Islam over terreur - een overzicht
Dit artikel biedt een overzicht van verschillende dimensies van de kwestie islam en terreur.

1. Theologisch

Islam, de koran, de hadiths en de shariah veroordelen terreur als een "misdaad tegen de samenleving" waarop zware straffen staan en waarvoor zelfs de doodstraf kan uitgesproken worden. Dit is geen kwestie van interpretatie van de koran. De Koran, als woord van God beschouwd, kan men immers niet lezen zoals men wil. De koran zelf bevat methodologische instructies over hoe men de betekenis van verzen moet zoeken en over hoe men te werk moet gaan om te onderzoeken wat de koran, de hadiths en de islam over iets zeggen. Terroristen negeren om te beginnen al deze koranische methodologische verzen en lezen de koran op z'n terroristisch. Met de methode van de schaar knippen ze alles weg dat niet in hun kraam past en dat hen verbiedt te handelen zoals ze doen. Ze gooien anders gezegd delen van de koran en hadiths weg, en vormen een eigen verhaal op grond van knip-en plakwerk. Een uitgewerkt voorbeeld daarvan kan u vinden in ons artikel Dood aan wie de profeet bespot? Hadden de terroristen in Parijs de koran aan hun kant?.

Dat terrorisme tegen God is en dus een zwaar misdrijf is, wordt vanuit de koran geargumenteerd in "Terrorisme voor of tegen God?", Koran Notitie No 14.

Niets in de islam kan terreur legitimeren. Een zeer gedetailleerde uiteenzetting over wat de islam, de koran, de hadiths en de shariah zeggen over terreur en waarin geen spaander overeind blijft van wat terroristen zeggen, kan vinden u in een 528 pagina's tellende fatwa: "Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings (Islamic Classical Sciences)" geschreven door Shaykh -ul-Islam Dr Muhammad Tahir ul Qadri. Deze fatwa werd officieel geëndosseerd door Al Azhar.

2. Muslims, hun geleerden, hun organisaties en hun overheden

Al van voor 9/11 werd terreur door muslims, hun organisaties, hun geleerden en hun overheden krachtig veroordeeld, de aanslagen van 9/11 2001 in Amerika werden wereldwijd en massaal door muslims, hun geleerden, hun organiaties en hun overheden veroordeeld met verklaringen en fatwas tegen terreur, elke aanslag sedertdien werd door hen veroordeeld, derhalve ook de aanslagen in Parijs van januari 2015 (Charlie Hebdo) en de aanslagen van november 2015 (Bataclan). De hoogstgeplaatste religieuze gezagsdragers van de muslimwereld veroordelen de extreem rechtste terreurgroep Islamitische Staat als strijdig met de islam, en vaardigden er ook al talloze fatwas tegen uit.

Dat niet alleen ook de religieuze gezagsdagers zeggen dat de islam terreur verbiedt [1], maar dat ook de overgrote meerderheid van muslims dat doen, blijkt uit een zeer grootschalig onderzoek van tienduizenden muslims in 35 landen met een overwegend islamitische bevolking.[1,2]

3. De praktijk in muslimlanden

  • In veruit de meeste muslimlanden geldt de shariah NIET. Maar ongeacht of de shariah geldt of niet, in muslimlanden wordt terreur van rechtswege beschouwd als een zwaar misdrijf. Ook in muslimlanden worden terroristen veroordeeld tot gevangenisstraffen en soms zelfs de doodstraf (noteer echter dat de doodstraf in ongeveer de helft van de landen waar muslims de grootste godsdienst vormen, afgeschaft is of onder moratorium staat).
  • Vanuit de islam zijn muslims ook verplicht de politie te helpen bij het opsporen van daders alsook alle informatie die zij hebben over mogelijke voorbereidingen van een aanslag aan de politie te melden. Deze verplichting wordt ondersteund door verschillende fatwa's, zoals bijvoorbeeld deze fatwa naar aanleiding van 9/11 in Amerika in 2001, waarin overigens muslimsoldaten in het Amerikaans leger de expliciete toestemming gaf om mee te strijden tegen de terroristen, wie zij ook zouden blijken te zijn.

4. Terrorisme is geen jihad

Jihad betekent er in alle omstandigheden naar streven het beste te doen, terrorisme daarentegen is een zware misdaad. Ook Belgische geleerden verklaarden dit reeds herhaaldelijk zoals blijkt uit fragmenten van VRT journaals. :

  • In april 2013 riepen imams jongen op niet naar Syrië te gaan. Dit is geen jihad, zeiden ze:
    Moslimgeleerden roepen op om niet naar Syrië te gaan" (Het Journaal, 29 april 2013).
  • In mei 2013 verspreidden een twintigtal islamitische organisaties een op koran en hadiths gebaseerde beginselverklaring over de deelname van jongeren aan de strijd in Syrië. Volgens de imams, verenigingen van moskeeën en volgens theologen strookt deze strijd immers niet met de Koran:
    "Vechten in Syrië in strijd met de islam" (Het journaal, 8 mei 2013)

5. Muslims en de Belgische wetgeving

Muslims zijn vanuit de islam verplicht zich te houden aan de Belgische wetgeving. Zowel islam als de Belgische wetgeving veroordelen terreur.

6. Contra-terreur en contra-extremisme maatregelen

In zowat alle muslimlanden zijn contra-ideologische projecten en maatregelen van kracht waarbij enerzijds terrorisme en extremisme bestreden wordt, en anderzijds de islamitische kernwaarden van vrede en verdraagzaamheid worden beklemtoond en uitgedragen.

7. Militaire interventies tegen terreur

Ook muslimlanden nemen deel aan de luchtbombardementen tegen stellingen van IS in Irak en Syrië

8. Opvangen van vluchtelingen

90% van de Syrische vluchtelingen of om en bij de vier miljoen (cijfers jul2015) Syrische vluchtelingen worden opgevangen in de muslim majority landen Turkije, Jordanië, Libanon en Irak.

9. Aanslagen in Europa

In Europa zijn luidens cijfers van Europol 3.05% (41 van de 1.346) verijdelde, mislukte en geslaagde aanslagen van de voorbije zeven jaar het werk van terroristen die zich naar eigen zeggen (maar daarin tegengesproken door de alle vooraanstaande islamgeleerden) op de islam beroepen. De 96,95% (1.305 van de 1.346) andere aanslagen zijn van linkse, rechtse, separatistische, single issue of andere aard en worden gepleegd door wat sommigen "eigen volk" zouden noemen. Dat minimaliseert de zgn. "muslimterreur" uiteraard niet, de dreiging ervan vertoont overigens een toenemende tendens, maar het plaatst de zaken wel in context. Uit het feit dat terrorisme in alle modellen en in alle religies voorkomt alsook om niet-religieuze redenen gepleegd wordt - en dat blijkt ook uit de cijfers voor Europa - blijkt immers duidelijk dat niet links, niet rechts, niet separatisme, niet christendom, niet boeddhisme, niet jodendom, niet islam enz het probleem is, het probleem is terreur.

10. Terreur gepleegd door muslims

De meeste aanslagen door muslimterroristen vinden plaats in muslimlanden. Dit is geen oorlog tussen islam en het Westen. Integendeel, islam en het Westen delen hetzelfde standpunt: terreur is een zware misdaad.
___________________________
Noten

  1. "Who Speaks for Muslims- What a Billion Muslims Really Think", John L. Esposito & Dalia Mogahed, Gallup Press, 2007
  2. Samenvtting van : "Who Speaks for Muslims- What a Billion Muslims Really Think", John L. Esposito & Dalia Mogahed, Gallup Press, 2007