Privacy Beleid

Deze website houdt zelf geen gegevens bij van bezoekers en plaatst zelf geen cookies. We maken weliswaar gebruik van een website statistics service, nl. StatCounter.com, die een eigen privacy policy hanteert (zij kan op hun website geraadpleegd worden).

Wij hebben daarbij geopteerd voor een door Statcounter aangeboden type statistiek dat geen gebruikt maakt van cookies en waarvoor Statcounter dus geen cookie plaatst op de PC van onze bezoekers.

Om de privacy van de bezoekers verder te beschermen, wordt bovendien voor de statistieken het IP-adres van de PC van bezoekers 'geanonimiseerd' of 'gemaskeerd' - dwz dat het laatste octet van het IP adres automatisch vervangen wordt door een O (vb IP adres 255.255.255.255 staat in de statistieken als 255.255.255.0).

Wij gebruiken deze statistieken enkel om onze website te optimaliseren.

Zie ook Disclaimer.