak - recht op werken - handdruk?).