Moeten muslims een deel van de koran weggooien?

Sommigen zeggen dat koran terreur goedkeurt en dat muslims een deel van de koran moeten weggooien willen ze in het Westen aanvaard worden. Hoe zit het hiermee?

Om de koran te lezen moet men de methode volgen die door de koran zelf wordt voorgeschreven.

In ons artikel "Kan men de koran lezen zoals men wil?" legden we uit dat de koran een hele reeks methodologische verzen bevat die instructies inhouden over hoe men de koran moet lezen om de betekenis van de verzen te zoeken en om te zoeken wat de koran, hadiths en de islam over iets zeggen. De koran, beschouwd als woord van God, kan men dus niet lezen zoals men zelf wil, men moet de methode volgen die in de koran zelf uitgelegd wordt. [1] Dit houdt volgens alle rechtsscholen onder meer in dat alvorens men kan bepalen wat de koran en hadiths over iets zeggen, met eerst alle verzen en hadiths die op de zaak van toepassing zijn, als ook hun context, grondig moet bestuderen, een onderscheid moet maken tussen algemeen en specifiek, het allegorische moet onderscheiden enz.

Terroristen doen exact het omgekeerde. Zij hebben een eigen agenda en zoeken dan hier en daar een zin of vers of een lijstje verzen bij elkaar om hun eigen gelijk te proberen legitimeren. Ze gooien dus ganse delen van de koran weg. Dit werkten we voor u in een voorbeeld over "Dood aan wie de profeet bespot? - hadden de terroristen van Parijs de koran aan hun kant?", waarin we bespreken wat de koran en hadiths zeggen over hoe men moet reageren op spot, en wat terroristen daarvan maken. Uit die bespreking blijkt dat terroristen de methode van de schaar gebruiken; ze gooien alles uit de koran weg dat hun handelen verbiedt en dat niet in hun kraam past, en spinnen een eigen verhaal op grond van wat knip- en plakwerk uit de koran en hadiths. Dat zou zijn zoals uit het Belgisch strafwetboek citeren dat "doodslag geen misdrijf" is, en daaruit besluiten dat men volgens de Belgische wet mensen mag doden, daarbij negerend dat de wet ook zegt dat doodslag alleen in gevallen van wettelijke zelfverdediging geen misdrijf is, maar in alle andere gevallen wel. Door zo te werk te gaan zou men dus het model omkeren en het tegendeel beweren van wat er in de strafwet staat.

Het zijn de terroristen die delen van de koran weggooien.

De koran is niet mals voor diegenen die zo te werk gaan en voor diegenen die de in de koran zelf uiteengezette methode niet volgen, omdat zij niet zoeken naar de betekenis van de verzen maar een vooraf bestaande eigen ideologie hebben en vervolgens hier en daar wat verzen en hadiths bij elkaar sprokkelen om hun eigen gelijk een schijn van legitimiteit te geven. Zij scheppen zich dus een godsdienst naar het evenbeeld van hun eigen denken.

Wanneer men de koran, als woord van God beschouwd, leest volgens de methode die door de koran zelf voorgeschreven wordt, is het ondubbelzinnig duidelijk dat de koran terreur beschouwt als een misdaad tegen de samenleving, en dat daarop de zwaarste straffen staan met inbegrip van de doodstraf. De koran laat er geen twijfel over bestaan en veroordeelt terreur ondubbelzinnig.

Er is in de muslimgemeenschap ook een minderheid die de koran niet als letterlijk woord van God beschouwt, niet als openbaringsboek, maar de koran eerder beschouwt zoals christenen de bijbel beschouwen. Ook zij zeggen dat wie denkt dat men in de koran rechtvaardigingen voor terreur kan vinden, niets van de koran en de islam begrepen heeft, ook zij veroordelen terreur ondubbelzinnig.

Kortom, volgens de islam is terreur een zwaar misdrijf. Het is ook daarom dat muslims wereldwijd, hun geleerden en hun overheden terreur krachtig veroordelen, ze doen dat al van voor 9/11, ze deden dat massaal, ogenblikkelijk en wereldwijd naar aanleiding van de aanslagen in Amerika van 9/11 in 2001 met talloze fatwa's en verklaringen tegen de terreur, ze deden dat voor alle aanslagen sedertdien, dus ook voor de recente aanslagen in Parijs.

Ook in muslimlanden worden terroristen opgespoord, gearresteerd, voor de rechtbank gebracht en indien schuldig bevonden veroordeeld tot gevangenisstraffen of zelfs tot de doodstraf (noteer echter dat de doodstraf in ongeveer de helft van de landen waar muslims de grootste godsdienst vormen, afgeschaft is of onder moratorium). In zowat alle muslimlanden lopen er ook contra-extremisme maatregelen en projecten.

Moeten muslims dus de helft van de koran weggooien?

Integendeel. Het zijn de terroristen die de koran met een schaar te lijf gaan en delen uit de koran en hadiths weggooien.

Overigens, wat terrorisme betreft: zogenaamde "muslimterreur" is een ernstige bedreiging, maar de voorbije zeven jaar waren er in Europa volgens de cijfers van Europol 1.346 aanslagen die mislukt, verijdeld of gepleegd werden en daarvan waren 41 of 3.05% het werk van terroristen die zich met hun knip en plak werk zogezegd op de islam beriepen. De 1.305 andere (96,95%) hadden met niets met muslims te maken maar waren het werk van linkse, rechtse, single issue, andere en vooral separatistische terroristen die sommigen dus zouden omschrijven als "eigen volk". Waaruit eveneens blijkt dat niet islam het probleem is, terreur is het probleem. Terreur komt in alle modellen voor. Moeten Europeanen een deel van hun model weggooien omdat 97% van de terreurdaden in Europa gepleegd worden door wat sommigen "eigen volk" zouden noemen?


______________________________________
Noten
  1. Er is in de muslimgemeenschap ook een minderheid die de koran niet als letterlijk woord van God beschouwt, niet als openbaringsboek, maar de koran eerder beschouwt zoals christenen de bijbel beschouwen, als een verhalend boek - wat neerkomt op een laïcisering van de koran. Ook zij zeggen dat wie denkt dat men in de koran rechtvaardigingen voor terreur kan vinden, niets van de koran en de islam begrepen heeft, ook zij veroordelen terreur ondubbelzinnig.