Welke seksuele rechten heeft een vrouw in de islam?

Het huwelijk is de hoeksteen van de islamitische samenleving. Seksualiteitsbeleving wordt gereserveerd voor binnen het huwelijk. Seks wordt aanzien als een fysische basisbehoefte, zoals ook honger en dorst fysische basisbehoeften zijn - het is trouwens van deze drie behoeften dat men zich tijdens de Ramadan overdag onthoudt.

Een bevredigende seksuele relatie wordt als belangrijk aanzien voor een goed huwelijk. Dit geldt voor beide partners. Islam kent de vrouw dus ook het recht op seksuele satisfactie toe. Het is zelfs zo dat een vrouw van haar man kan scheiden als hij niet kan voldoen in haar seksuele behoeften. Andere redenen om te scheiden zijn dat zij haar man niet langer graag ziet, dat zij mishandeld wordt door haar man, dat haar man niet voldoende van zijn inkomen aan haar spendeert, of dat haar man haar beleving van haar islam verhindert - dit laatste is een erg breed begrip. Islam legt er evenwel de nadruk op eerst pogingen te ondernemen om problemen in een huwelijk op te lossen, onder meer door het inbouwen van afkoelingsperiodes en het inschakelen van bemiddelaars. Maar als dat niet tot een oplossing leidt, is scheiden toegestaan. Ook dan wordt de vrouw en eventueel haar ongeboren kind beschermd, want er moet drie maanden gewacht worden zodat duidelijk kan worden of de vrouw eventueel nog zwanger geworden was haar ex-man.

Islam staat ook het gebruik van voorbehoedsmiddelen toe. Hoewel uiteraard nagestreed wordt dat beide partners hierin akkoord komen, is het in principe de vrouw die beslist of er al dan niet voorbehoedsmiddelen gebruikt worden door één van beide partners - de vrouw heeft immers het recht kinderen te baren, en zij beslist wanneer zij dat wil.

Zoals in in een ander artikel op onze website gesteld werd, is het huwelijk volgens de islam een verbintenis is tussen gelijken. Het is geen contract van dienstbaarheid. Vrouwen moeten mannen niet dienen en zijn ook niet verplicht het huishouden te doen. Profeet Mohamed deed overigens ook zijn deel van de huishoudelijke taken.

Andere artikels op onze website bespreken andere rechten van de vrouw (zie bv. inleiding bij vrouwenrechten - gelijkwaardigheid - bestaanszekerheid en recht op bezit - gewetensvrijheid - politieke rechten - recht op onderwijs - economische rechten - erfenisrechten - rechten in de rechtspraak - recht op werken - hoofddoek? - handdruk?).