Welke bescherming geniet een vrouw in de islam?

De islam kent aan de vrouwen een recht op veiligheid, geborgenheid en levensonderhoud toe. Dat laatste is een soort van financieel vangnet. Immers, volgens de islam, is de echtgenoot de behoeder van zijn vrouw:

'Mannen zullen volledig zorg dragen van vrouwen'(Koran 4:34)
(De Arabische uitdrukking spreekt van 'qawwam', d.i. een intensieve vorm van qaim of 'iemand die verantwoordelijk is voor' of 'iemand die zorgt voor' een ding of een persoon).

Ook volgende uitspraak van profeet Mohamed stelt dat mannen financieel moeten zorgen voor vrouwen:

"Jullie zijn verplicht hen eervol te voorzien van voedsel en kledij" (Uitspraak van profeet Mohamed in diverse collecties)

Dit betekent dat haar echtgenoot voor haar moet zorgen: hij moet voor haar fysische veiligheid instaan en hij moet instaan voor haar financiële zekerheid (voorzien in woonst, kledij, voeding, medicijnen enz) - ook als de vrouw zelf werkt en zelf een vermogen of een inkomen heeft moet een man in deze kosten voorzien, terwijl de vrouw alles wat zij verdient voor zichzelf mag houden (het staat haar vrij bij te dragen tot de kosten van het gezin maar niets in de islam verplicht haar daartoe). Een man mag ook niet krenterig zijn, hij moet aan zijn vrouw besteden a rato van zijn inkomen. In samenhang hiermee, is het erfdeel van een dochter in de islam kleiner dan dat van een zoon. Immers, de dochter mag het geld dat zij erft volledig voor zichzelf houden terwijl de zoon ervan moet besteden voor zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen enz.

Merk op dat de vrouw haar man daarvoor geen dienstbaarheid verschuldigd is. Een huwelijk is geen dienstbaarheidscontract maar een contract tussen gelijken. (1,2). Het betekent dus niet dat een vrouw "in ruil" het huishouden moet doen. Naar het voorbeeld van profeet Mohamed moeten mannen immers hun deel van de huishoudelijke taken doen.

De man is er verder ook toe gehouden zijn vrouw attent en liefdevol te behandelen.

'Waarlijk, de meest volmaakte in geloof onder de gelovigen is hij die best gemannieerd is en meest voorkomend (attent, vriendelijk) is voor zijn vrouw.' (Uitspraak van profeet Mohamed)

Andere artikels op onze website bespreken andere rechten van de vrouw (zie bv. inleiding bij vrouwenrechten - gelijkwaardigheid - gewetensvrijheid - politieke rechten - seksuele rechten - recht op onderwijs - economische rechten - erfenisrechten - rechten in de rechtspraak - recht op werken - hoofddoek? - handdruk?).

___________________

Noten

  1. Equality of men and women - equal but not so equal", Our Dialogue (dit is een vraag en antwoord reeks die verschijnt Arab News, Jeddah.), tweede vraag.
  2. "Shouldn't a man do his share in the household?", Q & A with Shaykh Dr. Ad-Darsh, voormalig Faqih van Al-Azhar, Cairo, en voorzitter van de UK Shari'ah Council, referentie: 111 - Family Relations 4, September 1996