Zamelen muslims ook geld in voor armen en bij rampen? Helpen ze enkel andere muslims of iedereen?

In de islam wordt liefdadigheid niet alleen aangemoedigd, het is één van de pijlers van de islam en is dus een religieuze verplichting voor alle muslims.

Er zijn grote internationale islamitische liefdadigheidsorganisaties die wereldwijd hulp bieden. Daarnaast zijn veel muslimlanden ook lid van het Rode Kruis/de Rode Halve Maan. Ook de overheden van Turkije en de golfstaten leveren grote financiële bijdragen aan de wereldwijde hulpverlening. Naast hulp die gericht is op muslims en muslimlanden, wordt ook forse hulp geboden ongeacht de religieuze overtuiging van de noodlijdenden. Een paar voorbeelden:

* Het Rode Kruis / De Rode Halve Maan

Tal van muslimlanden zijn aangesloten bij het IFRC, de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, welke de grootste humanitaire organisatie is ter wereld. De bij het IFRC aangesloten organisaties bieden hulp bij noodsituaties ongeacht geloof, politieke overtuiging, etnische afkomst enz. Voor een lijst van landen waar het Rode Kruis / De Rode Halve Maan plaatselijke afdelingen heeft, zie hier.

* Grote financiële hulp door muslimlanden

Een paar voorbeelden:

In 2012 was Turkije het vierde grootst donorland ter wereld inzake humanitaire hulp.
  • In 2012 was Turkije het vierde grootst donorland ter wereld inzake humanitaire hulp. Op de eerste plaats stond de VS, gevolgd door EU instellingen en het Verenigd Koninkrijk (zie "Turkey fourth biggest donor country", BBC, 17 juli 2013, alsook het rapport van Global Humanitarian Assistence, op p. 23, Tabel 2.1)
  • In 2011 leverde Saoedi-Arabië 86 miljoen dollar humanitaire hulp. Dat maakte Saoedi-Arabië de 22ste grootste officiële donor van humanitaire hulp ter wereld (cijfers: Global Humanitarian Assistance). Behalve hulp gericht op muslimlanden, kwam Saoedi-Arabië met 38 miljoen euro hulp over de brug na de aardbeving in Haïti waar 96% van de bevolking christelijk is (Zie "Islamitische hulpverlening", MO (Mondiaal Nieuws) van 25 april 2013)
  • In 2011 gaven de Verenigde Arabische Emiraten 193 miljoen dollar humaintaire hulp, waarmee het de 17de grootste donor was ter wereld inzake humanitaire hulp (cijfers: Global Humanitarian Assistance).

* Islamitische hulporganisaties

Een paar voorbeelden:

  • Muslim Aid

    Deze hulporganisatie biedt zowel noodhulp als hulp op lange termijn waarbij de klemtoon gelegd wordt op duurzame oplossingen door het aanpakken van de oorzaken van de armoede om, middels onderwijs, aanleren van vaardigheden, aanleggen van watervoorzieningen enz de mensen in staat te stellen en eigen inkomen te verwerven en niet afhankelijk te moeten blijven van hulp. Deze hulporganisatie voerde reeds projecten uit in meer dan 70 landen in Afrika, Azië en Europa, en biedt hulp aan de noodlijdenden ongeacht etnische afkomst, geloof, geslacht, nationaliteit of politieke overtuiging. Een paar voorbeelden van projecten zijn: "Keep Warm Kits" voor de bejaarden in Londen - zie hier, Noodhulp bij de tyfoon Haiyan in de Fillipijnen - zie hier; Hulp voor daklozen in Londen - zie hier; Waterzuivering en pompen in Punjab, Pakistan, zie hier; enz.

  • hhrd - Helping Hand for Relief and Development

    Deze organisatie voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking helpt bij noodsituaties en rampen, met een bijzondere focus op landen waar de bevolking op of onder de armoedgrens leeft zoals Pakistan, Soedan, Bangladesh enz. Naast noodhulp (voedsel, kledij, medische hulp), worden ook renteloze micro-leningen verschaft, worden initiatieven gesteund voor opleiding, bewustwording over AIDS, projecten ivm drinkbaar water en veel meer. Hulp wordt geboden ongeacht de etniciteit, geslacht, geloof, culturele achtergrond enz.

  • En tal van andere organisaties, waaronder bijvoorbeeld Mercy USA, Life for Relief and Development; Islamic Relief enz.