Welke rechten heeft een vrouw in de islam?
Inleiding en Overzicht

Inhoud van dit artikel

  1. Inleiding
  2. Overzicht van de vrouwenrechten in de islam

Inleiding

In het Westen denkt men vaak dat enkel de vrouwen in het Westen geëmancipeerd zijn en dat deze emancipatiebeweging begon in de 20st eeuw. Echter, vanuit islamitisch perspectief begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden met de Openbaringen aan Mohammed en is de islam emanciperend voor de vrouwen.

Het is weliswaar zo dat in een aantal muslimlanden de vrouwen achtergesteld worden, maar dit is het gevolg van plaatselijke (al dan niet pre-islamitische) culturele, sociale, politieke gebruiken en niet van de islam zelf. Er dient ook op gewezen dat de islamatische wet een theoretisch, leerstellig model is en geen concreet geheel van wetten. Wanneer men dit zou willen omzetten in een plaatselijke wet, zou deze dus eerst geconcretiseerd moeten worden in rechtstregels (waardoor het een menselijke wet wordt en niet langer de wet van God is). In veruit de meeste landen met een overwegend islamitische bevolking geldt het islamitische recht niet, maar een burgerlijke wet of een gemengd stelsel van burgerlijk recht, napoleontisch recht, brits gewoonterecht, lokaal gewoonterecht en soms ook aspecten van islamitisch recht.

De islam kent al meer dan 1400 jaar aan vrouwen rechten toe die zij op de meeste plaatsen (ook in een aantal muslimlanden) vandaag de dag nog altijd niet genieten. Dit is niet zelden zo omdat vrouwen hun rechten niet kennen. Immers, man-gedomineerde maatschappijen proberen uit zelfbehoud meisjes uit het onderwijs te weren terwijl zij daar nochtans recht op hebben. Op die manier verhindert men dat vrouwen de rechten leren kennen die hen door de islam worden toegekend omdat dit een hefboom zou kunnen vormen voor emancipatiebewegingen van vrouwen.

2. Overzicht van rechten van de vrouwen

In de volgende artikels op onze website worden een paar van deze rechten besproken - de lijst is illustratief en is dus verre van volledig: