Worden de meeste zelfmoordaanslagen gepleegd door muslims? Vonden zij de zelfmoordvest uit? En wat denken muslims van terreur?

In dit artikel bespreken we een aantal studies over wie (meest) aanslagen pleegt, welke de motieven zijn om aanslagen te plegen en wat muslims van deze aanslagen vinden.

1. Europol-cijfers tonen aan dat aanslagen in Europa overwegend door niet-muslims gepleegd worden

Volgens de cijfers van Europol waren er in 2007 in Europa in totaal 583 (verijdelde, mislukte of geslaagde) terreuraanslagen. Daarvan werden er slechts vier gepleegd of beraamd door muslims. De andere aanslagen waren overwegend het werk van Baskische en Corsicaanse separatisten. 3

2. Studie van Professor Pape geeft aan dat zelfmoordaanslagen een politiek doel hebben

Professor Pape bestudeerde wereldwijd de 315 zelfmoordaanslagen de gepleegd werden tussen 1980 en 2003. Hij kwam tot het besluit dat wereldwijd de meeste zelfmoordaanslagen niet gepleegd werden door muslims, maar dat het overgrote deel gepleegd werd door de Tamil Tijgers van Sri Lanka, een seculiere marxistische groep die voornamelijk rekruteert bij Hindoes. Het zijn ook de Tamil Tijgers die de zelfmoordvest uitvonden die later ook door Palestijnse plegers van zelfmoordaanslagen werd overgenomen. 1

Zelfs wat in de pers "islamitische" aanslagen genoemd worden, blijken volgens deze professor voor twee derden uitgevoerd te worden door seculiere (niet-religieuze) groepen. De professor voert ook aan dat zelfmoordterrorisme geen zaak is van individuele fanatici, maar dat deze aaanslagen een politiek strategie weerpsiegelen en een politiek doel dienen waarbij groepen die landen die gebieden bezet houden die zij als hun eigen land beschouwen, tot toegevingen willen dwingen inzake nationale zelfbeschikking. Hun terreurdaden zijn dus een "extreme strategie voor nationale bevrijding" en dus een uiting van een extreme strijd voor nationalisme. Volgens deze professor hebben 95% van de aanslagen wereldwijd deze bedoeling. Zelfmoordterrorisme heeft dus weinig of niets te maken met religie - welke religie dan ook.

De professor stelt dat niet alle bezettingen van landen leiden tot zelfmoordterrorisme. Deze aanslagen vinden vooral plaats wanneer de bezettingsmacht een andere religie aanhangt dan het land dat bezet wordt. Door dit verschil in religie slagen terroristenleiders er beter in de bezetter te demoniseren vanuit een scheefgetrokken interpretatie van hun geloof.2

3. Studie van Gallop en Georgetown University toont aan dat overgrote meerderheid van muslims wereldwijd terreur verwerpen

Gallop voerde in samenwerking van de Georgetown University een grootschalig onderzoek uit dat zes jaar duurde. Daarbij werden meer dan 50.000 interviews afgenomen in 35 landen met een overwegend of aanzienlijke muslimbevolking - alles samen vertegenwoordigen zij meer dan 90% an de wereldwijde muslimbevolking. Daaruit bleek dat muslims wereldwijd terreuraanslagen evenveel als de Amerikanen verwerpen als moraal onrechtvaardigbaar. 4

In andere artikels op onze website bespraken we reeds de soorten terrorisme waaruit blijkt dat terrorisme van alle tijden en van alle culturen is en zowel niet-religieus als religieus (en in alle religies) voorkomt. Verder blijkt ook dat de islam terreur verwerpt, verbiedt en krachtig veroordeelt. De islam en de shariah beschouwen terreur immers als een misdaad tegen de samenleving, het is één van de weinige misdrijven waarvoor volgens de islam de doodstraf kan uitgesproken worden.

_________________________
Noten
  1. The Strategic Logic of Suicide Terrorism , Robert A. Pape, University of Chicago American Political Science Review, Vol. 97 No. 3, Augustus 2003.
  2. The Logic of Suicide Terrorism - It's the occupation, not the fundamentalism", The American Conservative, June 18, 2005
  3. Terror in EU overwhelmingly non-Islamic, Middle East Times, 3 June 2008
  4. WHO SPEAKS FOR ISLAM? What a Billion Muslims ReallyThink, By John L. Esposito and Dalia Mogahed, zoals gemeld in een artikel op de website van Commonground News.